Datgelwyd creadur môr 500-miliwn oed gyda choesau o dan ei ben

Mae astudiaeth newydd yn datgelu bod un o'r ffosilau anifeiliaid cynharaf a ddarganfuwyd erioed, sef ffosiliau creadur môr 520 miliwn o flynyddoedd oed, wedi cael ei ddarganfod gan wyddonwyr.

Creadur môr 500 miliwn o flynyddoedd oed gyda choesau o dan ei ben wedi'i ddarganfod 1
Mae gwyddonwyr wedi darganfod arthropod sydd wedi'i gadw'n syfrdanol, o'r enw fuxhianhuiid, mewn safle troi sy'n datgelu ei goesau bwydo a'i system nerfol. © Prifysgol Yie Jang Yunnan

Mae gan yr anifail ffosiledig, arthropod fuxhianhuiid, yr enghraifft gynharaf o system nerfol a oedd yn ymestyn heibio'r pen ac sydd â choesau cyntefig o dan ei ben.

Mae'n bosibl bod y rhywogaeth debyg i epaod wedi symud o amgylch gwely'r môr gan ddefnyddio ei goesau i wthio bwyd i'w geg. Gallai'r aelodau roi cipolwg ar esblygiad arthropodau, sy'n cynnwys pryfed a chramenogion.

“Gan fod biolegwyr yn dibynnu’n helaeth ar drefnu atodiadau pen i ddosbarthu grwpiau arthropod, fel pryfed a phryfed cop, mae ein hastudiaeth yn bwynt cyfeirio hanfodol ar gyfer ail-greu hanes esblygiadol a pherthnasoedd yr anifeiliaid mwyaf amrywiol a niferus ar y Ddaear,” meddai’r astudiaeth. cyd-awdur Javier Ortega-Hernández, gwyddonydd daear ym Mhrifysgol Caergrawnt, mewn datganiad. “Mae hyn mor gynnar ag y gallwn ei weld ar hyn o bryd i ddatblygiad aelodau arthropod.”

Anifail cyntefig

Creadur môr 500 miliwn o flynyddoedd oed gyda choesau o dan ei ben wedi'i ddarganfod 2
Adluniad artistig o Guangweicaris spinatus Luo, Fu, a Hu, 2007 o'r Cambrian Guanshan Biota isaf, Tsieina. Darlun gan Xiaodong Wang (Yunnan Zhishui Corporation, Kunming, Tsieina).

Roedd y fuxhianhuiid yn byw yn ystod y ffrwydrad Cambriaidd cynnar, pan esblygodd organebau amlgellog syml yn gyflym i fywyd morol cymhleth, tua 50 miliwn o flynyddoedd cyn i anifeiliaid godi o'r môr i'r tir am y tro cyntaf.

Er bod fuxhianhuiid wedi'i ddarganfod o'r blaen, roedd y ffosilau bob amser yn cael eu darganfod ben i lawr, gyda'u horganau mewnol cain wedi'u cuddio o dan gragen neu gragen enfawr.

Serch hynny, pan ddechreuodd Ortega-Hernández a'i gydweithwyr gloddio yn lleoliad de-orllewin Tsieina o'r enw Xiaoshiba, sy'n llawn ffosilau, fe wnaethant ddarganfod llawer o enghreifftiau o fuxhianhuiids yr oedd eu cyrff wedi'u troi o gwmpas cyn dod yn ffosiledig. Yn gyfan gwbl, darganfu'r ymchwilwyr wyth sbesimen arall yn ogystal ag arthropod sydd wedi'i gadw'n rhyfeddol.

Efallai bod y creaduriaid hynafol hyn wedi gallu nofio am bellteroedd byr, ond mae'n debyg eu bod wedi treulio'u dyddiau'n cropian ar draws gwely'r môr i chwilio am fwyd. Mae'n debyg bod yr anifeiliaid neu'r arthropodau uniad cyntaf, gan gynnwys rhai creaduriaid dyfrol, yn disgyn o fwydod â choesau. Mae'r darganfyddiad yn tynnu sylw at hanes esblygiadol posibl rhai o'r rhywogaethau anifeiliaid cynharaf y gwyddys amdanynt.

“Y ffosilau hyn yw ein ffenestr orau i weld cyflwr mwyaf cyntefig anifeiliaid fel rydyn ni’n eu hadnabod - gan gynnwys ni,” meddai Ortega-Hernández mewn datganiad. “Cyn hynny, nid oes unrhyw arwydd clir yn y cofnod ffosil a oedd rhywbeth yn anifail neu’n blanhigyn – ond rydym yn dal i lenwi’r manylion, ac mae hwn yn un pwysig.”