Ailymgnawdoliad: Achos rhyfedd James Arthur Flowerdew

Roedd blodau'r gwlith yn cael ei aflonyddu gan weledigaethau o ddinas wedi'i hamgylchynu gan anialwch am flynyddoedd lawer.

Roedd James Arthur Flowerdew yn ddyn o ddwy ran. Roedd hefyd yn ddyn oedd yn credu ei fod wedi byw o'r blaen. Yn wir, honnodd Flowerdew - Sais a anwyd ar Ragfyr 1, 1906 - fod ganddo atgof manwl o'i fywyd blaenorol fel un a aned mewn dinas hynafol enwog.

Ailymgnawdoliad: Achos rhyfedd James Arthur Flowerdew 1
Olwyn Fywyd Bwdhaidd, ar safle hanesyddol Baodingshan, Dazu Rock Carvings, Sichuan, Tsieina, yn dyddio o Song of the South linach (OC 1174-1252). Mae'n sefyll yn nwylo Anicca (yr anmharodrwydd), un o'r tri nod bodolaeth y mae Bwdhyddion yn ei ddeall. Mae chwe ailymgnawdoliad o bob creadur byw yn cael eu harddangos yn yr olwyn, ac yn dangos y karma Bwdhaidd a dial. © Shutterstock

Ond nid dyna oedd y cyfan. Yn ôl Flowerdew, roedd wedi cael ei ailymgnawdoli fel ef ei hun, tua 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach, gyda'r holl fanylion wedi'u cloi i ffwrdd y tu mewn i'w ben unwaith eto.

Mewn cyfnod pan na fyddai llawer o bobl wedi clywed am syniadau o’r fath, neu wedi eu holi mor uniongyrchol ac mor gyhoeddus, mae’n rhaid bod y datganiad hwn wedi dod yn dipyn o sioc i’r rhai o’i gwmpas ar y pryd.
Yn anffodus i ni, fodd bynnag, ychydig sy'n hysbys am James Arthur Flowerdew heddiw - ac mae llawer o'r hyn rydyn ni'n ei wybod yn dod o rai erthyglau ar-lein yn unig.

Achos rhyfedd James Arthur Flowerdew

Blodeuyn James Arthur © MysteriousUniverse
Blodeuyn James Arthur © MysteriousUniverse

Roedd dyn oedrannus yn Lloegr o'r enw Arthur Flowerdew. Roedd wedi byw ei oes gyfan yn nhref glan môr Norfolk, ac wedi gadael Lloegr unwaith yn unig, i deithio i arfordir Ffrainc. Ar hyd ei oes, fodd bynnag, roedd Arthur Flowerdew wedi cael ei bla gan ddarluniau meddwl byw o ddinas fawr wedi'i hamgylchynu gan anialwch, a theml wedi'i cherfio allan o glogwyn. Roeddent yn anesboniadwy iddo, nes iddo weld rhaglen ddogfen deledu ar ddinas hynafol Petra yn yr Iorddonen un diwrnod. Er mawr syndod iddo, Petra oedd y ddinas a argraffodd yn ei feddwl!

Daeth blodau'r gwlith yn boblogaidd yn fuan

Ailymgnawdoliad: Achos rhyfedd James Arthur Flowerdew 2
Mae Petra, a adwaenid yn wreiddiol i'w thrigolion fel Raqmu neu Raqēmō, yn ddinas hanesyddol ac archeolegol yn ne'r Iorddonen. Bu pobl yn byw yn yr ardal o amgylch Petra mor gynnar â 7000 CC, ac efallai y byddai'r Nabateans wedi ymgartrefu yn yr hyn a fyddai'n dod yn brifddinas eu teyrnas mor gynnar â'r 4edd ganrif CC. © Shutterstock

Siaradodd Flowerdew â phobl am ei weledigaethau, ac, o ganlyniad, daeth y BBC i glywed am Arthur Flowerdew a rhoi ei stori ar y teledu. Clywodd llywodraeth Iorddonen amdano, a chynigiodd ddod ag ef at Petra i weld beth fyddai ei ymateb i'r ddinas. Bu archeolegwyr yn ei gyfweld cyn iddo adael ar ei daith, a chofnodi ei ddisgrifiadau o'i argraffiadau meddyliol o'r ddinas hynafol hon.

Roedd archeolegwyr newydd ddrysu

Pan ddaethpwyd â Blodau i Petra, roedd yn gallu nodi lleoliadau strwythurau wedi'u cloddio a heb eu cloddio a oedd wedi bod yn rhan o'r ddinas hynafol. I ddweud, disgrifiodd y ddinas gyda chywirdeb syfrdanol. Roedd ganddo atgofion o fod yn warchodwr deml, a nododd y strwythur a oedd wedi bod yn orsaf warchod iddo a lle cafodd ei lofruddio.

Eglurodd hefyd ddefnydd credadwy iawn ar gyfer dyfais yr oedd ei hesboniad wedi drysu archeolegwyr, a hyd yn oed wedi nodi'n gywir leoliadau llawer o dirnodau nad oedd wedi'u cloddio eto. Dywedodd llawer o arbenigwyr fod gan Flowerdew fwy o wybodaeth am y ddinas na llawer o weithwyr proffesiynol sy'n ei hastudio.

Syfrdanwyd archeolegydd arbenigol Petra, a dywedodd wrth y gohebwyr a oedd yn dogfennu taith Flowerdew:

“Mae wedi llenwi’r manylion ac mae llawer ohono’n gyson iawn â ffeithiau archaeolegol a hanesyddol hysbys a byddai angen meddwl gwahanol iawn i’w feddwl ef er mwyn gallu cynnal ffabrig o dwyll ar raddfa ei atgofion - o leiaf y rhai y mae wedi’u hadrodd. i mi. Dydw i ddim yn meddwl ei fod yn dwyll. Dydw i ddim yn meddwl bod ganddo’r gallu i fod yn dwyll ar y raddfa hon.”

Mae llawer o arweinwyr ysbrydol, gan gynnwys lama Bwdhaidd Tibetaidd Sogyal Rinpoche, yn credu bod profiad Flowerdew yn cynnig tystiolaeth hynod awgrymiadol am fodolaeth ailenedigaeth neu ailymgnawdoliad.

Meddyliau terfynol

Mae profiad James Arthur Flowerdew yn un o lawer sy’n cynnig tystiolaeth awgrymiadol dros fodolaeth ailenedigaeth neu ailymgnawdoliad. Er nad yw gwyddonwyr wedi dod o hyd i ffordd bendant o astudio'r ffenomen hon eto, mae straeon y rhai sydd wedi ei brofi yn bwerus ac yn aml yn newid bywydau. Os oes gennych ddiddordeb mewn darllen mwy am achosion fel Flowerdew's, edrychwch ar rai o'r adnoddau a nodir isod. Ac os ydych chi eich hun wedi cael profiad y credwch y gallai awgrymu ailymgnawdoliad, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!


Os gwnaethoch fwynhau darllen yr erthygl hon, yna darllenwch y straeon ailymgnawdoliad rhyfedd o Dorothy Eady a’r Efeilliaid Pollock.