Amdanom ni

A taith i archwilio byd anhygoel pethau rhyfedd ac anesboniadwy, dirgelion hynafol, straeon iasol, digwyddiadau paranormal, ffeithiau diddorol, a llawer mwy!

Ers 2017, rydym wedi bod yn darparu newyddion ac erthyglau diddorol i'n darllenwyr gwerthfawr, gan ganolbwyntio'n bennaf ar ddirgelion hynafol go iawn, seryddiaeth, esblygiad dynol, a phethau rhyfedd anesboniadwy eraill sy'n digwydd ledled y byd. Yn ogystal â'r rhain, rydym hefyd yn darparu gwybodaeth addysgol, pethau sy'n ymwneud â theithiau a theithio, dibwys rhyfedd, erthyglau addysgiadol ar ddigwyddiadau hanesyddol amrywiol a gwir droseddau, yn ogystal â rhai cyfryngau difyr. Felly daliwch i ymweld â ni a daliwch i wybod, oherwydd rydych chi'n bendant yn ei haeddu.

Mae'r holl wybodaeth a chyfryngau a ddangosir ar y wefan hon wedi'u casglu o amrywiol ffynonellau dilys neu adnabyddus ac yna wedi'u crefftio'n unigryw i'w cyhoeddi'n ddidwyll. Ac nid oes gennym unrhyw hawlfraint am gynnwys o'r fath. I wybod mwy, darllenwch ein Adran Ymwadiad.

Ein cymhelliad yw peidio â gwneud ein darllenwyr yn ofergoelus na gwneud unrhyw un arall yn ffanatig o gwbl. Ar y llaw arall, mewn gwirionedd nid ydym yn hoffi lledaenu ffugiau i wneud cyhoeddusrwydd ffug. Mae darparu awyrgylch o'r fath yn ddiwerth i ni. Yn wir, rydym yn cynnal dos iach o amheuaeth tra'n cadw meddwl agored ar bynciau fel paranormal, allfydol a ffenomenau dirgel. Felly heddiw rydyn ni yma i daflu goleuni ar bopeth sy'n rhyfedd ac anhysbys, ac i weld barn werthfawr pobl o wahanol ragolygon. Credwn hefyd fod pob meddwl yn debyg i hedyn a bod angen ei egino â gweithredoedd.