Meddelelse om rimelig brug

Dette websted indeholder noget ophavsretligt beskyttet materiale, hvis brug ikke er specifikt godkendt af ophavsretsindehaverne.

Vi mener, at ikke-for-profit brug af disse uddannelsesmæssige, generelle viden og nyhedsrelaterede ting på nettet udgør en fair brug/fair handel med det ophavsretligt beskyttede materiale, overvejer i forskellige stater og lande.

Hvis du ønsker at bruge dette ophavsretligt beskyttede materiale til formål, der går ud over rimelig brug, skal du indhente tilladelse fra den faktiske kildemyndighed eller fra ophavsretsindehaveren.