Mwgwd parêd Rhufeinig a ddarganfuwyd yn Rwmania

Ychydig iawn o fasgiau parêd sydd wedi'u darganfod yn Rwmania ac roedd pob un ohonyn nhw wedi'u gwneud o efydd. Dyma'r mwgwd parêd haearn cyntaf i'w ddarganfod yn y wlad. Mae amcangyfrifon rhagarweiniol yn ei ddyddio i'r 2il ganrif OC

Mae mwgwd gorymdaith Rufeinig wedi'i ddarganfod gan archeolegydd amatur yng nghymuned Albeni, a leolir yn Sir Gorj Rwmania.

Mwgwd gorymdaith marchfilwyr Rhufeinig hynod brin a ddarganfuwyd yn Rwmania
Mwgwd gorymdaith marchfilwyr Rhufeinig hynod brin a ddarganfuwyd yn Rwmania © Amgueddfa Sir Gorj

Gwnaethpwyd y darganfyddiad gan Betej Viorel, archeolegydd amatur a oedd yn cynnal arolwg canfod metel, pan ddaeth ar draws mwgwd haearn o'r cyfnod Rhufeinig ac adrodd ei ddarganfyddiad i awdurdodau lleol.

Yn ôl Gheorghe Calotoiu o Amgueddfa Sir Gorj, mae'n debyg bod y mwgwd wedi'i wisgo gan filwr a oedd wedi'i leoli naill ai yng nghaer Rufeinig Bumbești-Jiu, a elwir bellach yn Vârtop, neu allbost milwrol rhywle yn y cyffiniau.

Yn yr un ardal, mae gwyddonwyr wedi darganfod helmed Rufeinig, arfau, darnau arian, crochenwaith a llestri o fath gwahanol o'r blaen. Mae tystiolaeth gadarn o bresenoldeb Rhufeinig hynafol yma. Gwnaed y darganfyddiadau heb fod ymhell o'r gaer Rufeinig yn Bumbești-Jiu, lle darganfuwyd arysgrif wedi'i chysegru i'r ymerawdwr Rhufeinig Caracalla.

Mae'r mwgwd yn gymharol gyfan ond mae wedi cyrydu oherwydd y cynnwys haearn uchel a'r amlygiad i ocsigen a dŵr yn y pridd. Mae'r crefftwr a greodd y mwgwd wedi gwneud tyllau tyllog o amgylch y ffroenau ar gyfer anadlu, ac mae holltau yn y llygaid a'r geg.

Mae arbenigwyr yn dyddio'r mwgwd i'r 2il neu'r 3edd ganrif OC, cyfnod pan oedd rhannau o Rwmania wedi'u lleoli yn nhalaith Rufeinig Dacia, a elwir hefyd yn Dacia Traiana. Gorchfygwyd y rhanbarth gan yr Ymerawdwr Trajan rhwng 98–117 OC ar ôl dwy ymgyrch a ddinistriodd Deyrnas Dacian Decebalus.

Dywedodd Dumitru Hortopan, Cyfarwyddwr Amgueddfa Sir Gorj: Bydd yn mynd trwy broses adfer yn y labordy wrth ymyl yr Academi Rwmania, ar ôl hynny bydd yn cael ei ddosbarthu a'i arddangos yn arddangosfa barhaol amgueddfa sir Gorj.