Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca

Mae'r 168 o geoglyffau newydd yn cynrychioli bodau dynol, camelidau, adar, orcas, felines a nadroedd.
Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca 1

Mae archeolegwyr o Sefydliad Prifysgol Yamagata wedi darganfod 168 o linellau newydd, yn cynrychioli bodau dynol, camelidau, adar, orcas, felines a nadroedd, yn ac o amgylch y Pampa de Nazca ym Mheriw. Credir bod y geoglyffau biomorffig hyn yn dyddio o rhwng 100 CC a 300 CC.

Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca 2
Ffigur dyn. © Prifysgol Yamagata trwy ABC News

Mae’r grŵp ymchwil, dan arweiniad yr Athro Masato Sakai mewn cydweithrediad â’r archeolegydd o Beriw, Jorge Olano, wedi cyhoeddi datganiad yn nodi bod y geoglyffau enfawr wedi’u darganfod gan ddefnyddio awyrluniau a dronau rhwng Mehefin 2019 a Chwefror 2020.

Gyda'r 168 hyn, mae 358 o geoglyffau wedi'u canfod yn yr ardal ers 2018. Crëwyd y llinellau dirgel hyn trwy dynnu cerrig du i ddatgelu wyneb tywodlyd gwyn oddi tano. Mae ymchwil gyfredol yn awgrymu bod dau fath: y math llinol a'r math o ryddhad. O'r geoglyffau a ddarganfuwyd yn yr astudiaeth hon, mae pump o'r math cyntaf, tra bod 163 o'r ail. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sy'n perthyn i'r math olaf hwn tua 10 metr mewn diamedr, ac fe'u dosberthir yn bennaf ar hyd hen lwybrau.

sarff dau ben
Sarff dau ben. © Prifysgol Yamagata trwy ABC News
Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca 3
Braslun wedi'i ysbrydoli gan adar. © Prifysgol Yamagata trwy ABC News
Daeth archeolegwyr o hyd i fwy na chant o ffigurau anferth dirgel yn anialwch Nazca 4
Pysgodyn. Mae tri o'r ffigurau a ddarganfuwyd yn yr ardal yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn parhau.. © Prifysgol Yamagata trwy ABC News

Darganfuwyd hyd at 36 o'r llinellau hyn yn ardal Aja, ger dinas Nazca, lle mae Prifysgol Yamagata eisoes wedi darganfod 41 rhwng 2014 a 2015, a arweiniodd at greu parc archeolegol yn 2017 mewn cydweithrediad â'r Weinyddiaeth. o Ddiwylliant Periw i'w hamddiffyn. Gyda'r darganfyddiad hwn, mae'n hysbys bellach bod cyfanswm o 77 geoglyffau wedi'u crynhoi yn y parc archeolegol hwn.

Mae tarddiad Llinellau Nazca Periw yn un o'r dirgelion mawr sy'n parhau i fod heb eu datrys. Mae'r esboniadau a'r damcaniaethau mwyaf amrywiol wedi'u ymhelaethu arnynt, gan gynnwys y ffantasi y cawsant eu gwneud gan allfydwyr.

Erthygl flaenorol
Atgynhyrchiad o Ogof Maltravieso gyda Neanderthaliaid â phedwar bys â llaw, Caceres, Sbaen.

Neanderthaliaid: ni chafodd y gelfyddyd hynaf yn y byd ei gwneud gan fodau dynol

Erthygl nesaf
Y garreg rhediad hynaf y gwyddys amdani gydag arysgrifau anesboniadwy a ddarganfuwyd yn Norwy 5

Rhedegfaen hynaf hysbys gydag arysgrifau anesboniadwy a ddarganfuwyd yn Norwy