'Pen carreg' anesboniadwy Guatemala: Tystiolaeth o fodolaeth gwareiddiad allfydol?

Yr ydym yn sôn am ddarganfyddiad rhyfedd iawn a wnaethpwyd yng Nghanolbarth America ychydig ddegawdau yn ôl—darganfuwyd pen carreg enfawr yn ddwfn yn jyngl Guatemala. Gyda nodweddion hardd, gwefusau tenau, a thrwyn mawr, roedd wyneb y garreg yn cael ei droi tua'r awyr.

'Pen carreg' anesboniadwy Guatemala: Tystiolaeth o fodolaeth gwareiddiad allfydol? 1
Yn y 1950au cynnar, yn ddwfn yn jyngl Guatemala, darganfuwyd y pen carreg enfawr hwn. © Credyd Delwedd: Parth Cyhoeddus

Roedd yr wyneb yn dangos nodweddion arbennig Cawcasws nad oeddent yn cyfateb i unrhyw un o'r rasys cyn-Sbaenaidd a oedd yn frodorol i America. Denodd y canfyddiad lawer o sylw ar unwaith, ond yr un mor gyflym, syrthiodd oddi ar y radar a chafodd ei golli i hanesion hanes.

Ym 1987, derbyniodd Dr. Oscar Rafael Padilla Lara, meddyg athroniaeth, cyfreithiwr, a notari, ffotograff o'r pen ynghyd â disgrifiad y cafodd ei ddarganfod “rhywle yn jyngl Guatemala” a bod y llun wedi'i dynnu yn y 1950au gan berchennog y tir lle daethpwyd o hyd iddo. Dyma pryd y cyhoeddwyd y darganfyddiad am y tro cyntaf.

Roedd y llun a'r stori wedi'u cyhoeddi mewn erthygl fach gan y fforiwr ac awdur enwog David Hatcher Childress.

Roedd Childress yn gallu dod o hyd i Dr Padilla, a adroddodd ei fod wedi dod o hyd i'r teulu Biener, perchnogion yr eiddo lle darganfuwyd y pen carreg. Yna daeth y ferch o hyd i'r teulu. Roedd yr ystâd wedi'i lleoli 10 cilomedr i ffwrdd o gymuned fach yn La Democracia, sydd wedi'i lleoli yn rhanbarth deheuol Guatemala.

Fodd bynnag, dywedodd Dr. Padilla ei fod mewn anobaith pan gyrhaeddodd y safle a thystiodd ei fod wedi'i ddinistrio. “Cafodd y pen carreg ei ddinistrio gan wrthryfelwyr gwrth-lywodraeth tua deng mlynedd yn ôl; Roedd ei lygaid, ei drwyn a’i geg wedi diflannu’n llwyr.” Ni ddychwelodd Padilla i'r rhanbarth erioed oherwydd ymosodiadau arfog rhwng lluoedd y llywodraeth a lluoedd gwrthryfelwyr yn y rhanbarth.

Dinistrio'r pen; yn golygu bod y stori wedi dod i ben mewn marwolaeth gyflym, nes i wneuthurwyr ffilm "Datguddiad y Mayans: 2012 a Thu Hwnt" ddefnyddio'r llun i honni bod allfydwyr wedi cysylltu â gwareiddiadau'r gorffennol.

Cyhoeddodd y gwneuthurwr ddogfen a ysgrifennwyd gan yr archeolegydd o Guatemalan, Hector E Majia:

“Tystiaf nad yw’r heneb hon yn cynnwys y Mayan, Nahuatl, Olmec, nac unrhyw wareiddiad cyn-Sbaenaidd arall. Fe’i gwnaed gan wareiddiad rhyfeddol ac uwchraddol gyda gwybodaeth aruthrol nad oes cofnod o’i bodolaeth ar y blaned hon.”

Ond dim ond yr effaith groes a gafodd y darllediad hwn, gan roi’r stori gyfan yn nwylo cynulleidfa gwbl amheus a oedd yn meddwl mai dim ond sioe hyrwyddo oedd yr holl beth.

Fodd bynnag, mae'n ymddangos nad oes unrhyw dystiolaeth nad oedd y pen mawr yn bodoli ac nad yw'r llun gwreiddiol yn real neu fod adroddiad Dr Padilla yn anghywir. Gan dybio bod y pen carreg yn real, gallwn ofyn y cwestiynau canlynol: O ble y daeth? Pwy wnaeth hyn? A pham?

Mae'r ardal lle dywedir bod y pen carreg wedi'i ddarganfod, La Democracia, eisoes yn enwog am ei bennau cerrig sy'n edrych i fyny i'r awyr, yn ogystal â'r pen carreg a ddarganfuwyd mewn gwirionedd yn y goedwig. Mae'n hysbys i'r rhain gael eu creu gan wareiddiad Olmec, a flodeuodd rhwng 1400 a 400 CC.

Fodd bynnag, nid yw'r pen carreg a ddarluniwyd yn y ffotograff o'r 1950au yn rhannu'r un nodweddion nac arddull ag y gwnaeth pennau Olmec.

'Pen carreg' anesboniadwy Guatemala: Tystiolaeth o fodolaeth gwareiddiad allfydol? 2
Olmec Colossal Head yn ninas hynafol La Venta. © Credyd Delwedd: Fer Gregory | Trwyddedig o Shutterstock (Llun Stoc Defnydd Golygyddol / Masnachol)

Roedd cwestiynau eraill a godwyd yn cynnwys ai pen yn unig oedd yr adeiledd neu a oedd yn cynnwys corff oddi tano, yn debyg i gerfluniau Ynys y Pasg, ac a oedd y pen carreg wedi’i gysylltu ag unrhyw rai o strwythurau eraill yn y cyffiniau.

Byddai'n wych cael yr atebion i'r cwestiynau diddorol hyn, ond yn anffodus, y sylw a amgylchynodd y ffilm yn aruthrol “Datguddiad y Mayans: 2012 a Thu Hwnt” cyfrannu at gladdu'r pwnc yn ddyfnach fyth i dudalennau hanes.

Ni allwn ond gobeithio y bydd rhyw fforiwr dewr yn cael y stori unwaith eto ac yn penderfynu cloddio mwy i ddirgelwch y strwythur hynafol enigmatig hwn.