Cyfrinachau'r Pharoaid: Archeolegwyr yn darganfod beddrod brenhinol syfrdanol yn Luxor, yr Aifft

Mae ymchwilwyr yn amau ​​​​bod y beddrod yn perthyn i wraig frenhinol neu i dywysoges o linach Tuthmose.
Cyfrinachau'r Pharoaid: Archeolegwyr yn darganfod beddrod brenhinol syfrdanol yn Luxor, yr Aifft 1

Cyhoeddodd awdurdodau’r Aifft ddydd Sadwrn eu bod wedi darganfod beddrod hynafol yn Luxor sy’n dyddio’n ôl tua 3,500 o flynyddoedd y mae archeolegwyr yn credu sy’n dal gweddillion 18fed llinach frenhinol.

Safle'r beddrod brenhinol a ddarganfuwyd yn Luxor © Image Credit: Egypt Ministry Of Antiquities
Safle'r beddrod brenhinol a ddarganfuwyd yn Luxor © Image Credit: Gweinyddiaeth Hynafiaethau'r Aifft

Datgelwyd y beddrod gan ymchwilwyr o’r Aifft a Phrydain ar lan orllewinol Afon Nîl, lle mae Dyffryn enwog y Frenhines a Dyffryn y Brenhinoedd, meddai Mostafa Waziri, pennaeth Cyngor Goruchaf Hynafiaethau’r Aifft.

“Mae’n ymddangos bod yr elfennau cyntaf a ddarganfuwyd hyd yma y tu mewn i’r beddrod yn dynodi ei fod yn dyddio’n ôl i’r 18fed linach” o'r pharaohs Akhenaton a Tutankhamun, dywedodd Waziri mewn datganiad.

Daeth y 18fed llinach, rhan o gyfnod hanes yr Aifft a elwir y Deyrnas Newydd, i ben yn 1292 CC ac fe'i hystyrir ymhlith blynyddoedd mwyaf llewyrchus yr Hen Aifft.

Dywedodd Piers Litherland o Brifysgol Caergrawnt, pennaeth cenhadaeth ymchwil Prydain, y gallai'r beddrod fod o wraig frenhinol neu dywysoges o linach Thutmosid.

Y fynedfa i'r beddrod newydd a ddarganfuwyd yn Luxor.
Y fynedfa i'r beddrod newydd a ddarganfuwyd yn Luxor. © Credyd Delwedd: Gweinyddiaeth Hynafiaethau'r Aifft

Dywedodd yr archeolegydd o'r Aifft, Mohsen Kamel, fod tu mewn y beddrod “mewn cyflwr gwael”.

Roedd rhannau ohono gan gynnwys arysgrifau “wedi’i ddinistrio mewn llifogydd hynafol a lenwodd y siambrau claddu â gwaddod tywod a chalchfaen”, Ychwanegodd Kamel, yn ôl datganiad y bwrdd hynafiaethau.

Mae'r Aifft wedi datgelu sawl darganfyddiad archeolegol mawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn fwyaf nodedig yn necropolis Saqqara i'r de o'r brifddinas Cairo.

Dywed beirniaid fod y llu o gloddio wedi blaenoriaethu darganfyddiadau a ddangoswyd i ddal sylw'r cyfryngau dros ymchwil academaidd galed.

Ond mae'r darganfyddiadau wedi bod yn rhan allweddol o ymdrechion yr Aifft i adfywio ei diwydiant twristiaeth hanfodol, a'i goron ar y cyfan yw sefydlu'r Amgueddfa Eifftaidd Fawr wrth droed y pyramidiau ers amser maith.

Mae'r wlad o 104 miliwn o drigolion yn dioddef argyfwng economaidd difrifol.

Mae diwydiant twristiaeth yr Aifft yn cyfrif am 10 y cant o CMC a thua dwy filiwn o swyddi, yn ôl ffigurau swyddogol, ond mae wedi cael ei forthwylio gan aflonyddwch gwleidyddol a phandemig COVID.

Erthygl flaenorol
Mae DNA hynafol yn datgloi cyfrinachau rheolau priodas yn Minoan Creta! 2

Mae DNA hynafol yn datgloi cyfrinachau rheolau priodas yn Minoan Creta!

Erthygl nesaf
Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod 3

Llawysgrif dirgel Voynich: Yr hyn sydd angen i chi ei wybod