Darganfod tystiolaeth gyntaf o Tŵr Babel Feiblaidd

Mae archeolegwyr wedi darganfod y dystiolaeth berthnasol gyntaf o fodolaeth Tŵr Babel.

Yn 539 CC gorchfygodd Cyrus Fawr Babilon a rhyddhau'r Iddewon o'u halltudiaeth. Mae’r Beibl yn cofnodi bod yr Iddewon, cyn y digwyddiad hwn, wedi cael eu gwasgaru ar draws gwahanol ranbarthau o’r byd o ganlyniad i’w gwrthryfel yn erbyn Duw ac adeiladu Tŵr Babel.

Darganfod tystiolaeth gyntaf Tŵr Babel Feiblaidd 1
Mae Tŵr Babel yn stori enwog yn Llyfr Genesis (11:1-9), ond nid oes llawer o wybodaeth arall amdano. Dywedwyd mai’r tŵr ei hun oedd yr adeiladwaith dyn talaf yr adeg honno, a adeiladwyd gan bobl Babilon ar ôl iddynt gael eu rhyddhau o’u caethiwed. © Shutterstock

Mae’r stori feiblaidd enwog hon wedi cael ei hadrodd a’i hailadrodd dros y canrifoedd, ond mae ysgolheigion wedi bod yn dadlau ers tro a oedd yn seiliedig ar ddigwyddiad go iawn ai peidio.

O ganlyniad, mae llawer wedi damcaniaethu hynny Y Siggurat Fawr a adeiladwyd gan y Babiloniaid fel atgynhyrchiad o dwr cynharach y credent iddo gael ei adeiladu gan y Brenin Nimrod (a elwir hefyd yn Cuth) er mwyn cyrraedd y nefoedd. Mae'r ddamcaniaeth hon bellach wedi'i chadarnhau gyda chanfod tystiolaeth sy'n cadarnhau ei bodolaeth.

Mae archeolegwyr wedi darganfod y dystiolaeth faterol gyntaf o fodolaeth Tŵr Babel – llechen hynafol sy’n dyddio’n ôl i’r 6ed ganrif CC. Mae'r plât yn darlunio'r tŵr ei hun a phren mesur Mesopotamia, Nebuchodonosor II.

Darganfod tystiolaeth gyntaf Tŵr Babel Feiblaidd 2
Rhan o “Tŵr Babel stele”, yn darlunio Nebuchodonosor II ar y dde ac yn cynnwys darlun o igam-ogam mawr Babilon (yr Etemenanki) ar y chwith iddo. © Comin Wikimedia

Daethpwyd o hyd i'r plac coffa bron i 100 mlynedd yn ôl, ond dim ond nawr mae gwyddonwyr wedi dechrau ei astudio. Daeth y darganfyddiad yn brawf pwysig o fodolaeth y twr, yr hwn, yn ol yr hanes beiblaidd, a barodd ymddangosiad gwahanol ieithoedd ar y ddaear.

Mae gwyddonwyr yn awgrymu bod y gwaith o adeiladu'r tŵr Beiblaidd wedi'i ddechrau ger Nabopolassar yn ystod teyrnasiad y Brenin Hammural (tua 1792-1750 CC). Fodd bynnag, dim ond 43 mlynedd yn ddiweddarach y cwblhawyd y gwaith adeiladu, yn ystod cyfnod Nebuchodonosor (604-562 CC).

Yn ôl y gwyddonwyr, mae cynnwys y dabled hynafol yn cyd-fynd i raddau helaeth y stori Feiblaidd. Yn hyn o beth, cododd y cwestiwn - os oedd y tŵr yn bodoli mewn gwirionedd, yna pa mor wir yw stori digofaint Duw, a oedd yn amddifadu pobl o iaith gyffredin. Efallai rhyw ddydd y deuir o hyd i ateb i'r cwestiwn hwn.