Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Eich preifatrwydd yw ein blaenoriaeth

Nid yw'r wefan hon yn rhannu unrhyw ran o'ch gwybodaeth bersonol neu heb fod yn gyhoeddus â thrydydd partïon nac yn storio unrhyw wybodaeth am eich ymweliad â'r wefan hon heblaw dadansoddi a gwneud y gorau o'ch cynnwys a'ch profiad darllen.

Pa ddata personol yr ydym yn ei chasglu a pham rydym yn ei gasglu

sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan, rydym yn casglu'r data a ddangosir yn y ffurflen sylwadau, a hefyd cyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr porwr i helpu i ganfod sbam.

Gellir darparu llinyn anhysbys a grëwyd o'ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) i'r gwasanaeth Gravatar i weld a ydych chi'n ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo'ch sylw, mae'ch llun proffil yn weladwy i'r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

cyfryngau

Os ydych chi'n llwytho delweddau i'r wefan, dylech osgoi llwytho i fyny luniau gyda data lleoliad mewnosodedig (GPS EXIF) wedi'i gynnwys. Gall ymwelwyr â'r wefan lawrlwytho a dynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i roi'r profiad mwyaf perthnasol i chi trwy gofio'ch dewisiadau ac ailymweliadau. Trwy barhau i bori'r wefan hon, rydych chi'n cydsynio i'r holl gwcis gael eu defnyddio.

hysbysebion

Mae gwerthwyr trydydd parti, gan gynnwys Google a Taboola, yn defnyddio cwcis i weini hysbysebion yn seiliedig ar eich ymweliadau blaenorol â'r wefan hon neu wefannau eraill ar y rhyngrwyd. Gallwch optio allan o hysbysebu personol drwy fynd i Gosodiadau Hysbysebion, neu drwy ymweld yn uniongyrchol www.aboutads.info.

Ffurflenni cyswllt

Os byddwch yn gadael sylw ar ein gwefan, fe allwch chi ddewis i mewn i arbed eich enw, eich cyfeiriad e-bost a'r wefan mewn cwcis. Mae'r rhain ar gyfer eich hwylustod fel na fydd yn rhaid i chi lenwi'ch manylion eto pan fyddwch chi'n gadael sylw arall. Bydd y cwcis hyn yn para am flwyddyn.

Mewngofnodi

Os byddwch yn ymweld â'n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn cael ei daflu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn sefydlu nifer o gwcisau i arbed eich gwybodaeth mewngofnodi a'ch dewisiadau arddangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn para am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis opsiynau sgrin yn para am flwyddyn. Os dewiswch "Cofiwch Fi", bydd eich mewngofnodi yn parhau am bythefnos. Os byddwch chi'n logio allan o'ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu dileu.

Os ydych chi'n golygu neu'n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Mae'r cwci hwn yn cynnwys dim data personol ac yn syml yn nodi'r ID ar ôl yr erthygl yr ydych newydd ei olygu. Mae'n dod i ben ar ôl diwrnod 1.

Cynnwys embeddedig o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi'i fewnosod (ee fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys embeddedig o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un modd ag a yw'r ymwelydd wedi ymweld â'r wefan arall.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, ymgorffori tracio trydydd parti ychwanegol, a monitro eich rhyngweithiad â'r cynnwys sydd wedi'i fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithiad â'r cynnwys wedi'i fewnosod os oes gennych gyfrif ac rydych wedi mewngofnodi i'r wefan honno.

Dadansoddeg

Rydym yn gwirio trwy ddadansoddeg gwe amrywiol fel Google Analytics yn unig i ddadansoddi perfformiad y wefan yn rheolaidd.

Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch data

Os byddwch yn gadael sylw, cedwir y sylw a'i fetadata am gyfnod amhenodol. Mae hyn fel y gallwn gydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn hytrach na'u dal mewn ciw safoni.

Ar gyfer defnyddwyr sy'n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn storio'r wybodaeth bersonol a ddarparant yn eu proffil defnyddwyr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu, neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ac eithrio na allant newid eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwyr gwefan hefyd weld a golygu'r wybodaeth honno.

Pa hawliau sydd gennych chi dros eich data

Os oes gennych chi gyfrif ar y wefan hon, neu os ydych wedi gadael sylwadau, gallwch ofyn i chi dderbyn ffeil allforio o'r data personol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata a ddarparwyd gennych. Gallwch hefyd ofyn ein bod yn dileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae'n rhaid i ni ei chadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Ble rydym yn anfon eich data

Gellir gwirio sylwadau ymwelwyr trwy wasanaeth sganio awtomataidd.

Sut i ddiffodd y defnydd o gwcis

Gallwch ddiffodd y defnydd o gwcis bob tro drwy fynd drwy'r “gosodiadau cwci” yn eich gosodiadau porwr penodol.

Sicrhewch eich bod yn ymweld â'r Fersiwn HTTPS o'r wefan hon gyda chlo clap gwyrdd ar far cyfeiriad eich porwr. Protocol cyfathrebu rhyngrwyd yw HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) sy'n amddiffyn cyfanrwydd a chyfrinachedd data rhwng cyfrifiadur y defnyddiwr a'r wefan. Mae defnyddwyr yn disgwyl profiad diogel a phreifat ar-lein wrth ddefnyddio fersiwn HTTPS o wefan.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys wedi'i ailgyhoeddi o'r wefan hon ar flogiau neu wefannau eraill heb ein caniatâd. Ac mae wedi'i wahardd yn llwyr.

Gall y polisi preifatrwydd hwn newid heb unrhyw rybudd a chafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar Gorffennaf 31, 2022. Os oes gennych unrhyw ymholiad mae croeso i chi Cysylltwch â ni yn uniongyrchol yma: [e-bost wedi'i warchod]