Yacumama - y sarff anferth ddirgel sy'n byw yn nyfroedd yr Amason

Mae Yacumama yn golygu “Mam Dŵr,” mae'n dod o'r yaku (dŵr) a mama (mam). Dywedir fod y creadur anferth hwn yn nofio wrth geg yr Afon Amazon yn ogystal ag yn ei lagynau cyfagos, gan mai dyma ei ysbryd amddiffynnol.
Titanoboa

Mae'r Yacumama yn neidr fawr, hyd at 60 metr o hyd, y dywedir ei bod yn byw ym masn afon Amazon. Mae siamaniaid lleol yn dweud bod yr Yacumama yn teithio i ardal o'r enw Afon Berwi. Yn y chwedlau lleol, dywedir bod yr Yacumama yn fam i bob bywyd morol, mae ganddi'r gallu i sugno unrhyw beth byw a basiodd o fewn 100 cam. Byddai’r bobl leol yn chwythu ar gorn conch cyn mynd i mewn i’r afon, gan gredu ar ôl clywed y sŵn y byddai’r sarff yn datgelu ei hun os oedd o fewn yr ardal.

Roedd pobloedd brodorol yr Amazon yn aml yn siarad am yr Yacumama - neidr y dŵr.
Roedd pobloedd brodorol yr Amazon yn aml yn siarad am yr Yacumama - neidr y dŵr. © Wici Cryptid

Chwedl Yacumama

Mae'r Yacumama yn un o'r bwystfilod mwyaf chwedlonol sy'n bodoli yng nghoedwigoedd yr Amazon, yn Ne America. Clywir y chwedl hon ym Mharagwâi, yr Ariannin a Brasil, ac yn yr holl leoedd hyn, mae pobl yn adnabod Yacumama fel amddiffynnydd y dŵr ac na all neb ddianc rhagddi.

Darlun cynnar o Yacumama
Darlun cynnar o Yacumama © Wikimedia Commons

Mae'r bobl frodorol wedi bod yn dyst i'w phresenoldeb, rhoddodd y dynion hyn dystiolaeth anhygoel o'r Yacumama yn difa ei ysglyfaeth, ac maent yn amlygu ei fod yn poeri allan chwistrellau enfawr o ddŵr ac felly'n tynnu ei ddioddefwyr i lawr. Mae llawer o bysgotwyr gyda phopeth a'u Llestri wedi diflannu a dywed eraill iddynt glywed sŵn yn crynu ar ôl ei ddiflaniad; ac yn wir a yw'r Yacumama yn fodlon ar ei ysglyfaeth.

Welsoch

Yn y 1900au, aeth cwch o 2 ddyn i roi ffrwydryn yn yr afon, yn y gobaith o ladd yr Yacumama. Ar ôl iddo danio, cododd y neidr o'r afon wedi'i gorchuddio â gwaed, ond nid yn farw. Nofiodd y neidr i ffwrdd, a gadawodd y dynion â llawer o ofn.

Titanoboa - esboniad posibl

Titanoboa, esboniad posibl am yr Yacumama
Titanoboa, esboniad posibl ar gyfer Darluniad Yacumama © Amgueddfa Hanes Naturiol Florida gan Jason Bourque

Mae rhai pobl yn credu mai'r creadur hwn yw'r neidr ddiflanedig o'r enw titanoboa, neidr a dyfodd tua 12 metr, ac mae rhai gwyddonwyr yn dyfalu y gallai fod wedi tyfu'n fwy.

Mae gwyddonwyr hefyd yn credu y gallai'r neidr hon fod wedi bod yn wenwynig. Cefnogir y ddamcaniaeth hon gan y ffaith fod ffosiliau'r creadur hwn wedi'u darganfod â thyllau ynddynt, na allasai ond brathiad gwenwynig ei achosi.

Oherwydd ei faint, mae'n debygol bod titanoboa yn ysglyfaethwr pigfain. Mae'n debyg bod ei ddeiet yn cynnwys pa bynnag greaduriaid oedd yn ddigon mawr i'w gynnal, fel cnofilod, adar a mamaliaid bach. Mae ymchwil hefyd wedi awgrymu y gallai Titanoboa fod yn neidr ddyfrol, ac mai dim ond mewn ardaloedd dan ddŵr y daethpwyd o hyd i'w ffosilau.

Erthygl flaenorol
llofruddiaeth Joe Elwell

Llofruddiaeth ystafell gloi heb ei datrys Joe Elwell, 1920

Erthygl nesaf
Kaspar Hauser: Mae’n ymddangos yn ddirgel mai dim ond 1820 mlynedd yn ddiweddarach y llofruddiwyd bachgen anhysbys o’r 5au 1

Kaspar Hauser: Mae'n ymddangos yn ddirgel mai dim ond 1820 mlynedd yn ddiweddarach y llofruddiwyd bachgen anhysbys o'r 5au