Mae crocodeiliaid wedi'u mymi yn rhoi cipolwg ar wneud mymi dros amser

Mae crocodeilod wedi'u mymi yn rhoi cipolwg ar wneud mymi dros amser 1

Cafodd crocodeiliaid eu mymïo mewn ffordd unigryw ar safle Aifft Qubbat al-Hawā yn ystod y 5ed ganrif CC, yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd Ionawr 18, 2023 yn y cyfnodolyn mynediad agored PLOS ONE gan Bea De Cupere o Sefydliad Naturiol Brenhinol Gwlad Belg. Gwyddorau, Gwlad Belg, a Phrifysgol Jaén, Sbaen, a chydweithwyr.

Trosolwg o'r crocodeiliaid yn ystod y cloddio. Credyd: Patri Mora Riudavets, aelod o dîm Qubbat al-Hawā
Trosolwg o'r crocodeiliaid yn ystod y cloddio. © Credyd Delwedd: Patri Mora Riudavets, aelod o dîm Qubbat al-Hawā.

Mae anifeiliaid mymiedig, gan gynnwys crocodeiliaid, yn ddarganfyddiadau cyffredin ar safleoedd archeolegol yr Aifft. Er bod cannoedd o grocodeiliaid mymiedig ar gael mewn casgliadau amgueddfeydd ledled y byd, nid ydynt yn cael eu harchwilio'n drylwyr yn aml. Yn yr astudiaeth hon, mae'r awduron yn darparu dadansoddiad manwl o forffoleg a chadwraeth deg mumi crocodeil a ddarganfuwyd mewn beddrodau craig ar safle Qubbat al-Hawā ar lan orllewinol afon Nîl.

Roedd y mumïau yn cynnwys pum penglog ynysig a phum sgerbwd rhannol, yr oedd yr ymchwilwyr yn gallu eu harchwilio heb ddadlapio na defnyddio sganio CT a radiograffeg. Ar sail morffoleg y crocodeiliaid, nodwyd dwy rywogaeth: crocodeiliaid Gorllewin Affrica a'r Nîl, gyda sbesimenau'n amrywio o 1.5 i 3.5 metr o hyd.

Mae arddull cadw'r mumis yn wahanol i'r hyn a geir mewn safleoedd eraill, yn fwyaf nodedig diffyg tystiolaeth o ddefnyddio resin neu ddiberfeddu carcas fel rhan o'r broses mymieiddio. Mae arddull cadwraeth yn awgrymu oes cyn-Ptolemaidd, sy'n gyson â chyfnod olaf defnydd angladdol o Qubbat al-Hawā yn ystod y 5ed Ganrif CC.

 

Golygfa dorsal o'r crocodeil cyflawn #5.Patri Mora Riudavets, aelod o dîm Qubbat al-Hawā
Golygfa dorsal o'r crocodeil cyflawn #5. © Credyd Delwedd: Patri Mora Riudavets, aelod o dîm Qubbat al-Hawā.

Mae cymharu mumïau rhwng safleoedd archeolegol yn ddefnyddiol ar gyfer nodi tueddiadau mewn defnydd anifeiliaid ac arferion mymieiddio dros amser. Roedd cyfyngiadau’r astudiaeth hon yn cynnwys y diffyg DNA hynafol a radiocarbon sydd ar gael, a fyddai’n ddefnyddiol ar gyfer mireinio’r broses o adnabod a dyddio’r olion. Bydd astudiaethau yn y dyfodol sy'n ymgorffori'r technegau hyn yn llywio dealltwriaeth wyddonol ymhellach o arferion diwylliannol yr hen Aifft.

Ychwanega'r awduron, “Daethpwyd o hyd i ddeg mumi crocodeil, gan gynnwys pum corff cyflawn neu lai a phum pen, mewn beddrod llonydd yn Qubbat al-Hawā (Aswan, yr Aifft). Roedd y mumïau mewn cyflwr amrywiol o gadwedigaeth a chyflawnrwydd.”


Mae'r erthygl hon wedi'i ail-gyhoeddi o PLoS UN o dan drwydded Creative Commons. Darllenwch y erthygl gwreiddiol.

Erthygl flaenorol
Y garreg rhediad hynaf y gwyddys amdani gydag arysgrifau anesboniadwy a ddarganfuwyd yn Norwy 2

Rhedegfaen hynaf hysbys gydag arysgrifau anesboniadwy a ddarganfuwyd yn Norwy

Erthygl nesaf
Darganfod teml Poseidon ar safle Kleidi ger Samikon yng Ngwlad Groeg 3

Darganfod teml Poseidon ar safle Kleidi ger Samikon yng Ngwlad Groeg