Datgelwyd tystiolaeth newydd anhygoel: Mae genomau hynafol yn dangos mudo o Ogledd America i Siberia!

Mae ymchwilwyr yn disgrifio genomau o ddeg unigolyn hyd at 7,500 oed sy'n helpu i ddangos llif genynnau o bobl sy'n symud i'r cyfeiriad arall o Ogledd America i Ogledd Asia.
Datgelwyd tystiolaeth newydd anhygoel: Mae genomau hynafol yn dangos mudo o Ogledd America i Siberia! 1

Mae symudiad pobl ar draws Môr Bering o Ogledd Asia i Ogledd America yn ffenomen adnabyddus yn hanes dynol cynnar. Serch hynny, mae cyfansoddiad genetig y bobl a oedd yn byw yng Ngogledd Asia yn ystod y cyfnod hwn wedi aros yn ddirgel oherwydd nifer gyfyngedig o genomau hynafol a ddadansoddwyd o'r rhanbarth hwn. Nawr, mae ymchwilwyr sy'n adrodd yn Current Biology ar Ionawr 12 yn disgrifio genomau o ddeg unigolyn hyd at 7,500 oed sy'n helpu i lenwi'r bwlch a dangos llif genynnau gan bobl sy'n symud i'r cyfeiriad arall o Ogledd America i Ogledd Asia.

Penglog. Credyd: Sergey V. Semenov
Penglog. © Credyd: Sergey V. Semenov

Mae eu dadansoddiad yn datgelu grŵp nas disgrifiwyd o'r blaen o bobl Holocene Siberiaidd cynnar a oedd yn byw yn rhanbarth Neolithig Altai-Sayan, yn agos i'r man lle mae Rwsia, Tsieina, Mongolia, a Kazakhstan yn dod ynghyd. Mae'r data genetig yn dangos eu bod yn ddisgynyddion i bobl paleo-Siberia a Gogledd Ewrasiaidd Hynafol (ANE).

“Rydyn ni’n disgrifio poblogaeth helwyr-gasglwyr anhysbys o’r blaen yn yr Altai mor gynnar â 7,500 oed, sy’n gymysgedd rhwng dau grŵp gwahanol a oedd yn byw yn Siberia yn ystod yr Oes Iâ ddiwethaf,” meddai Cosimo Posth ym Mhrifysgol Tübingen, yr Almaen, ac uwch awdur yr astudiaeth. “Cyfrannodd grŵp helwyr-gasglwyr Altai at lawer o boblogaethau cyfoes a dilynol ledled Gogledd Asia, gan ddangos pa mor wych oedd symudedd y cymunedau chwilota hynny.”

Mae Posth yn nodi bod rhanbarth Altai yn cael ei adnabod yn y cyfryngau fel y lleoliad lle darganfuwyd grŵp hominin hynafol newydd, y Denisovans. Ond mae'r rhanbarth hefyd yn bwysig yn hanes dyn fel croesffordd ar gyfer symudiadau poblogaeth rhwng gogledd Siberia, Canolbarth Asia, a Dwyrain Asia dros filoedd o flynyddoedd.

Mae Posth a chydweithwyr yn adrodd y gallai'r gronfa genynnau unigryw a ddarganfuwyd ganddynt fod yn ffynhonnell orau ar gyfer y boblogaeth awgrymedig sy'n gysylltiedig ag ANE a gyfrannodd at grwpiau Oes Efydd o Ogledd ac Asia Fewnol, megis helwyr-gasglwyr Llyn Baikal, bugeiliaid sy'n gysylltiedig â Okunevo, a Tarim mummies basn. Fe wnaethon nhw ddarganfod hynafiaeth Hynafol Gogledd-ddwyrain Asia (ANA) hefyd - a oedd wedi'i ddisgrifio i ddechrau mewn helwyr-gasglwyr Neolithig o Ddwyrain Pell Rwseg - mewn unigolyn arall Neolithig Altai-Sayan sy'n gysylltiedig â nodweddion diwylliannol unigryw.

Datgelwyd tystiolaeth newydd anhygoel: Mae genomau hynafol yn dangos mudo o Ogledd America i Siberia! 2
Llun o'r bedd. © Credyd: Nadezhda F. Stepanova

Mae'r canfyddiadau'n datgelu lledaeniad llinach ANA tua 1,500 cilomedr ymhellach i'r gorllewin nag a welwyd yn flaenorol. Yn Nwyrain Pell Rwseg, fe wnaethon nhw hefyd nodi unigolion 7,000-mlwydd-oed â hynafiaeth sy'n gysylltiedig â Jomon, gan nodi cysylltiadau â grwpiau helwyr-gasglwyr o Archipelago Japan.

Mae'r data hefyd yn gyson â chyfnodau lluosog o lif genynnau o Ogledd America i ogledd-ddwyrain Asia dros y 5,000 o flynyddoedd diwethaf, gan gyrraedd Penrhyn Kamchatka a chanol Siberia. Mae'r ymchwilwyr yn nodi bod y canfyddiadau'n amlygu poblogaeth gydgysylltiedig i raddau helaeth ledled Gogledd Asia o'r Holosen cynnar ymlaen.

“Mae’r canfyddiad a’m synnodd fwyaf yn dod o unigolyn sydd wedi dyddio i gyfnod tebyg i’r helwyr-gasglwyr Altai eraill ond sydd â phroffil genetig hollol wahanol, yn dangos cysylltiad genetig â phoblogaethau sydd wedi’u lleoli yn Nwyrain Pell Rwseg,” meddai Ke Wang yn Fudan Prifysgol, Tsieina, ac awdur arweiniol yr astudiaeth. “Yn ddiddorol, darganfuwyd yr unigolyn Nizhnetytkesken mewn ogof yn cynnwys nwyddau claddu cyfoethog gyda gwisg grefyddol a gwrthrychau a ddehonglwyd fel cynrychiolaeth bosibl o siamaniaeth.”

Dywed Wang fod y canfyddiad yn awgrymu bod unigolion â phroffiliau a chefndiroedd gwahanol iawn yn byw yn yr un rhanbarth tua'r un amser.

“Nid yw’n glir a ddaeth yr unigolyn Nizhnetytkesken o bell i ffwrdd neu a oedd y boblogaeth y deilliodd ohoni wedi’i lleoli gerllaw,” meddai. “Fodd bynnag, mae ei nwyddau bedd yn ymddangos yn wahanol i gyd-destunau archeolegol lleol eraill sy’n awgrymu symudedd unigolion amrywiol yn ddiwylliannol ac yn enetig i ranbarth Altai.”

Mae'r data genetig o'r Altai yn dangos bod Gogledd Asia wedi cynnal grwpiau cysylltiedig iawn mor gynnar â 10,000 o flynyddoedd yn ôl, ar draws pellteroedd daearyddol hir. “Mae hyn yn awgrymu mai mudo dynol a chymysgedd oedd y norm ac nid yr eithriad hefyd i gymdeithasau helwyr-gasglwyr hynafol,” meddai Posth.


Mwy o wybodaeth: Mae Ke Wang et al, genomau Siberia Canol Holosen yn datgelu cronfa genynnau hynod gysylltiedig ledled Gogledd Asia, Current Biology (2023).

Erthygl flaenorol
Mae darganfod DNA hynaf y byd yn ailysgrifennu hanes 3

Mae darganfod DNA hynaf y byd yn ailysgrifennu hanes

Erthygl nesaf
Pennaeth Tollund Man sydd wedi'i gadw'n dda, yn llawn mynegiant poenus a thrwyn wedi'i lapio o hyd am ei wddf. Credyd delwedd: Llun gan A. Mikkelsen; Nielsen, NH et al; Cyhoeddiadau Hynafiaeth Cyf

A yw gwyddonwyr o'r diwedd wedi datrys dirgelwch ffenomen corff cors Ewrop?