Olion ffordd gerrig suddedig 7,000-mlwydd-oed a ddarganfuwyd oddi ar arfordir Croatia

Darganfu archeolegwyr ffordd o ddiwedd y cyfnod Neolithig oedd o dan y dŵr oddi ar arfordir Croatia.

Mae adfeilion tanddwr ffordd 7,000 o flynyddoedd oed yn cuddio o dan y dŵr oddi ar arfordir ynys Croateg Korčula. Roedd y strwythur Neolithig ar un adeg yn cysylltu'r ynys â thir hynafol, artiffisial.

Mae deifiwr yn archwilio ffordd danddwr a oedd wedi'i chladdu gan fwd ers miloedd o flynyddoedd.
O dan y dyddodion o fwd môr, mae archeolegydd morol yn astudio ffordd a oedd unwaith yn cysylltu anheddiad cynhanesyddol alltraeth ag Ynys Korčula ar y tir mawr. © Mate Perica / Sveučilište u Zadru trwy Facebook | Defnydd Teg

Cyhoeddodd archeolegwyr eu bod wedi darganfod y “strwythurau rhyfedd” mewn post Facebook ar 6 Mai 2023, gan eu disgrifio fel olion ffordd sydd bellach dan ddŵr tua 16 troedfedd (5 metr) o dan y Môr Adriatig.

Mae’r ffordd yn cynnwys “platiau carreg wedi’u pentyrru’n ofalus” sy’n mesur tua 13 troedfedd (4 m) o led. Roedd y palmantau cerrig wedi cael eu claddu gan fwd dros y milenia. Mae archeolegwyr yn meddwl bod y ffordd garreg wedi'i hadeiladu gan yr Hvar, diwylliant morwrol coll a oedd yn byw yn yr ardal yn ystod y cyfnod Neolithig (6,000 CC i tua 3,000 CC).

Y safle Neolithig tanddwr oddi ar Ynys Korčula
Y safle Neolithig tanddwr oddi ar Ynys Korčula. © Sveučilište u Zadru trwy Facebook | Defnydd Teg.

“Fe wnaethon ni hefyd ddod o hyd i grochenwaith addurnedig hwyr-Neolithig, bwyell garreg, arteffactau esgyrn, cyllyll fflint a phennau saethau,” meddai Mate Parica, athro cynorthwyol yn yr Adran Archaeoleg ym Mhrifysgol Zadar yng Nghroatia a gymerodd ran yn y cloddiad. “Fe wnaeth canfyddiadau’r crochenwaith ein helpu i briodoli’r safle hwn i ddiwylliant Hvar.”

Mae'r archeolegwyr yn meddwl bod y ffordd ar un adeg yn cysylltu anheddiad Hvar cyfagos, o'r enw Soline, â Korčula. Darganfu archeolegwyr Soline, sydd hefyd dan ddŵr ond a fu unwaith yn byw ar dir artiffisial, yn 2021 yn ystod arolwg archeolegol blaenorol. Drwy ddyddio pren radiocarbon a ddarganfuwyd ar y safle, penderfynasant fod yr anheddiad yn dyddio i tua 4,900 CC, yn ôl y datganiad a gyfieithwyd.

“Cerddodd pobl ar y ffordd hon bron i 7,000 o flynyddoedd yn ôl,” meddai Prifysgol Zadar mewn datganiad Facebook ar ei darganfyddiad diweddaraf.

Tystiolaeth o safle hynafol arall oddi ar arfordir Ynys Korčula
Tystiolaeth o safle hynafol arall oddi ar arfordir Ynys Korčula. © Sveučilište u Zadru trwy Facebook | Defnydd Teg.

Nid dyma'r unig gyfrinach y mae Korčula wedi bod yn ei chadw. Mae'r un tîm ymchwil wedi darganfod anheddiad tanddwr arall ar ochr arall yr ynys sy'n hynod debyg i Soline ac sy'n cynhyrchu rhai arteffactau diddorol o Oes y Cerrig.