Dirgelwch heb ei ddatrys achos llofruddiaeth Marilyn Sheppard

Dirgelwch heb ei ddatrys achos llofruddiaeth Marilyn Sheppard 1

Ym 1954, cafwyd Osteopath Sam Sheppard o glinig mawreddog yn Cleveland yn euog o ladd ei wraig feichiog Marilyn Sheppard. Dywedodd Doctor Sheppard ei fod yn cysgu ar y soffa yn yr islawr pan glywodd ei wraig yn sgrechian i fyny'r grisiau. Rhuthrodd i fyny’r grisiau i’w chynorthwyo, ond ymosododd dyn “llwynog” arno o’r tu ôl.

Yn y llun dyma Sam a Marilyn Sheppard, cwpl ifanc ac i bob golwg yn hapus. Priododd y ddau ar Chwefror 21, 1945 a chawsant un plentyn gyda'i gilydd, Sam Reese Sheppard. Roedd Marilyn yn feichiog gyda'i hail blentyn ar adeg ei llofruddiaeth.
Yn y llun dyma Sam a Marilyn Sheppard, cwpl ifanc ac i bob golwg yn hapus. Priododd y ddau ar Chwefror 21, 1945 a chawsant un plentyn gyda'i gilydd, Sam Reese Sheppard. Roedd Marilyn yn feichiog gyda'i hail blentyn ar adeg ei llofruddiaeth. © Prifysgol Talaith Cleveland. Llyfrgell Michael Schwartz.

Lleoliad y drosedd

Corff marw Marilyn Sheppard
Corff marw Marilyn Sheppard yn y gwely © YouTube

Mae'n debyg bod tresmaswr wedi'i erlid allan o gartref Sheppard noson y llofruddiaeth, a daeth heddwas o hyd i Sam Sheppard yn anymwybodol ar lannau Bae Village Bay (Cleveland, Ohio). Nododd y swyddogion ei bod yn ymddangos bod y tŷ wedi ei ddiswyddo mewn modd bwriadol afrealistig. Cafodd Doctor Sheppard ei arestio a’i roi ar brawf mewn awyrgylch “tebyg i syrcas”, fel yr oedd OJ Simpson ddegawdau’n ddiweddarach, yn enwedig ers i’w achos llys gael ei ddatgan yn annheg ar ôl ei euogfarn am lofruddio ei wraig yn 1964.

Newidiodd bywyd Sheppard yn llwyr

Sam Sheppard
Ciplun o Sam Sheppard © Adran Heddlu Pentref y Bae

Roedd teulu Sheppard bob amser yn credu yn ei ddiniweidrwydd, yn enwedig ei fab, Samuel Reese Sheppard, a siwiodd y wladwriaeth yn ddiweddarach am garchariad anghyfiawn (ni enillodd). Er i Sheppard gael ei ryddhau, roedd y difrod i'w fywyd yn anadferadwy. Tra yn y carchar, bu farw ei ddau riant o achosion naturiol, a chyflawnodd ei yng-nghyfraith hunanladdiad.

Y Killer

Ar ôl ei ryddhau, daeth Sheppard yn ddibynnol ar ddiod, a bu'n rhaid iddo roi'r gorau i'w bractis meddygol. Mewn parodi braidd yn dirdro o'i fywyd newydd, daeth Sheppard yn ymladdwr o blaid reslo am gyfnod, gan gymryd yr enw The Killer. Profodd ei fab, yn ogystal â'r ôl-fflachiau cysylltiedig â PTSD, swyddi proffil isel, a pherthnasoedd aflwyddiannus.

Tystiolaeth DNA

Erys enw da'r meddyg wedi'i lychwino oherwydd y stori hon, er gwaethaf y ffaith bod un arall a ddrwgdybir, a oedd yn gwneud atgyweiriadau ar dŷ Sheppard cyn y llofruddiaeth, wedi'i nodi trwy dystiolaeth DNA. Mae llawer o bobl yn dal i gredu mai'r meddyg oedd yn gyfrifol am y llofruddiaeth. Mae plot y ffilm The Fugitive yn hynod o debyg i stori Sheppard, ond mae crewyr y ffilm yn gwadu'r cysylltiad.

Erthygl flaenorol
Cawr Odessos: Sgerbwd wedi'i ddarganfod yn Varna, Bwlgaria 2

Cawr Odessos: Sgerbwd wedi'i ddarganfod yn Varna, Bwlgaria

Erthygl nesaf
llofruddiaeth Joe Elwell

Llofruddiaeth ystafell gloi heb ei datrys Joe Elwell, 1920