تاریخ

سوتو دولمن

Dolmen de Soto: ساختار زیرزمینی منحصربه‌فرد با قدمت هزاران یک معمای گیج‌کننده باقی مانده است.

گمشده در مه زمان: تمدن باستانی سائو در آفریقای مرکزی 4

آیا این یک پیچ 300 میلیون ساله است که در یک سنگ آهکی فرو رفته است یا فقط یک موجود دریایی فسیل شده است؟

گمشده در مه زمان: تمدن باستانی سائو در آفریقای مرکزی 5

سایت Predynastic از شن بیرون می آید: Nekhen، شهر شاهین

جدیدترین ها