rhestrau

Yma gallwch ddod o hyd i'r erthyglau rhestr wedi'u curadu yn seiliedig ar amrywiol bethau diddorol.


Llinell amser hanes dynol: Y digwyddiadau allweddol a luniodd ein byd 3

Llinell amser hanes dynol: Y digwyddiadau allweddol a luniodd ein byd

Mae llinell amser hanes dynol yn grynodeb cronolegol o ddigwyddiadau a datblygiadau mawr mewn gwareiddiad dynol. Mae'n dechrau gydag ymddangosiad bodau dynol cynnar ac yn parhau trwy amrywiol wareiddiadau, cymdeithasau, a cherrig milltir allweddol megis dyfeisio ysgrifennu, cynnydd a chwymp ymerodraethau, datblygiadau gwyddonol, a symudiadau diwylliannol a gwleidyddol arwyddocaol.