Digwyddiad Vela: Ai ffrwydrad niwclear ydoedd mewn gwirionedd neu rywbeth mwy dirgel?

Ar 22 Medi, 1979, canfuwyd fflach dwbl o olau anhysbys gan loeren Vela o'r Unol Daleithiau.
Digwyddiad Vela: Ai ffrwydrad niwclear ydoedd mewn gwirionedd neu rywbeth mwy dirgel? 1
Ar ôl lansio Vela 5A a 5B yn gwrtais: Ffotograffau o loerennau ac offerynnau Vela-5A & B trwy garedigrwydd Labordy Cenedlaethol Los Alamos.

Mae ffenomen golau rhyfedd a dirgel yn yr awyr wedi'u cofnodi ers yr hen amser. Mae llawer o'r rhain wedi'u dehongli fel argoelion, arwyddion o'r duwiau, neu hyd yn oed endidau goruwchnaturiol fel angylion. Ond mae yna rai ffenomenau rhyfedd na ellir eu hesbonio. Un enghraifft o'r fath yw Digwyddiad Vela.

Digwyddiad Vela: Ai ffrwydrad niwclear ydoedd mewn gwirionedd neu rywbeth mwy dirgel? 2
Cyflymder ar ôl lansio Vela 5A a 5B: Vela oedd enw grŵp o loerennau a ddatblygwyd fel elfen Gwesty Vela o Brosiect Vela gan yr Unol Daleithiau i ganfod taniadau niwclear i fonitro cydymffurfiaeth â Chytundeb Gwahardd Prawf Rhannol 1963 gan yr Undeb Sofietaidd . © Trwy garedigrwydd Labordy Cenedlaethol Los Alamos.

Roedd Digwyddiad Vela (y cyfeirir ato weithiau fel Fflach De'r Iwerydd) yn fflach o olau ddwbl anhysbys hyd yma a ganfuwyd gan loeren Vela yn yr Unol Daleithiau ar 22 Medi, 1979. Mae wedi cael ei ddyfalu bod y fflach ddwbl yn nodweddiadol o ffrwydrad niwclear ; fodd bynnag, mae gwybodaeth sydd wedi’i dad-ddosbarthu’n ddiweddar am y digwyddiad yn dweud “nad oedd o ffrwydrad niwclear fwy na thebyg, er na ellir diystyru bod y signal hwn o darddiad niwclear.”

Canfuwyd y fflach ar 22 Medi 1979, am 00:53 GMT. Adroddodd y lloeren am fflach dwbl nodweddiadol (fflach gyflym iawn a llachar iawn, yna fflach hirach a llai llachar) ffrwydrad niwclear atmosfferig o ddau i dri chiloton, yng Nghefnfor India rhwng Ynys Bouvet (dibyniaeth Norwy) ac Ynysoedd y Tywysog Edward (dibyniaethau De Affrica). Hedfanodd awyrennau Awyrlu’r Unol Daleithiau i’r ardal yn fuan ar ôl i’r fflachiadau gael eu canfod ond ni allent ddod o hyd i unrhyw arwyddion o danio nac ymbelydredd.

Ym 1999 dywedodd papur gwyn senedd yr Unol Daleithiau: “Mae ansicrwydd yn parhau ynghylch a oedd y fflach De Iwerydd ym mis Medi 1979 a gofnodwyd gan synwyryddion optegol ar loeren Vela UDA yn daniad niwclear ac, os felly, i bwy yr oedd yn perthyn.” Yn ddiddorol, cafodd y 41 fflach dwbl blaenorol a ganfuwyd gan loerennau Vela eu hachosi gan brofion arfau niwclear.

Mae rhywfaint o ddyfalu y gallai'r prawf fod yn fenter ar y cyd gan Israel neu Dde Affrica sydd wedi'i chadarnhau (er nad yw wedi'i phrofi) gan y Comodor Dieter Gerhardt, ysbïwr Sofietaidd a gafwyd yn euog a rheolwr canolfan llyngesol Tref Simon yn Ne Affrica ar y pryd.

Mae rhai esboniadau eraill yn cynnwys meteoroid yn taro'r lloeren; plygiant atmosfferig; ymateb camera i olau naturiol; ac amodau goleuo anarferol a achosir gan leithder neu erosolau yn yr atmosffer. Fodd bynnag, nid yw gwyddonwyr yn siŵr yn union sut a pham y digwyddodd Digwyddiad Vela.

Erthygl flaenorol
Honnir bod y 'Cawr o Kandahar' dirgel wedi'i ladd gan luoedd arbennig yr Unol Daleithiau yn Afghanistan 3

Honnir bod y 'Cawr o Kandahar' dirgel wedi ei ladd gan luoedd arbennig yr Unol Daleithiau yn Afghanistan

Erthygl nesaf
Teulu o bobl Ket Siberia

Tarddiad dirgel pobl Ket Siberia