Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson

Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol newydd yn profi bod y rhai a alwodd eu hunain yn Saeson gyntaf wedi tarddu o'r Almaen, Denmarc, a'r Iseldiroedd.
Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson 1
Gweddillion ysgerbydol datgladdu. © Comin Wikimedia

Yn ddiweddar, mae DNA hynafol wedi'i gaffael o weddillion dynol a ddarganfuwyd mewn claddfeydd ledled Lloegr. Trwy ymchwilio a dadansoddi'r echdyniadau hyn, mae archaeolegwyr a gwyddonwyr wedi datblygu'r ddealltwriaeth bod y safleoedd hyn yn cynnig gwybodaeth am darddiad y bobl gyntaf i gyfeirio atynt eu hunain fel Saeson.

Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson 2
Gweddillion ysgerbydol datgladdu. © Wikimedia Commons

Yn wreiddiol, y gred oedd bod cyndeidiau’r Saeson yn byw mewn “cymunedau unigryw, ar raddfa fach”. Fodd bynnag, mae astudiaethau diweddar yn dangos bod cryn dipyn o fudo o ogledd yr Iseldiroedd, yr Almaen, a de Sgandinafia dros y 400 mlynedd diwethaf yn cyfrif am gyfansoddiad genetig llawer yn Lloegr heddiw.

Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson 3
Llong Eingl-Sacsonaidd Americanaidd. © William Hoyw Yorke

Cyhoeddodd astudiaeth ei chanlyniadau a ddangosodd fod DNA 450 o bobl ganoloesol gogledd-orllewin Ewrop wedi'i astudio. Datgelwyd bod twf sylweddol mewn llinach cyfandir gogledd Ewrop yn Lloegr y canol oesoedd cynnar, sy'n debyg i drigolion canoloesol cynnar a phresennol yr Almaen a Denmarc. Mae hyn yn awgrymu bod ymfudiad mawr o bobl ar draws Môr y Gogledd i Brydain yn ystod yr Oesoedd Canol Cynnar.

Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson 4
Pentref Eingl-Sacsonaidd West Stow. © Midnightblueown/Comin Wikimedia

Gwnaeth yr Athro Ian Barnes sylw ar bwysigrwydd yr ymchwil, gan nodi “nad oes llawer o ymchwil DNA hynafol (aDNA) yn cael ei wneud ar y cyfnod Eingl-Sacsonaidd.” Canfu'r ymchwilwyr fod cyfansoddiad genetig poblogaeth Prydain rhwng 400 a 800CE yn cynnwys 76%.

Mae athro wedi cynnig bod yr ymchwil hwn yn codi amheuon ynghylch ein syniadau presennol am Loegr hynafol. Dywedir bod y canfyddiadau hyn yn “ein hwyluso i ymchwilio i groniclau cymunedol mewn dulliau newydd” ac yn dangos nad ymfudiad anferth o’r Dosbarth Uwch yn unig a gafwyd.

O fewn hanes helaeth y Saeson, mae sawl stori unigol. Credir eu bod yn tarddu o'r Almaen, Denmarc, a'r Iseldiroedd. Un hanesyn o'r fath yw hanes Updown Girl, a gladdwyd yng Nghaint yn ystod y 700au cynnar. Amcangyfrifir ei bod tua 10 neu 11 oed.

Ar safle claddu'r unigolyn hwn roedd cyllell, crib, a chrochan. Mae adroddiadau'n awgrymu bod ei hiliogaeth yn dod o orllewin Affrica. I ddarganfod mwy am yr Eingl-Sacsoniaid, gwyliwch y fideo isod.


Mwy o wybodaeth: Joscha Gretzinger et al., Ymfudiad Eingl-Sacsonaidd a ffurfio'r gronfa genynnau Seisnig cynnar, (Medi 21, 2022)

Erthygl flaenorol
Codecs Arch Noa, Tudalennau 2 a 3. Codocs yw hynafiad llyfr heddiw a ddefnyddiodd felwm, papyrws, neu decstilau eraill yn lle dalennau o bapur. Mae'r memrwn wedi'i ddyddio rhwng 13,100 a 9,600 CC. © Llun gan Dr. Joel Klenck/PRC, Inc.

Archaeolegwyr yn datgelu Arch Noa Codex – memrwn croen llo o 13,100 CC

Erthygl nesaf
Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone 5

Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone