Ymwadiad

Mysteriesrunsolved.com yn wefan sy'n seiliedig ar wybodaeth, addysg a newyddion, ac mae'r holl gynnwys a ddangosir ar y wefan hon yn eiddo i'w perchnogion priodol. Nid oes gennym unrhyw hawlfraint am gynnwys o'r fath a gasglwyd o amrywiol ffynonellau cyhoeddus gan gynnwys gwahanol wefannau (gan ystyried bod yn gyhoeddus), llyfrau, cylchgronau, ac ati. Os yw un o'ch cynnwys yn cael sylw yma heb ei briodoli, anfonwch e-bost atom (a grybwyllir yn ein Cysylltwch â ni tudalen) a rhoddir credyd llawn. Os oes gan berchennog yr hawlfraint wrthwynebiad dros arddangos unrhyw un o'i gynnwys, gellir ei ddwyn i'n sylw trwy anfon neges atom yn yr un broses a grybwyllwyd o'r blaen, a bydd yr un cynnwys yn cael ei ddileu ar unwaith, ar ôl dilysu'r hawliad. .

Cyhoeddir yr holl erthyglau a chyfryngau a ddangosir ar y wefan hon yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Nid ydym yn gwneud unrhyw warantau ynghylch cyflawnrwydd, dibynadwyedd a chywirdeb y cynnwys hwn. Mae unrhyw gamau a gymerwch ar y cyfryngau neu wybodaeth a ddarganfyddwch ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu ein gwefan ar eich risg eich hun yn llwyr. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golledion a / neu iawndal mewn cysylltiad â defnyddio ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu ein gwefan.