Rhedegfaen hynaf hysbys gydag arysgrifau anesboniadwy a ddarganfuwyd yn Norwy

Mae archeolegwyr Norwy yn credu eu bod wedi dod o hyd i garreg rhediad hynaf y byd sydd wedi'i harysgrifio bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl, sy'n golygu ei bod sawl canrif yn hŷn na darganfyddiadau blaenorol.
Y garreg rhediad hynaf y gwyddys amdani gydag arysgrifau anesboniadwy a ddarganfuwyd yn Norwy 1

Yn hydref 2021, ymchwiliodd archeolegwyr yr Amgueddfa Hanes Diwylliannol i faes bedd gan Tyrifjorden yn Ringerike. Yn un o'r beddau, fe wnaethon nhw ddarganfod carreg gyda sawl arysgrif runig. Mae esgyrn llosg a siarcol o'r bedd yn datgelu bod y rhediadau wedi'u harysgrifio rhwng y blynyddoedd 1 a 250 OC. Mae hyn yn ei gwneud y garreg rune cynharaf hysbys.

Mae archeolegwyr Norwy yn credu eu bod wedi dod o hyd i garreg rhediad hynaf y byd sydd wedi'i harysgrifio bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl.
Mae archeolegwyr Norwy yn credu eu bod wedi dod o hyd i garreg rhediad hynaf y byd sydd wedi'i harysgrifio bron i 2,000 o flynyddoedd yn ôl. © Credyd Delwedd: Alexis Pantos/KHM, UiO

Mae'r garreg rune Norwyaidd hynafol hon yn denu sylw rhyngwladol ymhlith ysgolheigion runig ac archeolegwyr. Mae'r arysgrifau hyd at 2,000 o flynyddoedd oed ac yn dyddio'n ôl i ddyddiau cynharaf hanes enigmatig ysgrifennu runig. Mae'r garreg wedi'i henwi ar ôl y man darganfod, ac fe'i gelwir bellach yn garreg Svingerud.

Rhywbryd rhwng 1,800 a 2,000 o flynyddoedd yn ôl, safodd rhywun ger Tyrifjorden a cherfio rhediadau i mewn i'r bloc 31 × 32 cm o dywodfaen coch-frown Ringerike. Roeddent yn siarad ffurf gynnar ar yr iaith Nordig hynafol sef iaith hynaf yr ieithoedd Nordig modern a siaredir yn Sgandinafia heddiw.

Cafodd y rhediadau hyn eu harysgrifio rhwng y blynyddoedd 1 a 250 OC ac maent yn dyddio'n ôl i ddyddiau cynharaf hanes enigmatig ysgrifennu runig. Llun: Alexis Pantos/KHM, UiO.
Cafodd y rhediadau hyn eu harysgrifio rhwng y blynyddoedd 1 a 250 OC ac maent yn dyddio'n ôl i ddyddiau cynharaf hanes enigmatig ysgrifennu runig. © Credyd Delwedd: Alexis Pantos/KHM, UiO.

Gwraig o'r enw Idibera?

A yw'r enw wedi'i arysgrifio ar garreg y person sydd wedi'i gladdu yno? Ar wyneb blaen y garreg, mae wyth rhediad yn sefyll allan yn amlwg ymhlith arysgrifau eraill. Wedi'u trosi i lythrennau Lladin maent yn sillafu: idiberug. Ai “ar gyfer Idibera” y gwneir y garreg? Neu ai'r enw 'Idibergu' neu'r enw perthynas 'Idiberung' oedd y bwriad?

Roedd y ffyrdd o ysgrifennu arysgrifau rune hŷn yn amrywio'n fawr, ac mae'r iaith wedi newid yn sylweddol o'r amser y cerfiwyd y rhediadau hyn hyd at Oes y Llychlynwyr a'r Oesoedd Canol. Mae dehongli'r negeseuon ar y garreg yn her felly.

Ysgrifennu chwareus?

Mae gan y garreg sawl math o arysgrifau. Mae rhai llinellau yn ffurfio patrwm grid, mae ffigurau igam-ogam bach a marciau diddorol eraill. Nid yw pob un yn gwneud synnwyr ieithyddol, a gall rhywun gael yr argraff bod rhywun wedi dynwared, archwilio neu chwarae ag ysgrifennu. Efallai bod y cerfiwr yn y broses o ddysgu sut i gerfio rhedyn.

Cafodd y rhediadau hyn eu harysgrifio rhwng y blynyddoedd 1 a 250 OC ac maent yn dyddio'n ôl i ddyddiau cynharaf hanes enigmatig ysgrifennu runig.
© Credyd Delwedd: Alexis Pantos/KHM, UiO

Mae llawer o waith ymchwil i'w wneud o hyd ar garreg Svingerud, ond heb os, bydd ysgolheigion yn cael gwybodaeth werthfawr am hanes cynnar ysgrifennu runic a'r arferiad o wneud cerrig rhedyn.

Wyddor ei hun

Runes yw'r ffurf hynaf o ysgrifennu hysbys yn Norwy. Gwyddom fod rhediadau'n cael eu defnyddio'n barhaus o tua dechrau'r Oes Gyffredin a thrwy gydol Oes y Llychlynwyr a'r Oesoedd Canol. Gelwir yr wyddor runig yn futhark, oherwydd mae'r chwe rhedyn cyntaf yn “futh ark”. Ar y garreg Svingerud rydym hefyd yn dod o hyd i arysgrif gyda'r tri rhediad cyntaf o'r wyddor ᚠ (f), ᚢ (u) a ᚦ (th).

Wyddor Runic
Wyddor rhedig © Wikimedia Commons

Mae runes yn arwyddion ysgrifenedig sy'n cynrychioli gwahanol synau. Mae rhai yn edrych fel prif lythrennau Lladin, fel ᛒ (B). Mae rhai rhediadau yn debyg i lythrennau Lladin, ond yn sefyll am sain wahanol: ᛖ = e. Nid yw eraill yn ymdebygu i gymeriadau a ddefnyddiwn heddiw: mae ᛈ yn dynodi t. Efallai bod y sgript runic wedi'i hysbrydoli gan yr wyddor Ladin, ond mae ei union darddiad yn ansicr. Rhoddodd y rhai a ddyfeisiodd y sgript eu tro eu hunain i'r rhediadau a newid trefn y cymeriadau.

Mae'r Amgueddfa Hanes Diwylliannol wedi cynnal cloddiad archeolegol yn y maes claddu yn Hole fel rhan o ddatblygiad arfaethedig Nye Veier AS o ffyrdd a rheilffyrdd (Ringeriksporteføljen) rhwng Sandvika a Hønefoss.

Bydd y garreg redeg yn cael ei harddangos yn yr Amgueddfa Hanes Diwylliannol yn Oslo rhwng Ionawr 21 a Chwefror 26.


Mae'r erthygl hon wedi'i ail-gyhoeddi o Amgueddfa Hanesyddol o dan drwydded Creative Commons. Darllenwch y erthygl gwreiddiol.

Erthygl flaenorol
Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca 2

Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca

Erthygl nesaf
Mae crocodeilod wedi'u mymi yn rhoi cipolwg ar wneud mymi dros amser 3

Mae crocodeiliaid wedi'u mymi yn rhoi cipolwg ar wneud mymi dros amser