Iaith Canaaneaidd coll cryptig wedi'i datgodio ar dabledi tebyg i 'Rosetta Stone'

Mae dwy lechen glai hynafol o Irac yn cynnwys manylion am iaith Ganaaneaidd "goll".

Mae dwy lechen glai hynafol a ddarganfuwyd yn Irac ac sydd wedi'u gorchuddio o'r top i'r gwaelod mewn ysgrifen cuneiform yn cynnwys manylion am iaith Ganaaneaidd “goll” sydd â thebygrwydd rhyfeddol â Hebraeg hynafol.

Cafwyd hyd i'r tabledi yn Irac tua 30 mlynedd yn ôl. Dechreuodd ysgolheigion eu hastudio yn 2016 a darganfod eu bod yn cynnwys manylion yn Akkadian am yr iaith Amorite “goll”.
Cafwyd hyd i'r tabledi yn Irac tua 30 mlynedd yn ôl. Dechreuodd ysgolheigion eu hastudio yn 2016 a darganfod eu bod yn cynnwys manylion yn Akkadian am yr iaith Amorite “goll”. © David I. Owen | Prifysgol Cornell

Mae’r tabledi, y credir ei bod bron i 4,000 o flynyddoedd oed, yn cofnodi ymadroddion yn iaith anhysbys bron y bobl Amorite, a oedd yn wreiddiol o Ganaan—yr ardal sydd fwy neu lai yn Syria, Israel a Gwlad yr Iorddonen—ond a sefydlodd deyrnas ym Mesopotamia yn ddiweddarach. Gosodir yr ymadroddion hyn ochr yn ochr â chyfieithiadau yn yr iaith Akkadian, y gellir eu darllen gan ysgolheigion modern.

Mewn gwirionedd, mae'r tabledi yn debyg i'r Rosetta Stone enwog, a oedd ag arysgrif mewn un iaith hysbys (Groeg hynafol) ochr yn ochr â dwy sgript hynafol ysgrifenedig anhysbys (hieroglyphics a demotig.) Yn yr achos hwn, mae'r ymadroddion Akkadian hysbys yn helpu ymchwilwyr yn darllen Amorite ysgrifenedig.

“Roedd ein gwybodaeth am Amorite mor druenus nes bod rhai arbenigwyr yn amau ​​a oedd yna’r fath iaith o gwbl,” yr ymchwilwyr Manfred Krebernik (yn agor mewn tab newydd) ac Andrew R. George (yn agor mewn tab newydd) wrth Live Science mewn e-bost. Ond “mae’r tabledi yn setlo’r cwestiwn hwnnw trwy ddangos bod yr iaith wedi’i mynegi’n glir ac yn rhagweladwy, ac yn gwbl wahanol i Akkadian.”

Cyhoeddodd Krebernik, athro a chadeirydd astudiaethau hynafol y Dwyrain Agos ym Mhrifysgol Jena yn yr Almaen, a George, athro emeritws llenyddiaeth Babilonaidd yn Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd Prifysgol Llundain, eu hymchwil yn disgrifio'r tabledi yn y rhifyn diweddaraf y cyfnodolyn Ffrengig Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale (yn agor mewn tab newydd) (Journal of Assyriology and Oriental Archaeology).

Mae'r tabledi yn cynnwys iaith Canaaneaidd "goll" gan y bobl Amorite.
Mae’r tabledi’n cynnwys iaith Ganaaneaidd “goll” gan y bobl Amorite. © Rudolph Mayr | Trwy garedigrwydd Casgliad Rosen

Iaith goll

Darganfuwyd y ddwy dabled Amorite-Ackadian yn Irac tua 30 mlynedd yn ôl, o bosibl yn ystod Rhyfel Iran-Irac, o 1980 i 1988; yn y diwedd cawsant eu cynnwys mewn casgliad yn yr Unol Daleithiau. Ond does dim byd arall yn hysbys amdanyn nhw, ac nid yw'n hysbys a gawsant eu cymryd yn gyfreithlon o Irac.

Dechreuodd Krebernik a George astudio'r tabledi yn 2016 ar ôl i ysgolheigion eraill eu nodi.

Trwy ddadansoddi gramadeg a geirfa'r iaith ddirgel, penderfynasant ei bod yn perthyn i'r teulu o ieithoedd Gorllewin Semitig, sydd hefyd yn cynnwys Hebraeg (a siaredir bellach yn Israel) ac Aramaeg, a oedd unwaith yn gyffredin ledled y rhanbarth ond a siaredir yn unig yn awr. ychydig o gymunedau gwasgaredig yn y Dwyrain Canol.

Ar ôl gweld y tebygrwydd rhwng yr iaith ddirgel a'r ychydig a wyddys am yr Amoriaid, penderfynodd Krebernik a George eu bod yr un peth, a bod y tabledi yn disgrifio ymadroddion Amorite yn nhafodiaith yr Hen Bayloneg yn Akkadian.

Y mae yr hanes am yr iaith Amoraidd a roddir yn y tabledi yn rhyfeddol o gynhwysfawr. “Mae’r ddwy lechen yn cynyddu ein gwybodaeth am Amorite yn sylweddol, gan eu bod yn cynnwys nid yn unig geiriau newydd ond hefyd brawddegau cyflawn, ac felly yn arddangos llawer o eirfa a gramadeg newydd,” meddai'r ymchwilwyr. Mae'n bosibl bod yr ysgrifen ar y tabledi wedi'i wneud gan ysgrifennydd Babilonaidd Akkadian neu brentis ysgrifenyddol, fel “ymarfer corff byrfyfyr yn deillio o chwilfrydedd deallusol,” ychwanegodd yr awduron.

Dywedodd Yoram Cohen (yn agor mewn tab newydd), athro Asyrioleg ym Mhrifysgol Tel Aviv yn Israel nad oedd yn rhan o'r ymchwil, wrth Live Science ei bod yn ymddangos bod y tabledi yn rhyw fath o “arweinlyfr twristiaeth” ar gyfer siaradwyr Akkadian hynafol a oedd angen dysgu Amorite.

Un darn nodedig yw rhestr o dduwiau Amoraidd sy'n eu cymharu â duwiau Mesopotamiaidd cyfatebol, ac mae darn arall yn manylu ar ymadroddion croesawgar.

“Mae yna ymadroddion am sefydlu pryd cyffredin, am wneud aberth, am fendithio brenin,” meddai Cohen. “Mae hyd yn oed yr hyn a all fod yn gân serch. … mae wir yn cwmpasu holl faes bywyd.”

Mae'r tabledi 4,000-mlwydd-oed yn datgelu cyfieithiadau ar gyfer iaith 'goll', gan gynnwys cân serch.
Mae'r tabledi 4,000-mlwydd-oed yn datgelu cyfieithiadau ar gyfer iaith 'goll', gan gynnwys cân serch. © Rudolph Mayr, David I. Owen

Tebygrwydd cryf

Mae llawer o'r ymadroddion Amoraidd a roddir yn y tabledi yn debyg i ymadroddion yn Hebraeg, megis "arllwyswch win i ni" - “ia -a -a -nam si -qí-ni -a -ti” yn Amoraidd a “Hanes yain” yn Hebraeg — er bod yr ysgrifen Hebraeg gynharaf hysbys yn dyddio o tua 1,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, meddai Cohen.

“Mae’n ymestyn yr amser pan fydd yr ieithoedd [West Semitic] hyn yn cael eu dogfennu. … Gall ieithyddion nawr archwilio pa newidiadau mae’r ieithoedd hyn wedi’u cael dros y canrifoedd,” meddai.

Roedd Akkadian yn wreiddiol yn iaith y ddinas Mesopotamiaidd gynnar Akkad (a elwir hefyd yn Agade) o'r trydydd mileniwm CC, ond daeth yn gyffredin ledled y rhanbarth mewn canrifoedd a diwylliannau diweddarach, gan gynnwys y gwareiddiad Babilonaidd o tua'r 19eg i'r chweched ganrif CC. .

Ysgrifennwyd llawer o'r tabledi clai a orchuddiwyd yn y sgript cuneiform hynafol - un o'r ffurfiau ysgrifennu cynharaf, lle gwnaed argraffiadau siâp lletem mewn clai gwlyb gyda stylus - yn Akkadian, ac roedd dealltwriaeth drylwyr o'r iaith yn allweddol. rhan o addysg yn Mesopotamia am fwy na mil o flynyddoedd.