Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone

Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone 1
Chwith: Darlun o'r arysgrifau ar Garreg Newton o 'Sculptured Stones of Scotland' (1856) John Stuart. Ar y dde: Carreg Newton a'r garreg gysylltiedig â symbol Pictaidd. © John Stuart, Cerrig Cerflunio'r Alban/Parth Cyhoeddus

Bob tro mewn ychydig, mae pethau diddorol yn dod ar draws fy nesg y tu hwnt i'n dealltwriaeth. Mae Carreg Newton dirgel yn un o'r arteffactau hyn. Mae gan y monolith hynafol hwn neges gerfiedig wedi'i hysgrifennu mewn iaith ddirgel sydd heb ei datrys eto, a gellir darllen yr ysgrifen gan ddefnyddio o leiaf bum gwyddor hynafol wahanol.

Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone 2
Chwith: Darlun o'r arysgrifau ar Garreg Newton o 'Sculptured Stones of Scotland' (1856) John Stuart. Ar y dde: Carreg Newton a'r garreg gysylltiedig â symbol Pictaidd. © John Stuart, Cerrig Cerflunio'r Alban/Parth Cyhoeddus

Dadorchuddio Carreg Newton

Ym 1804 roedd Iarll Aberdeen, George Hamilton-Gordon, yn adeiladu ffordd ger Fferm Pitmachie yn Swydd Aberdeen. Daethpwyd o hyd i’r megalith dirgel yno, ac yn ddiweddarach symudodd yr archeolegydd Albanaidd Alexander Gordon ef i ardd Newton House ym Mhlwyf Culsalmond, tua milltir i’r gogledd o Pitmachie Farm. Disgrifir Carreg Newton fel a ganlyn gan Gyngor Swydd Aberdeen, Newton House:

Sgript Anhysbys

Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone 3
Clos o'r ysgrifennu anesboniadwy ar Faen Newton. © Golux/ Y Porth Megalithig

Ysgrifennwyd yr iaith Wyddeleg gynnar gyda'r wyddor Ogham rhwng y 1af a'r 9fed ganrif. Mae'r rhes fer o ysgrifennu ar Garreg Newton wedi'i gwasgaru ar draws traean uchaf y garreg. Mae ganddo chwe llinell gyda 48 o nodau a symbolau, gan gynnwys swastika. Nid yw academyddion erioed wedi cyfrifo pa iaith i ysgrifennu'r neges hon, felly fe'i gelwir yn sgript anhysbys.

Mae'r rhan fwyaf o arbenigwyr yn cytuno bod ysgrifennu Ogham ers talwm ers talwm. Er enghraifft, credwyd bod yr arysgrif anhysbys yn dyddio o'r 9fed ganrif gan yr hanesydd Albanaidd William Forbes Skene. Serch hynny, mae nifer o haneswyr yn haeru i'r rhes fer gael ei hychwanegu at y garreg ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif neu ddechrau'r 19eg ganrif, gan awgrymu mai ffug ddiweddar neu ffugiad a wnaed yn wael yw'r sgript ddirgel anhysbys.

Datgelu'r Garreg

Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone 4
©. Y Gwir Anrh. Iarll Southesk

Ysgrifennodd John Pinkerton gyntaf am yr engrafiadau dirgel ar Garreg Newton yn ei lyfr 1814 Inquiry into the Story of Scotland, ond ni cheisiodd ddarganfod beth ddywedodd y “sgript anhysbys”.

Ym 1822, ysgrifennodd John Stuart, athro Groeg yng Ngholeg Marischal, bapur o'r enw Sculpture Pillars in the Northern Part of Scotland ar gyfer Cymdeithas Hynafiaethwyr Caeredin. Ynddo, soniodd am ymgais i gyfieithu gan Charles Vallancey, a oedd yn meddwl mai Lladin oedd y cymeriadau.

Eglwyswr a dwyreiniwr Seisnig oedd Dr. William Hodge Mill (1792–1853), pennaeth cyntaf Coleg yr Esgob, Calcutta, ac wedi hynny Athro Regius mewn Hebraeg yng Nghaergrawnt. Ym 1856, cyhoeddodd Stuart Stones Sculptured of Scotland, a ddisgrifiodd waith Mill.

Dywedodd Dr Mills mai Phoenician oedd y sgript anhysbys. Oherwydd ei fod mor adnabyddus ym maes ieithoedd hynafol, roedd pobl yn cymryd ei farn o ddifrif. Buont yn siarad llawer am dano, yn enwedig mewn cynulliad o'r Gymdeithas Brydeinig yn Nghaergrawnt, Lloegr, yn 1862.

Er i Dr. Mill farw yn 1853, daethpwyd o hyd i'w bapur On the Decipherment of the Phoenician Inscribed on the Newton Stone yn sir Aberdeen, a darllenwyd ei drawsnewidiad o'r sgript anhysbys yn ystod y ddadl hon. Cytunodd sawl ysgolhaig â Mill fod y sgript wedi'i hysgrifennu yn Phoenicians. Er enghraifft, darganfu Dr. Nathan Davis Carthage, a thybiodd yr Athro Aufrecht fod y sgript wedi'i hysgrifennu yn Phoenician.

Ond awgrymodd Mr. Thomas Wright, amheuwr, gyfieithiad symlach i'r Lladin dad-seiliedig: Hie iacet Constantinus Dyma lie y claddwyd mab Mr. Vaux o'r Amgueddfa Brydeinig ei gymeradwyo fel Lladin canoloesol. Roedd y palaeograffydd Constantine Simonides hefyd yn cytuno â chyfieithiad Wright, ond newidiodd y Lladin i Roeg.

Dair blynedd ar ôl y trychineb hwn, yn 1865, rhoddodd yr hynafiaethydd Alexander Thomson anerchiad i Gymdeithas Hynafiaethwyr yr Alban lle bu'n sôn am y pum damcaniaeth fwyaf poblogaidd ynghylch sut i ddehongli'r cod:

● Phoenician (Nathan Davis, Theodor Aufrecht, a William Mills);

● Lladin (Thomas Wright a William Vaux);

● Symbolaeth gnostig (John O. Westwood)

● Groeg (Constantine Simonides)

● Gaeleg (gohebydd o Thomson nad oedd am gael ei enwi);

Damcaniaethau Ymylol Digonedd!

Tra bod y grŵp hwn o arbenigwyr yn dadlau ynghylch ystyr yr arysgrif ar Garreg Newton a pha un o’r pum iaith bosibl a ddefnyddiwyd i ysgrifennu’r neges cryptig, roedd grŵp gwahanol o ymchwilwyr mwy anarferol yn meddwl am syniadau newydd o hyd. Er enghraifft, awgrymodd Mr. George Moore ei gyfieithu i Hebraeg-Bactrian, tra bod eraill yn ei gymharu â Sinaitic, hen iaith Ganaaneaidd.

Roedd yr Is-gyrnol Laurence Austine Waddell yn arfer bod yn archwiliwr Prydeinig, yn athro Tibet, cemeg, a phatholeg, ac yn archeolegydd amatur yn ymchwilio i Swmeriaid a Sansgrit. Ym 1924, cyhoeddodd Waddell ei syniadau am Allan o India, a oedd yn cynnwys ffordd radical newydd o ddarllen yr iaith o'r enw Hitto-Phenician.

Roedd llyfrau dadleuol Waddell am hanes gwareiddiad yn boblogaidd iawn gyda'r cyhoedd. Heddiw, mae rhai pobl yn ei ystyried yn ysbrydoliaeth go iawn i'r archeolegydd ffuglennol Indiana Jones, ond ni enillodd ei waith fawr o barch iddo fel Asyriolegydd difrifol.

Casgliad

Heddiw, mae llawer o ddamcaniaethau yn ceisio darganfod beth mae'r neges ddirgel ar Garreg Newton yn ei olygu. Mae rhai o'r damcaniaethau hyn yn seiliedig ar Ladin, Lladin canoloesol, Groeg, Gaeleg, symbolaeth Gnostig, Hebraeg-Bactrian, Hitto-Phenicaidd, Sinaiticaidd, a Hen Wyddeleg. Fodd bynnag, nid yw'r syniadau hyn wedi'u profi'n gywir eto. Y penwythnos hwn, fe ddylech chi roi awr i Garreg Newton gan nad dyna fyddai'r tro cyntaf i rywun o'r tu allan ddod o hyd i allwedd i hen broblem.

Erthygl flaenorol
Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson 5

Mae dadansoddiad DNA ysgerbydol diweddar yn profi gwreiddiau Almaeneg, Denmarc ac Iseldireg y Saeson

Erthygl nesaf
Mae DNA hynafol yn datgloi cyfrinachau rheolau priodas yn Minoan Creta! 6

Mae DNA hynafol yn datgloi cyfrinachau rheolau priodas yn Minoan Creta!