Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod

Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod 1
Llawysgrif Voynich. © Comin Wikimedia

Nid yw testunau canoloesol sy’n chwalu fel arfer yn tanio llawer o ddadlau ar-lein, ond mae Llawysgrif Voynich, sy’n rhyfedd iawn ac yn anodd ei deall, yn eithriad. Mae'r testun, sydd wedi'i ysgrifennu mewn iaith sydd heb ei cracio eto, wedi drysu ysgolheigion, cryptograffwyr, a ditectifs amatur ers cannoedd o flynyddoedd.

Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod 2
Llawysgrif Voynich. © Comin Wikimedia

Ac yr wythnos diwethaf, roedd llawer iawn am erthygl yn y Times Literary Supplement gan yr hanesydd a'r awdur teledu Nicholas Gibbs, a ddywedodd ei fod wedi datrys dirgelwch Voynich. Credai Gibbs fod yr ysgrifennu dirgel yn ganllaw i iechyd merch a bod pob un o'i gymeriadau yn dalfyriad ar gyfer Lladin yr Oesoedd Canol. Dywedodd Gibbs ei fod wedi cyfrifo dwy linell o'r testun, ac ar y dechrau, canmolwyd ei waith.

Ond, yn anffodus, daeth arbenigwyr a chefnogwyr o hyd i ddiffygion yn theori Gibbs yn gyflym. Dywedodd Lisa Fagin Davis, pennaeth Academi Ganoloesol America, wrth Sarah Zhang o Fôr yr Iwerydd nad yw'n gwneud synnwyr pan fydd testun Gibbs yn cael ei ddatgodio. Efallai nad oedd y syniad diweddaraf am yr hyn y mae Llawysgrif Voynich yn ei ddweud ac o ble y daeth yn gywir, ond nid dyma'r un mwyaf gwallgof ychwaith.

Mae pobl wedi dweud bod y llawysgrif wedi'i hysgrifennu gan bobl hynafol Mecsicanaidd, Leonardo da Vinci, a hyd yn oed estroniaid. Mae rhai pobl yn dweud bod y llyfr yn ganllaw natur. Mae rhai pobl yn dweud ei fod yn gelwydd cywrain. Pam mae'r Voynich wedi bod mor anodd ei ddeall a'i ymrannu dros y blynyddoedd? Dyma'r pethau gorau y dylech chi eu gwybod am y llyfr:

Mae wedi ei rannu yn bedair rhan ryfedd iawn.

Mae Michael LaPointe yn ysgrifennu yn y Paris Review bod y llyfr yn dechrau gydag adran ar berlysiau. Mae gan yr adran hon luniadau lliwgar o blanhigion, ond mae pobl yn dal i benderfynu pa fath o blanhigion ydyn nhw. Mae'r rhan nesaf yn ymwneud â sêr-ddewiniaeth. Mae ganddo luniau plygadwy o siartiau o'r sêr yr ymddengys bod angen iddynt ffitio calendr hysbys.

Nid oes gan yr olwynion astrolegol lawer o ddarluniau o ferched noeth drostyn nhw, ac yn yr adran nesaf ar balneoleg, mae'r darluniau noeth yn mynd yn wallgof. Mae yna luniau o ferched noeth yn ymdrochi mewn hylif gwyrdd, yn cael eu gwthio ymlaen gan jetiau dŵr, ac yn dal enfys gyda'u dwylo.

Mae rhai ysgolheigion yn meddwl bod un llun yn dangos pâr o ofarïau gyda dwy fenyw noeth yn hongian allan arnyn nhw. Ac yn olaf, mae yna adran am sut mae cyffuriau'n gweithio. Mae ganddi fwy o luniadau o blanhigion ac yna dudalennau o ysgrifennu yn iaith annelwig y llawysgrif a elwir yn Voynichese.

Roedd perchnogion cynnar y llawysgrif hefyd angen help i ddeall.

Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod 3
Portread o'r Ymerawdwr Rudolf II. © Comin Wikimedia

Mae Davis yn ysgrifennu ar ei blog, Manuscript Road Trip bod y Voynich yn ymddangos gyntaf mewn hanes ar ddiwedd y 1600au. Talodd Rudolph II o'r Almaen 600 o dducats aur am y llyfr oherwydd ei fod yn credu iddo gael ei ysgrifennu gan Roger Bacon, gwyddonydd o Loegr a oedd yn byw yn y 1300au.

Yna, cafodd alcemydd o Prague o'r enw Georgius Barschius ef. Fe’i galwodd yn “bos arbennig o’r Sffincs a oedd yn cymryd lle.” Johannes Marcus Marci, mab-yng-nghyfraith Barschius, gafodd y llawysgrif pan fu farw Barschius. Fe'i hanfonodd at arbenigwr hieroglyffig o'r Aifft yn Rhufain i'w helpu i ddarganfod beth ddywedodd y testun.

Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod 4
Roedd Wilfrid Voynich yn gweithredu un o’r busnesau llyfrau prin mwyaf yn y byd, ond fe’i cofir fel eponym llawysgrif Voynich. Comin Wikimedia

Collwyd y llawysgrif am 250 o flynyddoedd hyd 1912 pan brynwyd hi gan lyfrwerthwr Pwylaidd o'r enw Wilfrid Voynich. Ni fyddai Voynich yn dweud pwy oedd perchennog y llawysgrif o'i flaen, felly roedd llawer o bobl yn meddwl ei fod wedi'i ysgrifennu ei hun. Ond ar ôl i Voynich farw, dywedodd ei wraig iddo brynu'r llyfr o Goleg yr Jeswitiaid yn Frascati, sy'n agos i Rufain.

Mae rhai o'r cryptolegwyr gorau yn y byd wedi ceisio ond wedi methu â dadgodio'r testun.

Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod 5
WF Friedman yn 1924. © Wikimedia Commons

Dywed Sadie Dingfelder o'r Washington Post fod William Friedman, cryptolegydd arloesol a dorrodd god Japan yn ystod yr Ail Ryfel Byd, wedi treulio blynyddoedd yn darganfod sut i ddarllen llawysgrif Voynich. Dywed LaPointe o Adolygiad Paris iddo ddod i’r casgliad ei fod yn “ymgais gynnar i adeiladu iaith artiffisial neu gyffredinol o’r math a priori.”

Er nad oes neb yn gwybod o ble y daeth Voynichese, nid yw'n ymddangos yn nonsens. Yn 2014, defnyddiodd ymchwilwyr Brasil ddull modelu rhwydwaith cymhleth i ddangos bod y patrymau iaith yn y testun yn debyg i batrymau ieithoedd hysbys. Fodd bynnag, nid oedd yr ymchwilwyr yn gallu cyfieithu'r llyfr.

Mae dyddio carbon wedi dangos bod y Voynich wedi'i gwneud yn y 15fed ganrif.

Dangosodd profion a wnaed yn 2009 fod y memrwn yn ôl pob tebyg wedi'i wneud rhwng 1404 a 1438. Dywed Davis fod y canlyniadau hyn yn diystyru nifer o bobl y dywedir eu bod yn awduron y llawysgrif. Bu y gwyddonydd Seisnig Roger Bacon farw yn 1292. Ni ddaeth i'r byd hyd 1452. A chanwyd Voynich yn hir wedi i'r llyfr rhyfedd gael ei ysgrifenu.

Mae'r llawysgrif ar-lein felly gallwch chi edrych arni yn eich amser eich hun.

Mae'r llawysgrif bellach yn cael ei chadw yn Llyfrgell Lyfrau a Llawysgrifau Beinecke Rare Yale. Mae wedi'i gloi mewn claddgell er diogelwch. Os ydych chi am roi cynnig ar y Voynich sydd bob amser yn ddirgel, gallwch ddod o hyd i gopi digidol llawn ar-lein. Ond byddwch yn ofalus: mae twll cwningen Voynich yn mynd i lawr ymhell.

Erthygl flaenorol
Cyfrinachau'r Pharoaid: Archeolegwyr yn darganfod beddrod brenhinol syfrdanol yn Luxor, yr Aifft 6

Cyfrinachau'r Pharoaid: Archeolegwyr yn darganfod beddrod brenhinol syfrdanol yn Luxor, yr Aifft

Erthygl nesaf
Atgynhyrchiad o Ogof Maltravieso gyda Neanderthaliaid â phedwar bys â llaw, Caceres, Sbaen.

Neanderthaliaid: ni chafodd y gelfyddyd hynaf yn y byd ei gwneud gan fodau dynol