DNA estron yng nghorff hynafiad dynol hynaf y byd!

Mae'r esgyrn 400,000-mlwydd-oed yn cynnwys tystiolaeth o rywogaethau anhysbys, wedi gwneud i wyddonwyr gwestiynu popeth maen nhw'n ei wybod am esblygiad dynol.
DNA estron yng nghorff hynafiad dynol hynaf y byd!

Ym mis Tachwedd 2013, fe wnaeth gwyddonwyr adennill un o DNA dynol hynaf y byd, yn cynnwys tystiolaeth o rywogaeth anhysbys, o asgwrn clun 400,000 oed. Mae'r DNA o'r hynafiaid dynol hyn sy'n gannoedd o filoedd o flynyddoedd oed yn dangos patrwm cymhleth o esblygiad yn nharddiad y Neanderthaliaid a bodau dynol modern. Mae'r asgwrn yn perthyn i ddyn, ond mae'n cynnwys 'DNA ALIEN'. Mae'r canfyddiad rhyfeddol hwn wedi gwneud i wyddonwyr gwestiynu popeth maen nhw'n ei wybod am esblygiad dynol.

Rhoddodd asgwrn clun hominin 400,000 oed DNA mitocondriaidd i'w ddadansoddi.
Rhoddodd asgwrn clun hominin 400,000 oed DNA mitocondriaidd i'w ddadansoddi. © Flickr

Daw'r deunydd genetig 400,000-mlwydd-oed o esgyrn sydd wedi'u cysylltu â Neanderthaliaid yn Sbaen - ond mae ei lofnod yn debycach i lofnod poblogaeth ddynol hynafol wahanol o Siberia, a elwir yn y Denisovans.

Daethpwyd o hyd i fwy na 6,000 o ffosilau dynol, yn cynrychioli tua 28 o unigolion, o safle Sima de los Huesos, siambr ogof anodd ei chyrraedd sydd tua 100 troedfedd (30 metr) o dan yr wyneb yng ngogledd Sbaen. Roedd yn ymddangos bod y ffosilau wedi'u cadw'n anarferol o dda, diolch yn rhannol i dymheredd oer cyson a lleithder uchel yr ogof ddigyffwrdd.

Mae'r sgerbwd o ogof Sima de los Huesos wedi'i neilltuo i rywogaeth ddynol gynnar o'r enw Homo heidelbergensis. Fodd bynnag, dywed ymchwilwyr fod y strwythur ysgerbydol yn debyg i strwythur Neanderthalaidd - cymaint felly fel bod rhai yn dweud bod pobl Sima de los Huesos mewn gwirionedd yn Neanderthaliaid yn hytrach na chynrychiolwyr Homo heidelbergensis.
Mae'r sgerbwd o ogof Sima de los Huesos wedi'i neilltuo i rywogaeth ddynol gynnar o'r enw Homo heidelbergensis. Fodd bynnag, dywed ymchwilwyr fod y strwythur ysgerbydol yn debyg i strwythur Neanderthalaidd - cymaint fel bod rhai yn dweud bod pobl Sima de los Huesos mewn gwirionedd yn Neanderthaliaid yn hytrach na chynrychiolwyr Homo heidelbergensis. © Gwyddoniadur Hanes y Byd

Dywedodd yr ymchwilwyr a wnaeth y dadansoddiad fod eu canfyddiadau’n dangos “cysylltiad annisgwyl” rhwng dwy o’n rhywogaethau cefnder diflanedig. Gallai'r darganfyddiad hwn chwalu'r dirgelwch - nid yn unig i'r bodau dynol cynnar a oedd yn byw yn y cyfadeilad ogof a elwir Sima de los Huesos (Sbaeneg ar gyfer “Pit of Bones”), ond i boblogaethau dirgel eraill yn y Cyfnod Pleistosenaidd.

Roedd dadansoddiad blaenorol o esgyrn o'r ogof wedi arwain ymchwilwyr i dybio bod pobl Sima de los Huesos yn perthyn yn agos i Neanderthaliaid ar sail eu nodweddion ysgerbydol. Ond roedd y DNA mitocondriaidd yn llawer tebycach i'r hyn oedd gan y Denisovans, poblogaeth ddynol gynnar y credwyd iddi wahanu oddi wrth Neanderthaliaid tua 640,000 o flynyddoedd yn ôl.

Mae'n ymddangos bod trydydd math o ddyn, o'r enw Denisovans, wedi cydfodoli yn Asia â Neanderthaliaid a bodau dynol cynnar yn y cyfnod modern. Mae'r ddau olaf yn hysbys o doreth o ffosilau ac arteffactau. Dim ond y DNA o un sglodyn asgwrn a dau ddannedd sy'n diffinio denisovans hyd yn hyn - ond mae'n datgelu tro newydd i'r stori ddynol.
Mae'n ymddangos bod trydydd math o ddyn, o'r enw Denisovans, wedi cydfodoli yn Asia â Neanderthaliaid a bodau dynol cynnar yn y cyfnod modern. Mae'r ddau olaf yn hysbys o doreth o ffosilau ac arteffactau. Dim ond y DNA o un sglodyn asgwrn a dau ddannedd sy'n diffinio denisovans hyd yn hyn - ond mae'n datgelu tro newydd i'r stori ddynol. © National Geographic

Canfu gwyddonwyr ymhellach fod 1 y cant o genom Denisovan yn dod o berthynas dirgel arall a alwyd yn “ddyn super-archaic” gan ysgolheigion. Amcangyfrifir, yn eu tro, y gallai rhai bodau dynol modern ddal tua 15 y cant o'r rhanbarthau genynnau “uwch-archaidd” hyn. Felly, mae'r astudiaeth hon yn dangos bod pobl Sima de los Huesos yn perthyn yn agos i Neanderthaliaid, Denisovans a phoblogaeth anhysbys o bobl gynnar. Felly, pwy allai'r hynafiad dynol anhysbys hwn fod?

Gallai un ymgeisydd posibl fod Erectus Homo, hynafiad dynol diflanedig a oedd yn byw yn Affrica tua miliwn o flynyddoedd yn ôl. Y broblem yw, nid ydym erioed wedi dod o hyd i unrhyw un H erectus DNA, felly y mwyaf y gallwn ei wneud yw dyfalu ar hyn o bryd.

Ar y llaw arall, mae rhai damcaniaethwyr wedi mynegi rhai syniadau hynod ddiddorol. Maen nhw'n honni nad yw'r hyn a elwir yn 97 y cant o ddilyniannau di-godio mewn DNA dynol yn ddim llai na'r genetig glasbrint o fywyd allfydol ffurflenni.

Yn ôl iddynt, yn y gorffennol pell, cafodd DNA dynol ei beiriannu'n bwrpasol gan ryw fath o hil allfydol uwch; a gallai hynafiad “uwch-archaic” anhysbys pobl Sima de los Huesos fod yn dystiolaeth o'r esblygiad artiffisial hwn.

Cysylltiad allfydol neu rywogaeth ddynol anhysbys, beth bynnag ydyw, nid yw'r canfyddiadau ond yn cymhlethu ymhellach hanes esblygiadol y dyn modern - mae'n bosibl bod mwy a mwy o boblogaethau dan sylw. Maent yn ddirgel, maent yn gyfrinachau a maen nhw'n bodoli (o fewn ni) am filiynau o flynyddoedd.

Erthygl flaenorol
Ogof Theopetra: Cyfrinachau hynafol strwythur dynol hynaf y byd 1

Ogof Theopetra: Cyfrinachau hynafol strwythur dyn hynaf y byd

Erthygl nesaf
Tarddiad dirgel y megalithau hynafol 'cawr' yn Chwarel Yangshan 2

Tarddiad dirgel y megalithau hynafol 'cawr' yn Chwarel Yangshan