مرور گروه

تاریخ

نوشته ها 698

در اینجا داستانهایی از یافته های باستان شناسی ، رویدادهای تاریخی ، جنگ ، توطئه ، تاریخ تاریک و اسرار باستانی را خواهید یافت. برخی از قسمت ها جذاب ، برخی وحشتناک ، در حالی که برخی تراژیک هستند ، اما همه اینها بسیار جالب است.


12,000 سال پیش، چین محل سکونت افراد مرموز سر تخم مرغ بود! 4

12,000 سال پیش، چین محل سکونت افراد مرموز سر تخم مرغ بود!

باستان شناسان 25 اسکلت را از گورهایی در استان جیلین در شمال شرقی چین کشف کردند. قدیمی ترین آنها 12 هزار سال قدمت داشتند. یازده اسکلت نر، ماده و کودک - کمی کمتر از نیمی از آنها - دارای جمجمه کشیده بودند.