Mae DNA hynafol yn datgloi cyfrinachau rheolau priodas yn Minoan Creta!

Gyda chymorth data archeogenetig newydd, mae gwyddonwyr wedi cael mewnwelediadau cyffrous i drefn gymdeithasol Oes Efydd Aegean. Mae DNA hynafol yn datgelu rheolau priodas cwbl annisgwyl yn Minoan Creta, meddai gwyddonwyr.
Mae DNA hynafol yn datgloi cyfrinachau rheolau priodas yn Minoan Creta! 1

Mae tîm rhyngwladol o ymchwilwyr o Sefydliad Max Planck ar gyfer Anthropoleg Esblygiadol yn Leipzig, yr Almaen, yn adrodd am fewnwelediadau cwbl newydd i reolau priodas yr Oes Efydd a strwythurau teuluol yng Ngwlad Groeg. Mae dadansoddiadau o genomau hynafol yn dangos bod y dewis o bartneriaid priodas yn cael ei bennu gan eich carennydd eich hun.

Mae DNA hynafol yn datgloi cyfrinachau rheolau priodas yn Minoan Creta! 2
Y ffigwr adnabyddus o dduwies Minoaidd, wedi'i feddiannu'n artistig a'i darlunio'n dal cadwyni DNA yn lle nadroedd. Mae'r boblogaeth yn cael ei geni o'i chorff “hynafol”. Mae'r achyddiaeth oren a choch yn cyfeirio at ganfyddiad ymchwil o endogami rhwng cefnderoedd cyntaf ac ail gefnder. © Credyd Delwedd: Eva Skourtanioti

Y ffigwr adnabyddus o dduwies Minoaidd, wedi'i feddiannu'n artistig a'i darlunio'n dal cadwyni DNA yn lle nadroedd. Mae'r boblogaeth yn cael ei geni o'i chorff “hynafol”. Mae'r achyddiaeth oren a choch yn cyfeirio at ganfyddiad ymchwil o endogami rhwng cefnderoedd cyntaf ac ail.

Pan ddarganfu Heinrich Schliemann feddrodau siafft aur-gyfoethog Mycenae gyda'u masgiau aur enwog fwy na 100 mlynedd yn ôl, ni allai ond dyfalu am berthynas y bobl a gladdwyd ynddynt. Nawr, gyda chymorth y dadansoddiad o genomau hynafol, bu'n bosibl am y tro cyntaf i gael mewnwelediad i reolau carennydd a phriodas yn Minoan Creta a Mycenaean Gwlad Groeg. Cyhoeddwyd y canlyniadau yn y cyfnodolyn Nature Ecology & Evolution.

Dadansoddodd tîm ymchwil o Sefydliad Max Planck ar gyfer Anthropoleg Esblygiadol (MPI-EVA), ynghyd â thîm rhyngwladol o bartneriaid, fwy na 100 o genomau o bobl Oes Efydd o'r Aegean. “Heb y cydweithrediad gwych gyda’n partneriaid yng Ngwlad Groeg a ledled y byd, ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl,” meddai’r archeolegydd Philipp Stockhammer, un o brif awduron yr astudiaeth.

Coeden deulu fiolegol gyntaf teulu Mycenaean

Diolch i ddatblygiadau methodolegol diweddar wrth gynhyrchu a gwerthuso setiau data genetig hynafol, mae bellach wedi bod yn bosibl cynhyrchu data helaeth hyd yn oed mewn rhanbarthau â phroblemau cadwraeth DNA oherwydd amodau hinsawdd, megis Gwlad Groeg. Ar gyfer pentrefan Mycenaean o'r 16eg ganrif CC, mae hyd yn oed wedi bod yn bosibl ail-greu carennydd trigolion y tŷ - y goeden achau gyntaf sydd hyd yma wedi'i hailadeiladu'n enetig ar gyfer rhanbarth hynafol Môr y Canoldir cyfan.

Mae'n debyg bod rhai o'r meibion ​​​​yn dal i fyw ym mhentrefan eu rhieni pan oeddent yn oedolion. Claddwyd eu plant mewn beddrod o dan iard yr ystâd. Daeth un o'r gwragedd a briododd i'r tŷ â'i chwaer i mewn i'r teulu, gan fod ei phlentyn hefyd wedi ei gladdu yn yr un bedd.

Llun bywyd: Teulu o'r Oes Efydd yn cynaeafu grawn. © Credyd Delwedd: Nikola Nevenov
Llun bywyd: Teulu o'r Oes Efydd yn cynaeafu grawn. © Credyd Delwedd: Nikola Nevenov

Arferiad i briodi cefnder un

Fodd bynnag, roedd canfyddiad arall yn gwbl annisgwyl: ar Creta ac ynysoedd Groeg eraill, yn ogystal ag ar y tir mawr, roedd yn gyffredin iawn i briodi cefnder cyntaf un 4,000 o flynyddoedd yn ôl.

“Mae mwy na mil o genomau hynafol o wahanol ranbarthau’r byd bellach wedi’u cyhoeddi, ond mae’n ymddangos nad oedd system gaeth o briodasau perthnasau yn bodoli yn unman arall yn yr hen fyd,” meddai Eirini Skourtanioti, prif awdur yr astudiaeth. a gynhaliodd y dadansoddiadau. “Daeth hyn yn syndod llwyr i bob un ohonom ac mae’n codi llawer o gwestiynau.”

Llun bywyd: Cynaeafu olewydd yn Oes Efydd Aegean. © Credyd Delwedd: Nikola Nevenov
Llun bywyd: Cynaeafu olewydd yn Oes Efydd Aegean. © Credyd Delwedd: Nikola Nevenov

Sut y gellir esbonio'r rheol briodas arbennig hon, ni all y tîm ymchwil ond dyfalu. “Efallai bod hyn yn ffordd i atal y tir amaeth etifeddol rhag cael ei rannu fwyfwy? Beth bynnag, roedd yn gwarantu parhad penodol yn y teulu mewn un lle, sy'n rhagofyniad pwysig ar gyfer tyfu olewydd a gwin, er enghraifft, ”mae Stockhammer yn amau. “Yr hyn sy’n sicr yw y bydd dadansoddi genomau hynafol yn parhau i roi mewnwelediadau gwych, newydd i ni o strwythurau teuluol hynafol yn y dyfodol,” ychwanega Skourtanioti.


Cyhoeddwyd yn wreiddiol: Sefydliad Max Planck ar gyfer Anthropoleg Esblygiadol - Ecoleg Natur ac Esblygiad

Erthygl flaenorol
Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone 3

Sgript ddirgel anhysbys Gan Newton Stone

Erthygl nesaf
Cyfrinachau'r Pharoaid: Archeolegwyr yn darganfod beddrod brenhinol syfrdanol yn Luxor, yr Aifft 4

Cyfrinachau'r Pharoaid: Archeolegwyr yn darganfod beddrod brenhinol syfrdanol yn Luxor, yr Aifft