Ειδοποίηση περί ορθής χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει κάποιο υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, του οποίου η χρήση δεν έχει εγκριθεί ειδικά από τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.

Πιστεύουμε ότι η μη κερδοσκοπική χρήση αυτών των μορφών εκπαίδευσης, γενικής γνώσης και ειδήσεων στον Ιστό αποτελεί ορθή χρήση του υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (όπως προβλέπεται στην ενότητα 107 του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ).

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για σκοπούς που υπερβαίνουν την ορθή χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από την πραγματική αρχή προέλευσης ή από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.