Mae gwyddonwyr wedi drysu synau rhyfedd a recordiwyd yn uchel yn atmosffer y Ddaear

Darganfu taith falŵn wedi'i phweru gan yr haul sŵn is-sain ailadroddus yn y stratosffer. Nid oes gan wyddonwyr unrhyw syniad pwy neu beth sy'n ei wneud.

Lansiodd gwyddonwyr o Sandia National Laboratories genhadaeth balŵn wedi'i phweru gan yr haul a oedd yn cludo meicroffon i ardal o atmosffer y Ddaear o'r enw'r stratosffer.

Mae synau rhyfedd a recordiwyd yn uchel yn atmosffer y Ddaear wedi drysu gwyddonwyr 1
Golygfa o Stratosffer - Ffotograff wedi'i dynnu o'r awyren i 120000 metr. © RomoloTavani / Istock

Nod y genhadaeth oedd astudio'r amgylchedd acwstig yn y rhanbarth hwn. Fodd bynnag, roedd yr hyn a ddarganfuwyd wedi gadael y gwyddonwyr mewn penbleth. Fe wnaethon nhw recordio synau uchel yn atmosffer y Ddaear na ellir eu hadnabod.

Roedd synau rhyfedd wedi gadael arbenigwyr yn ddryslyd ac ar hyn o bryd, nid oes esboniad am y synau dirgel hyn. Gan fod y rhanbarth hwn fel arfer yn dawel ac yn rhydd o stormydd, cynnwrf, a thraffig awyr masnachol, gall meicroffonau yn yr haen hon o'r atmosffer wrando ar synau naturiol a rhai o waith dyn.

Fodd bynnag, cododd y meicroffon yn yr astudiaeth synau rhyfedd a ailadroddodd ychydig o weithiau yr awr. Nid yw eu tarddiad wedi'i nodi eto.

Recordiwyd y synau yn yr ystod is-sain, sy'n golygu eu bod ar amleddau o 20 hertz (Hz) ac yn is, ymhell islaw amrediad y glust ddynol. “Mae yna signalau is-sain dirgel sy’n digwydd ychydig o weithiau’r awr ar rai hediadau, ond mae ffynhonnell y rhain yn gwbl anhysbys,” meddai Daniel Bowman o Sandia National Laboratories mewn datganiad.

Defnyddiodd Bowman a'i gydweithwyr faromedrau micro, a ddatblygwyd yn wreiddiol i fonitro llosgfynyddoedd ac sy'n gallu canfod synau amledd isel, i gasglu data acwstig o'r stratosffer. Darganfu'r micro-baromedrau y signalau isgoch ailadroddus anesboniadwy yn ogystal â'r synau naturiol a gwneuthuredig disgwyliedig.

Codwyd y synwyryddion yn uchel gan falwnau a gynhyrchwyd gan Bowman a'i gydweithwyr. Roedd y balwnau, a oedd â diamedrau yn amrywio o 20 i 23 troedfedd (6 i 7 metr), wedi'u gwneud o ddeunyddiau cyffredin a rhad. Roedd y teclynnau twyllodrus hyn o syml, wedi'u pweru gan olau'r haul, yn gallu cyrraedd uchderau o tua 70,000 troedfedd (13.3 milltir) uwchben y Ddaear.

Mae synau rhyfedd a recordiwyd yn uchel yn atmosffer y Ddaear wedi drysu gwyddonwyr 2
Ymchwilwyr gyda Sandia National Laboratories yn chwyddo balŵn aer poeth solar gyda llwyth tâl microbaromedr is-sain. © Darielle Dexheimer, Labialau Cenedlaethol Sandia / Defnydd Teg

“Yn y bôn mae ein balŵns yn fagiau plastig enfawr gyda rhywfaint o lwch siarcol y tu mewn i'w gwneud yn dywyll,” meddai Bowman. “Rydym yn eu hadeiladu gan ddefnyddio plastig peintiwr o'r storfa galedwedd, tâp cludo, a phowdr siarcol o siopau cyflenwi pyrotechnegol. Pan fydd yr haul yn tywynnu ar y balŵns tywyll, mae’r aer y tu mewn yn cynhesu ac yn dod yn fywiog.”

Eglurodd Bowman fod y pŵer solar goddefol yn ddigon i wthio'r balwnau o wyneb y blaned i'r stratosffer. Cafodd y balwnau eu monitro gan ddefnyddio GPS ar ôl eu lansio, rhywbeth roedd yn rhaid i'r tîm ei wneud oherwydd gall balwnau esgyn yn aml am gannoedd o gilometrau a glanio mewn ardaloedd anodd eu llywio o'r byd.

At hynny, fel y mae achosion diweddar wedi dangos, gall balwnau ymchwil gael eu drysu am bethau eraill, gan greu pryder damweiniol. Gellid defnyddio balwnau pŵer solar fel hyn i astudio dirgelion hyd yn oed ymhellach o'r Ddaear, yn ogystal â helpu i ymchwilio ymhellach i'r synau stratosfferig rhyfedd hyn.

Mae cerbydau o'r fath yn cael eu profi ar hyn o bryd i ddarganfod a ellid eu partneru ag orbiter Venus i arsylwi gweithgaredd seismig a folcanig trwy ei awyrgylch trwchus. Gallai balŵns robotig ddrifftio trwy awyrgylch uchaf “Earth's evil twin,” yn uchel uwchben ei wyneb uffernol o boeth a gwasgedd uchel gan ymchwilio i'w awyrgylch trwchus a'i gymylau o asid sylffwrig.

Cyflwynwyd ymchwil y tîm sy'n cynnwys canfod y ffynonellau is-sain anhysbys hyn gan Bowman ar Fai 11, 2023, yn y 184ain Cyfarfod y Gymdeithas Acoustical o America yn cael ei gynnal yn Chicago.