Tarddiad mumïau Aryan hynafol a phyramidiau dirgel Tsieina

Mae archeolegwyr sy'n defnyddio profion genetig wedi profi bod Caucasiaid wedi crwydro Basn Tarim Tsieina filoedd o flynyddoedd cyn i bobl o Ddwyrain Asia gyrraedd.
Tarddiad mumïau Ariaidd hynafol a phyramidiau dirgel Tsieina 1

Credai Hitler mai pobl ag uchder o 6 troedfedd 6 modfedd neu fwy oedd cefndryd genetig agosaf y llwythau proto-Ariaidd gwreiddiol a darddodd o ganolbarth Asia a bod y bobl Cawcasws a'r gwareiddiadau i fod i fod wedi disgyn o'r llwythau hyn.

Adolf Hitler yn chwifio at dyrfaoedd o'i gar ar ben gorymdaith. Mae'r strydoedd wedi'u haddurno â baneri swastika amrywiol. Ca. 1934-38. Roedd gan Hitler reswm cyfleus ond annilys dros ddewis y symbol swastika fel arwyddlun. Roedd wedi cael ei ddefnyddio gan nomadiaid Ariaidd India yn yr ail fileniwm. Mewn theori Natsïaidd, roedd yr Aryans o dras Almaenig, a daeth Hitler i'r casgliad bod y swastika wedi bod yn dragwyddol wrth-semitaidd.
Adolf Hitler yn chwifio at dyrfaoedd o'i gar ar ben gorymdaith. Mae'r strydoedd wedi'u haddurno â baneri swastika amrywiol. Ca. 1934-38. Roedd gan Hitler reswm cyfleus ond annilys dros ddewis y symbol swastika fel arwyddlun. Roedd wedi cael ei ddefnyddio gan nomadiaid Ariaidd India yn yr ail fileniwm. Mewn theori Natsïaidd, roedd yr Aryans o dras Almaenig, a daeth Hitler i'r casgliad bod y swastika wedi bod yn dragwyddol wrth-semitaidd. © Shutterstock

Mae Darganfod cannoedd o fymis hynafol yn Asia wedi gorfodi ail-archwiliad o hen lenyddiaeth Tsieina. Mae'r llyfrau hyn yn darlunio pobl Tsieineaidd hynafol fel rhai sydd â thaldra enfawr, llygaid glas llachar, trwynau hir, barfau mawr, a naill ai gwallt coch neu felyn.

Mae darganfyddiadau’r cawr 4,000-mlwydd-oed “Beauty of Loulan” a (chwe throedfedd, chwe modfedd) “Charchan Man” yn cefnogi’r chwedlau am yr Aryans hynafol chwedlonol hyn.

Tarddiad mumïau Ariaidd hynafol a phyramidiau dirgel Tsieina 2
Gelwir y mami yn Beauty of Loulan, mae hi'n un o famis Tarim. Mae mymïau Tarim yn gyfres o fymïau a ddarganfuwyd ym Masn Tarim yn Xinjiang heddiw, Tsieina, sy'n dyddio o 1800 CC i'r canrifoedd cyntaf CC, gyda grŵp newydd o unigolion yn dyddio'n ddiweddar i rhwng c. 2100 a 1700 CC. Cysylltir y mumïau, yn enwedig y rhai cynnar, yn aml â phresenoldeb yr ieithoedd Tocharaidd Indo-Ewropeaidd ym Masn Tarim. © Comin Wikimedia
Tarddiad mumïau Ariaidd hynafol a phyramidiau dirgel Tsieina 3
Cherchen Man neu Ur-David yw'r enw modern a roddir ar y mummy a geir yn y dref Cherchen, a leolir yn rhanbarth presennol Xinjiang yn Tsieina. Mae'r mummy hefyd yn aelod o famis Tarim.

Ar ôl blynyddoedd o ddadlau a chynllwyn gwleidyddol, defnyddiodd archeolegwyr brofion DNA i ddangos bod y Cawcasiaid yn byw ym Masn Tarim Tsieina filoedd o flynyddoedd cyn i bobl o Ddwyrain Asia gyrraedd, gan ddod â blynyddoedd o ddadlau a chynllwyn gwleidyddol i ben.

Mae'r astudiaeth, y mae'n ymddangos bod llywodraeth China wedi gohirio ei chyhoeddi oherwydd ofnau am ffansio Uighur Mae ymwahaniad Mwslimaidd yn ei dalaith Xinjiang fwyaf gorllewinol, yn seiliedig ar gelc o gyrff sych hynafol a ddarganfuwyd yn y degawdau diwethaf ger Basn Tarim.

Yn ôl Victor H. Mair, arbenigwr yn y corffluoedd hynafol a chyd-awdur “The Tarim Mummies“, mae hyn yn anffodus bod y mater wedi'i wleidyddoli cymaint oherwydd ei fod wedi creu llawer o anawsterau. Mae’n credu y byddai’n well i bawb ymdrin â hyn o safbwynt cwbl wyddonol a hanesyddol.

Mae’r “Beauty of Loulan” sy’n 4,000 oed, sydd heb ei aflonyddu, a chorff iau y “Dyn Charchan” a ddarganfuwyd yn yr 3,000au yn chwedlonol mewn cylchoedd archeolegol rhyngwladol am gyflwr rhyfeddol cadwraeth a maint y wybodaeth a ddarperir ganddynt. i ymchwil modern.

Cymharwyd y darganfyddiadau ar hyd y Ffordd Sidan hynafol â darganfyddiad mummies Eifftaidd mewn cylchoedd hanesyddol a gwyddonol. Fodd bynnag, mae pryder Tsieina am ei hawdurdod yn Xinjiang restive yn cael ei ystyried yn eang fel atal mwy o ymchwil a datgelu'r canfyddiadau i'r cyhoedd yn ehangach.

Mae'r "Xiaohe Mummy", a arddangosir yn Amgueddfa Xinjiang, yn un o'r mummies Tarim hynaf, sy'n dyddio mwy na 3800 o flynyddoedd yn ôl.
Mae'r "Mummy Xiaohe", sy'n cael ei arddangos yn Amgueddfa Xinjiang, yn un o'r mumïau Tarim hynaf, sy'n dyddio mwy na 3800 o flynyddoedd yn ôl. © Comin Wikimedia

Mae'r cyrff hynafol, a oedd yn osgoi dadelfennu naturiol oherwydd awyrgylch sych Basn Tarim a phriddoedd alcalïaidd, nid yn unig wedi rhoi mewnwelediad i wyddonwyr i'w biolegau corfforol, ond mae eu dillad, eu hoffer a'u defodau claddu wedi rhoi cipolwg i haneswyr ar fywyd yn yr ardal. Oes yr Efydd.

Bu ymchwilwyr a lwyddodd i ddod â'r canlyniadau i ymchwilwyr y Gorllewin yn y 1990au yn gweithio'n helaeth i gael awdurdodiad Tsieineaidd i drosglwyddo samplau allan o Tsieina ar gyfer profion DNA terfynol.

Llwyddodd un genhadaeth ddiweddar i gasglu 52 o samplau gyda chymorth ymchwilwyr Tsieineaidd, ond newidiodd gwesteiwyr Mair eu meddyliau wedyn a dim ond pump ohonynt wedi gadael y wlad.

“Treuliais chwe mis yn Sweden y llynedd yn gwneud dim byd ond ymchwil genetig,” Dywedodd Mair yn 2010, o'i gartref yn yr Unol Daleithiau lle mae'n dal i ddysgu Tsieinëeg ym Mhrifysgol Pennsylvania.

“Mae fy ymchwil wedi dangos, yn yr ail fileniwm CC, mai’r mumïau hynaf, fel y Loulan Beauty, oedd yr ymsefydlwyr cynharaf ym Masn Tarim. O’r dystiolaeth sydd ar gael, rydym wedi darganfod, yn ystod y 1,000 o flynyddoedd cyntaf ar ôl y Loulan Beauty, mai’r unig ymsefydlwyr ym Masn Tarim oedd Caucasoid.”

“Dim ond tua 3,000 o flynyddoedd yn ôl y dechreuodd pobloedd Dwyrain Asia ymddangos yn rhannau dwyreiniol Basn Tarim,” meddai Mair, “tra bod pobl Uighur yn cyrraedd ar ôl cwymp Teyrnas Orkhon Uighur, sydd wedi’i lleoli’n bennaf ym Mongolia heddiw, o amgylch y flwyddyn 842.” Ychwanegodd, “Mae DNA modern a DNA hynafol yn dangos bod Uighurs, Kazaks, Krygyzs, a phobloedd Canolbarth Asia i gyd yn gymysg Cawcasws a Dwyrain Asia. Mae’r DNA modern a hynafol yn adrodd yr un stori.”

Mynach o Ganol Asia Cawcasws, o bosibl Sogdian Indo-Ewropeaidd neu Tocharaidd, yn dysgu mynach o Ddwyrain Asia, efallai Uyghur Tyrcaidd neu Tsieineaidd, ar ffresgo o'r 9fed ganrif OC o Ogofâu Mil Bwdha Bezeklik ger Turfan, Xinjiang, Tsieina.
Mynach â llygaid glas Cawcasws Canol Asia, o bosibl Sogdian Indo-Ewropeaidd neu Tochari, yn dysgu mynach o Ddwyrain Asia, efallai Uyghur Tyrcig neu Tsieineaidd, ar ffresgo o'r 9fed ganrif OC o Ogofâu Mil Bwdha Bezeklik ger Turfan, Xinjiang, Tsieina . © Comin Wikimedia

Cymerodd ychydig flynyddoedd i Tsieina ganiatáu ymchwil genetig; ac astudiaeth yn 2004 a gynhaliwyd gan Brifysgol Jilin yn darganfod bod DNA y mummies yn cynnwys genynnau Europoid, gan ddangos nad oedd ymsefydlwyr cynnar Gorllewin Tsieina yn Dwyrain Asiaid.

Yn ddiweddarach, yn 2007 a 2009, profodd gwyddonwyr o Brifysgol Jilin Tsieina a Phrifysgol Fudan DNA y Loulan Beauty. Fe wnaethon nhw ddarganfod ei bod hi o leiaf yn rhan Ewropeaidd, ond efallai bod ei phobl wedi byw yn Siberia cyn mudo i Xinjiang. Ond fe wnaethon nhw i gyd ddarganfod nad oedd y Loulan Beauty yn fenyw Uighur, a oedd yn golygu bod llai o reswm i bobl ddadlau amdani.

Erthygl flaenorol
Pa ddirgelwch sydd y tu ôl i epa'r Loys? 4

Pa ddirgelwch sydd y tu ôl i epa'r Loys?

Erthygl nesaf
Cawr Odessos: Sgerbwd wedi'i ddarganfod yn Varna, Bwlgaria 5

Cawr Odessos: Sgerbwd wedi'i ddarganfod yn Varna, Bwlgaria