Gwyddoniaeth Feddygol

Andrew Crosse

Andrew Crosse a'r pryfyn perffaith: Y dyn a greodd fywyd ar ddamwain!

Gwnaeth Andrew Crosse, gwyddonydd amatur, i'r annychmygol ddigwydd 180 mlynedd yn ôl: fe greodd fywyd ar ddamwain. Ni nododd yn benodol erioed fod ei greaduriaid bach wedi eu twyllo o'r aether, ond nid oedd byth yn gallu dirnad o ble y daethant o os nad oeddent yn cael eu cynhyrchu o'r aether.