Bwyeill hynafol Minoaidd anferth – ar gyfer beth y cawsant eu defnyddio?

Byddai dod o hyd i fwyell o'r fath yn nwylo menyw Minoaidd yn awgrymu'n gryf ei bod yn dal safle pwerus o fewn y diwylliant Minoaidd.
Echelau dwbl anferth Minoaidd hynafol. Credyd delwedd: Woodlandbard.com
Echelau dwbl anferth Minoaidd hynafol. Credyd delwedd: Woodlandbard.com

Mae rhai arteffactau hynafol yn wirioneddol ddryslyd. Maent mor fawr o ran maint ac yn drwm fel ei bod yn amhosibl hyd yn oed ystyried y gallent fod wedi cael eu defnyddio gan fodau dynol maint arferol.

Echelau dwbl anferth Minoaidd hynafol. Credyd delwedd: Woodlandbard.com
Echelau dwbl anferth Minoaidd hynafol. © Credyd delwedd: Woodlandbard.com

Felly, beth oedd pwrpas yr echelinau anferth hynafol hyn? Ai dim ond fel gwrthrychau seremonïol symbolaidd y cawsant eu cynhyrchu neu eu defnyddio gan fodau o faint mawr?

Ni ellir defnyddio bwyeill sy'n fwy na bodau dynol mewn brwydrau nac yn offer amaethyddol.

Bwyeill hynafol Minoaidd anferth – ar gyfer beth y cawsant eu defnyddio? 1
Minoan Labrys: Mae'r term, a'r symbol, wedi'i gysylltu agosaf mewn cofnodion hanesyddol â gwareiddiad Minoan, a gyrhaeddodd ei anterth yn yr 2il fileniwm CC. Mae rhai labordai Minoaidd wedi'u darganfod sy'n dalach na bodau dynol ac a allai fod wedi cael eu defnyddio yn ystod aberthau. Mae'n debyg y byddai'r aberthau wedi bod o deirw. Mae'r symbol labrys wedi'i ddarganfod yn eang yn adferiad archeolegol yr Oes Efydd ym Mhalas Knossos ar Creta. Yn ôl darganfyddiadau archeolegol ar Creta defnyddiwyd y fwyell ddwbl hon yn benodol gan offeiriaid Minoaidd at ddefnydd seremonïol. O'r holl symbolau crefyddol Minoaidd, y fwyell oedd y sancteiddiaf. Byddai dod o hyd i fwyell o'r fath yn nwylo menyw Minoaidd yn awgrymu'n gryf ei bod yn dal safle pwerus o fewn y diwylliant Minoaidd. © Comin Wikimedia

Mae Amgueddfa Archaeolegol Herakleion yn cynnwys casgliad unigryw o wrthrychau hynafol a ddarganfuwyd yn ystod cloddiadau a wnaed ym mhob rhan o Creta gan gynnwys safleoedd archeolegol Knossos, Phaistos, Gortyn a llawer o rai eraill. Ymhlith y gwrthrychau, rydym yn dod ar draws bwyeill dwbl yn cael eu dadorchuddio yn “Minoan Megaron” yn Nirou.

Roedd Minoiaid a oedd yn ddirgel, yn ddatblygedig ac yn un o wareiddiadau hynaf Ewrop o'r Oes Efydd enwir y fwyell ddwbl - “labrys”.

Labrys Minoaidd euraidd addurnedig, ond maint arferol. Credyd delwedd: Wolfgang Sauber
Labrys Minoaidd euraidd addurnedig, ond maint arferol. © Credyd delwedd: Wolfgang Sauber

Labrys yw'r term am fwyell dwbl cymesurol sy'n wreiddiol o Creta yng Ngwlad Groeg, un o symbolau hynaf gwareiddiad Groegaidd. Cyn i labrys ddod yn wrthrychau symbolaidd, roedden nhw'n gweithredu fel teclyn a bwyell naddu.

Ymddangosai fod y Minoiaid yn meddu technolegau hynod ; un o honynt oedd creu morloi bychain, rhyfeddol, wedi eu cerfio yn fedrus o feini meddal, ifori, neu asgwrn. Cynhyrchodd y gwareiddiad hynafol diddorol hwn lensys soffistigedig ac yr oedd y bobl hynafol hyn mewn llawer modd gryn lawer o flaen eu hamser.

Felly, nid yw ond yn deg gofyn pam y byddai pobl ddeallus o'r fath yn cynhyrchu bwyeill anferth nad oeddent o unrhyw ddefnydd i fodau dynol arferol, arferol?

Roedd gwareiddiad Minoaidd yn ddatblygedig iawn.
Celf wal: roedd gwareiddiad Minoaidd yn ddatblygedig iawn. © Comin Wikimedia

Mae rhai ysgolheigion wedi awgrymu efallai bod y gair labyrinth yn wreiddiol yn golygu “tŷ'r fwyell ddwbl”. Mae arbenigwyr ar symbolau yn meddwl mai duwies y fwyell ddwbl oedd yn llywyddu'r palasau Minoaidd, ac yn enwedig dros balas Knossos.

Mae'r echelinau dwbl yn dyddio o gyfnodau'r Ail Balas a'r cyfnod Ôl-Palas (1700 – 1300 CC).

Nid yw'r ffaith bod y bwyeill hynafol hyn yn fawr iawn, yn profi eu bod wedi'u gwisgo gan gewri. Mae'n bosibilrwydd, ond gall hefyd fod fel y mae'r amgueddfa a ffynonellau eraill yn honni, dim ond gwrthrychau addunedol neu addolgar oeddent.

Erthygl flaenorol
Mummies â thafodau euraidd a ddarganfuwyd yn necropolis yr hen Aifft 2

Mummies â thafodau aur a ddarganfuwyd yn necropolis yr hen Aifft

Erthygl nesaf
Arteffactau fflint o ogof Twnel Wielki, a wnaed hanner miliwn o flynyddoedd yn ôl o bosibl gan Homo heildelbergensis.

Efallai bod offer 500,000-mlwydd-oed mewn ogof Pwylaidd wedi perthyn i rywogaeth hominid diflanedig