WWW.MYSTERIESRUNSOLVED.COM

Dirgelwch cleddyf hynafol Talayot

Mae cleddyf dirgel 3,200-mlwydd-oed a ddarganfuwyd yn ddamweiniol ger megalith carreg ar ynys Majorca (Mallorca) yn Sbaen yn taflu goleuni newydd ar wareiddiad a gollwyd ers amser maith.

Cafodd y cleddyf ei ddarganfod gan archeolegwyr ar safle Talaiot del Serral de ses Abelles yn nhref Puigpunyent yn Mallorca, Sbaen. Mae'n un o ddim ond 10 cleddyf o'r Oes Efydd a ddarganfuwyd ar y safle.

Cafodd y cleddyf ei ddarganfod gan archeolegwyr ar safle Talaiot del Serral de ses Abelles yn nhref Puigpunyent yn Mallorca, Sbaen. Mae'n un o ddim ond 10 cleddyf o'r Oes Efydd a ddarganfuwyd ar y safle. © Diario de Mallorca

O'r enw Cleddyf Talayot ​​mae'n ymddangos bod yr arteffact wedi'i adael yn fwriadol ar y safle, ond am ba reswm?

Datgelwyd yr Excalibur Sbaenaidd, fel y mae rhai yn cyfeirio ato, o dan graig a mwd yn agos at fegalith carreg a adnabyddir yn lleol fel talayot ​​(neu talaiot), a adeiladwyd gan y diwylliant dirgel Talayotig (Tailiotig) a ffynnai ar ynysoedd Majorca a Menorca rhyw 1000-6000 CC

Roedd y bobl Talaiotic yn bresennol ar ynys Minorca ac yn ei thirwedd am 4,000 o flynyddoedd a gadawsant lawer o strwythurau godidog a elwir yn talaiots ar eu hôl.

Mae'r tebygrwydd rhwng y strwythurau hynafol hyn yn rhoi rheswm i wyddonwyr gredu bod y diwylliant Talayotig wedi'i gysylltu rywsut neu'i gilydd efallai â Sardinia.

Gadawodd aelod o'r diwylliant Talayotig y cleddyf sydd dal mewn cyflwr da yn agos at un o'r megaliths. Mae'n bosibl bod y lle unwaith o bwysigrwydd crefyddol a seremonïol pwysig. Mae gwyddonwyr yn awgrymu y gallai Cleddyf Talayot ​​fod yn offrwm angladd.

Cafodd y safle megalithig ei ysbeilio gan y Rhufeiniaid hynafol a gwareiddiadau eraill ac mae wedi'i gloddio'n drylwyr ers y 1950au, felly nid oedd neb yn disgwyl dod o hyd i weddillion pellach.

Posibilrwydd arall yw bod y cleddyf wedi'i ddefnyddio fel arf a'i adael ar ôl gan ryfelwr oedd yn dianc. Mae arbenigwyr yn dyddio'r cleddyf i tua 1200 CC, cyfnod pan oedd y diwylliant Talaiotic yn dirywio'n ddifrifol. Defnyddiwyd nifer o'r megalithau yn yr ardal yn bennaf at ddibenion amddiffyn ac roeddent yn helpu i wrthyrru gelynion.

Ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw arteffactau hynafol arwyddocaol eraill ar y safle, a chafodd gwyddonwyr eu synnu ar yr ochr orau pan ddaethant ar draws y cleddyf.

Mae Cleddyf Talayot ​​yn arteffact un-o-fath a fydd yn cael ei arddangos cyn bo hir yn Amgueddfa Majorca, gan roi cipolwg i wylwyr ar fywyd yn ystod yr Oes Efydd.

Gydag ychydig o lwc, efallai y bydd archeolegwyr yn dod o hyd i arteffactau mwy gwerthfawr a fydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i ni o'r diwylliant Talaiotig diddorol.