Evolution

Creaduriaid gwrthun yn Antarctica? 1

Creaduriaid gwrthun yn Antarctica?

Mae Antarctica yn adnabyddus am ei amodau eithafol a'i ecosystem unigryw. Mae astudiaethau wedi dangos bod anifeiliaid mewn rhanbarthau cefnforol oer yn tueddu i dyfu'n fwy na'u cymheiriaid mewn rhannau eraill o'r byd, ffenomen a elwir yn gigantiaeth begynol.