A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel?

Diflaniad dirgel Alfred Isaac Middleton. Ble mae dinas goll Dawleetoo a'r gasged o aur?
A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 1

Yn oes Fictoria, gadawodd fforwyr ac anturiaethwyr eu hôl ar hanes. Roedd darganfod diwylliannau coll, temlau cudd, a dinasoedd cudd yn beth cyffredin. O Indiana Jones i Allan Quatermain; roedden nhw i gyd yn bodoli yn eu hamser eu hunain.

A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 2
Jyngl trofannol o stori chwedlonol. © Shutterstock

Os ydych chi wrth eich bodd yn darllen am archwiliadau a darganfyddiadau gwych, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod bod llawer ohonyn nhw wedi'u gwneud gan fforwyr Prydeinig. Ond a oeddech chi'n gwybod bod fforiwr Prydeinig anhysbys wedi cael y clod am ddarganfod dinas goll chwedlonol yn jyngl Swmatra? Daliwch ati i ddarllen i ddysgu mwy!

Ar ddiwedd y 1800au, diflannodd fforiwr Prydeinig hynod yn jyngl Sumatra. Rydym yn sôn am Alfred Isaac Middleton—yr enw dirgel sydd wedi bod yn arnofio o gwmpas mewn cymunedau ar-lein amrywiol gan gynnwys ymlaen reddit am gyfnod. Dywedwyd bod Middleton wedi diflannu wrth chwilio am adfeilion dinas goll hynafol o'r enw Dawleetoo.

Ar ddiwedd y 19eg ganrif bu'r fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Midleton yn sgwrio corneli pellaf y byd i chwilio am ryfeddodau sŵolegol, botanegol ac archeolegol. Mae ychydig o luniau sydd newydd eu darganfod yn helpu i daflu goleuni ar rai darganfyddiadau anhygoel yn ystod cyfres o deithiau anhysbys ar y pryd, yn rhanbarthau De-ddwyrain Asia, Affrica, a choedwig law yr Amason.
Ar ddiwedd y 19eg ganrif bu'r fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Midleton yn sgwrio corneli pellaf y byd i chwilio am ryfeddodau sŵolegol, botanegol ac archeolegol. Mae ychydig o luniau sydd newydd eu darganfod yn helpu i daflu goleuni ar rai darganfyddiadau anhygoel yn ystod cyfres o deithiau anhysbys ar y pryd, yn rhanbarthau De-ddwyrain Asia, Affrica, a choedwig law yr Amason. © Dirgelion Dyddiol

Roedd yn gyfnod hollol wahanol, crwydrodd fforwyr y Gorllewin y byd i chwilio am leoedd ac arteffactau newydd, ac roedd jyngl Sumatra yn gyrchfan demtasiwn ar y pryd. Hyd yn oed heddiw, nid yw llawer o rannau o'r jyngl grasol hyn wedi'u harchwilio'n llawn.

A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 3
Golygfa hanesyddol o Fynydd Talang (2,597 m) – stratovolcano gweithredol yng Ngorllewin Sumatra, Indonesia. Engrafiad pren, a gyhoeddwyd yn 1893. © iStock

Mae hyn yn hynafol, mae hyn yn hen ac mae hyn yn rhyfedd, felly Smithsonian rhaid cymryd rhan, hanes yn dweud. Yn ôl adroddiad vintage Smithsonian Magazine, roedd gan gyn-gynorthwyydd Arthur Conan Doyle, ffrind i'r fforiwr Syr John Morris, gasgliad o ddogfennau am Alfred Isaac Middleton, a datgelodd un ohonyn nhw stori anhygoel y fforiwr.

Anfonwyd copi o e-bost gan is-gennad Prydeinig at gynorthwyydd Doyle, yn sôn am storfa goll o ddogfennau ac alldaith bosibl gan fforiwr Prydeinig o'r enw Mr Alfred Isaac Middleton. Yn anffodus, mae'r dyn hwn yn gyfoeswr i ffigwr rhyfedd arall o'r enw Edward Allen Oxford. Darllenwch stori hynod ddiddorol Rhydychen yma.

Roedd Middleton yn fforiwr a oedd yn hela am ddinas anghofiedig o'r enw Dawleetoo, y dywedwyd ei bod ar y llwybr i lyn o'r enw Lop Nur, yn ôl cyn gynorthwyydd Doyle. Mae Lop Nur yn hen lyn halen, sydd bellach wedi'i sychu i raddau helaeth, wedi'i leoli ar gyrion dwyreiniol Basn Tarim, rhwng anialwch Taklamakan a Kumtag yn rhan dde-ddwyreiniol y Xinjiang.

Mae wedi'i ddamcaniaethu bod Middleton wedi mynd yn ddryslyd ac ar goll mewn ardal goediog drwchus ar y llwybr i'r llyn Lop Nur. Soniodd yr e-bost hefyd am drysor y dywedir bod Middleton wedi'i gasglu a'i gladdu mewn casged.

A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 4
© Dailymysteries.com
A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 5
© Dailymysteries.com
A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 6
© Dailymysteries.com
A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 7
© Dailymysteries.com
A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 8
© Dailymysteries.com

Yn amlwg, nid ydym yn gwybod llawer am gyfrif Middleton ac eithrio'r lluniau uchod sydd wedi bod yn cylchredeg ar y rhyngrwyd ers tro.

Ydy, efallai nad yw rhai o'r delweddau hynod ddiddorol hyn yn gysylltiedig â'r digwyddiad go iawn ond gallai stori Alfred Isaac Middleton a dinas goll Dawleetoo fod o wir wreiddiau.

Yn ôl y llyfr, Casged Goll Dawleetoo (1881):

“Mae’n debyg bod y genhadaeth wedi dod o hyd i ddinas yn y jyngl, o’r enw Dawleetoo. Yn ôl Middleton, roedd yna fap a oedd â dinas euraidd a oedd yn mynd yr holl ffordd i lawr at lyn, yn ogystal â cherflun aur o fenyw a ddaeth o gyfandir coll o'r enw Atlantis.

Anfonwyd criw o bobl gan Middleton i ddod o hyd i'r ddinas, ac mae'n debyg i un o'r dynion ddod o hyd i gasged wedi'i chladdu yn llawn aur. Mae’r adroddiad yn honni, yn ôl llythyr a ganfuwyd yn archifau’r eglwys, bod Middleton ar goll yn y jyngl a’i gymryd yn garcharor gan grŵp o ddynion oedd eisiau’r aur a’r cerflun. Mae'n debyg bod Middleton wedi marw mewn caethiwed. ”

Er nad oedd neb yn gwybod yn union ble roedd Middleton wedi claddu ei holl drysor, dywedwyd mai dyn o'r enw John Hargreaves oedd yr ail ar y genhadaeth, ac fe arweiniodd dîm arall o bobl i'r jyngl i adennill y trysor. Yn y diwedd, ni wyddys beth a ddaeth o alldaith Middleton.

A ddarganfuodd y fforiwr Prydeinig Alfred Isaac Middleton ddinas goll ddirgel? 9
Mae'r ddelwedd yn ddarlun artistig o'r 18fed ganrif o ddinas goll Dawleetoo, yn seiliedig ar lên gwerin lleol Swmatra. © Parth Cyhoeddus

Mae llawer o haneswyr prif ffrwd wedi awgrymu mai ffug yn unig yw straeon Alfred Isaac Middleton ac nad oedd cenhadaeth Middleton i ddod o hyd i Dawleetoo erioed wedi digwydd; ond llawer damcaniaethwyr mor argyhoeddedig bod yr alldaith yn real, ond bod Middleton aeth ar goll a byth yn dychwelyd.

A ddarganfu Alfred Middleton ddinas chwedlonol a gollwyd mewn amser? Os felly, i ba beth gwareiddiad dirgel y ddinas hon yn perthyn? A beth ddigwyddodd mewn gwirionedd i Middleton, a aeth ar goll yn jyngl Sumatra mewn gwirionedd, neu na ddaeth yn ôl yn bwrpasol erioed?

I gael gwybod mwy am y stori, darllenwch y llyfr: Casged Goll Dawleetoo (1881)


*Sylwer: Mae gwybodaeth am yr erthygl newyddion hon wedi'i chymryd o Medium.com, Wikipedia.org a DailyMysteries.com. Bydd yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd sy'n gymwys fel defnydd teg o dan gyfraith hawlfraint yr Unol Daleithiau.

Erthygl flaenorol
beddrod sgerbydau cewri hynafol

Datgelwyd 200 o sgerbydau 'cawr' hynafol yn Cayuga, Canada

Erthygl nesaf
Myth yr Aifft am nadroedd anferth deallus a laddwyd gan Seren Marwolaeth sy'n hedfan

Myth yr Aifft am nadroedd anferth deallus a laddwyd gan Seren Marwolaeth sy'n hedfan