Mae arbenigwyr yn cael eu drysu gan y marciau “V” hynafol dirgel hyn a ddarganfuwyd yn Jerwsalem

Mae arbenigwyr ym maes archeoleg wedi cael eu drysu gan rai engrafiadau carreg dirgel a ddarganfuwyd mewn cloddiad o dan Jerwsalem.

Mae marciau a gerfiwyd yn y creigwely dros 2,800 o flynyddoedd yn ôl, i'w gweld mewn cloddiad archeolegol yn ninas David ger Hen Ddinas Jerwsalem, Rhagfyr 1, 2011
Mae marciau a gerfiwyd yn y creigwely dros 2,800 o flynyddoedd yn ôl, i'w gweld mewn cloddiad archeolegol yn ninas David ger Hen Ddinas Jerwsalem, Rhagfyr 1, 2011 © Image Credit: Danny Herman (Defnydd Pris)

Darganfuwyd y marciau canlynol yn 2011 gan gloddwyr Israel a oedd yn gweithio yn adran hynaf y ddinas, pan ddarganfuwyd rhwydwaith o siambrau wedi'u cerfio i'r creigwely: Yn un o'r ystafelloedd, roedd y llawr calchfaen yn cynnwys tri siâp “V” a gafodd eu torri wrth ymyl un eraill ac roedd tua 5 centimetr (2 fodfedd) o ddyfnder a 50 centimetr (9.6 modfedd) o hyd.

Ni ddarganfuwyd dim a allai daflu goleuni ar bwy a'u creodd nac ar gyfer beth y cawsant eu defnyddio. “Mae’r marciau’n rhyfedd iawn, ac yn ddiddorol iawn. Dw i erioed wedi gweld dim byd tebyg iddyn nhw,” gwnaeth un o gyfarwyddwyr y cloddiad, Eli Shukron, y datganiad hwn.

Dinas Hynafol Jerwsalem Darlun wedi'i olygu o Lyfrgell Gyngres Jerwsalem hynafol
Dinas Hynafol Jerusalem. Darlun wedi'i olygu o Lyfrgell Gyngres Jerwsalem hynafol © Image Credit: Stuart Rankin | Flickr (CC BY-NC 2.0)

Maent wedi penderfynu ar sail presenoldeb darnau seramig penodol y defnyddiwyd yr ystafell ddiwethaf tua 800 CC pan oedd llywodraethwyr Jwdeaidd yn rheoli'r rhanbarth; serch hynny, nid yw'n hysbys a gafodd y marciau eu gwneud bryd hynny neu ymhell cyn hynny. Ond fe wnaeth dwylo dienw dorri'r siapiau 3,000 o flynyddoedd yn ôl ar y cynharaf.

Mae pwrpas y cymhleth yn rhan o'r pos. Mae llinellau syth ei waliau a’i loriau gwastad yn dystiolaeth o beirianneg ddatblygedig ofalus, ac fe’i lleolwyd yn agos at safle pwysicaf y ddinas, y ffynnon, sy’n awgrymu y gallai fod ganddo swyddogaeth bwysig.

Y maen hir dirgel o Ddinas Dafydd.
Y maen hir dirgel o Ddinas Dafydd. © Credyd Delwedd: Danny Herman (Defnydd Pris)

Fodd bynnag, nid yw'r amgylchedd heb gliwiau diddorol. Roedd ystafell arall yn dal maen hir gyda marciau sy'n atgoffa rhywun o grefydd baganaidd, yr unig un o'i bath a geir yn y ddinas.

Tynnodd fforiwr o Brydain fap sy’n dyddio’n ôl ganrif ac sy’n arddangos symbol “V” mewn darn tanddaearol nad yw wedi’i archwilio yn ddiweddar.

Roeddent yn meddu ar dechnoleg mor ddatblygedig; a roddodd rhyw allfydol anhysbys y pŵer angenrheidiol iddynt gyflawni hyn, neu a wnaethant ei ddatblygu ar eu pen eu hunain?