Y Quinotaur: A oedd y Merovingiaid yn ddisgynyddion i anghenfil?

Y Quinotaur: A oedd y Merovingiaid yn ddisgynyddion i anghenfil? 1

Mae Minotaur (hanner dyn, hanner tarw) yn gyfarwydd, mae’n siŵr, ond beth am Quinotaur? Yr oedd a “Bwystfil Neifion” yn hanes Ffrainc cynnar yr adroddwyd ei fod yn debyg i Quinotaur.

Y Quinotaur: A oedd y Merovingiaid yn ddisgynyddion i anghenfil? 2
Merovech, sylfaenydd y Merovingiaid. © Credyd Delwedd: Comin Wikimedia

Dim ond mewn un ffynhonnell y soniwyd am y bod chwedlonol dirgel hwn, ond roedd i fod i fod wedi magu llinach o reolwyr y mae eu disgynyddion yn dal yn fyw nawr, ac fe wnaethant hyd yn oed ymddangos yn The Da Vinci Code.

Merovech, sylfaenydd y Merovingiaid

Llwyth Germanaidd oedd y Ffranciaid y teithiodd eu hynafiaid i rannau o'r hyn sy'n awr yn Ffrainc, yr Almaen, a Gwlad Belg, a'u llywodraethu. Cymeradwyodd y clerigwr Fredegar sefydlu llinach lywodraethol Ffrancaidd, y Merovingiaid, i un unigolyn o'r enw Merovech yn hanes y bobl Ffrancaidd.

Crybwyllwyd Merovech i ddechrau gan Gregory o Tours. Ond yn lle rhoi llinach anghenfil i Merovech, mae'n ei wneud yn ddyn marwol sy'n sefydlu llinach frenhinol newydd.

Disgynnydd o Chlodio?

Y Quinotaur: A oedd y Merovingiaid yn ddisgynyddion i anghenfil? 3
Anghenfil môr cwinotaur yn meddu ar wraig y brenin Clodio, a feichiogodd gyda'r darpar frenin Merovech. Crëwyd gan Andrea Farronato. © Credyd Delwedd: Comin Wikimedia

Yn hytrach na rhoi unrhyw ragflaenwyr nodedig iddo, pwysleisiodd Gregory gampau ei olynwyr, yn arbennig ei fab Childeric. Gall Merovech fod yn gysylltiedig â brenhines flaenorol o'r enw Chlodio, er nad yw hyn wedi'i brofi. Beth yn union mae hyn yn ei olygu?

Efallai nad oedd Merovech o dras fonheddig, ond yn hytrach yn ddyn hunan-wneud; beth bynnag, mae'n ymddangos bod epil Merovech yn fwy arwyddocaol yn hanesyddol na'i hynafiaid. Mae adroddiadau eraill, megis y Liber Historiae Francorum (Llyfr Hanes y Ffrancwyr) a ysgrifennwyd yn ddienw, yn priodoli Merovech i Chlodio yn benodol.

Fodd bynnag, mae'r Fredegar uchod yn cymryd llwybr gwahanol. Mae'n honni bod gwraig Chlodio wedi rhoi genedigaeth i Merovech, ond nid ei gŵr hi oedd y tad; yn hytrach, aeth i nofio a chyfarfu ag anghenfil dirgel, a “Bwystfil Neifion sy'n debyg i Quinotaur,” yn y mor. O ganlyniad, roedd Merovech naill ai'n fab i frenhines farwol neu'n epil bwystfil goruwchnaturiol.

Pwy, neu beth, oedd yn Quinotaur?

Y Quinotaur: A oedd y Merovingiaid yn ddisgynyddion i anghenfil? 4
Ai camsillafiad o'r minotaur (yn y llun) yn unig yw quinotaur? © Credyd Delwedd: Comin Wikimedia

Heblaw am y tebygrwydd etymolegol sydd iddo "Minotaur," bwystfil enwog arall, Fredergar's yw'r unig gyfeiriad at Quinotaur mewn hanes, felly nid oes gennym unrhyw fodd gwirioneddol o gymharu. Mae rhai ysgolheigion wedi awgrymu hynny “Quinotaur” oedd yn gamsillafiad o “Minotaur.”

Nid oedd teirw yn arbennig o amlwg mewn mythau Franco-Germanaidd, felly awgrymir bod y creadur hwn o ysbrydoliaeth Lladin. Yn wir, hyd yn oed erbyn hynny, roedd traddodiad hir o fwrw'r Ffranciaid yn etifeddion i'r Môr Canoldir clasurol (ac felly fel etifeddion cyfreithlon y Rhufeiniaid); ar ôl Rhyfel Caerdroea, yn ôl pob sôn, ffodd y Trojans a'u cynghreiriaid i'r Rhein, lle daeth eu disgynyddion yn y pen draw yn Ffranciaid.

Pam roedd Fredegar yn awgrymu bod gan Merovech greadur môr chwedlonol yn dad?

Efallai fod Fredegar yn dyrchafu Merovech i statws arwr. Roedd llinach lled-chwedlonol yn nodweddiadol o lawer o arwyr mytholegol; meddyliwch, er enghraifft, am y brenin Groegaidd Theseus o Athen, a honnodd dduw'r môr Poseidon a'r brenin marwol Aegeus fel ei dad.

Mewn geiriau eraill, roedd cael tad anghenfil môr yn gwneud Merovech - a'i ddisgynyddion bywyd go iawn, yn byw ac yn llywodraethu yn ystod amseroedd Gregory a Fredegar - yn wahanol i'r rhai yr oeddent yn llywodraethu drostynt, efallai fel demigodau neu, o leiaf, wedi'u hordeinio'n ddwyfol.

Mae rhai haneswyr wedi awgrymu bod y Merovingians yn wir yn meddwl fel “brenhinoedd sanctaidd,” rywfodd yn fwy na meidrol, yn ddynion sanctaidd ynddynt eu hunain. Byddai'r brenhinoedd yn arbennig, efallai'n anorchfygol mewn brwydr.

Roedd awduron Holy Blood, Holy Grail, a fynegodd fod y Merovingiaid yn ddisgynyddion i Iesu - y symudodd ei linell waed gudd o Israel i Ffrainc trwy Mair Magdalen - yn gefnogwyr mawr i'r ddamcaniaeth hon. Mae ysgolheigion eraill wedi awgrymu mai ymgais i ddosrannu'r enw oedd y chwedl hon “Merovech,” gan aseinio ystyr iddo “tarw môr,” neu rai o'r fath.

Yn hytrach na deall y Quinotaur fel cyfiawnhad mytholegol i'r Merovingiaid fod yn frenhinoedd sanctaidd, mae rhai yn meddwl bod y mater yn llawer symlach. Os oedd Merovech yn fab i Chlodio wrth ei wraig, yna dim ond eich brenin cyffredin ydoedd - dim byd arbennig. Ac os oedd gan frenhines Chlodio blentyn gan ddyn nad oedd yn ŵr iddi nac yn greadur môr chwedlonol, yna roedd Merovech yn anghyfreithlon.

Yn hytrach na nodi bod creadur chwedlonol yn dad i Merovech, efallai bod y croniclwr wedi gadael rhiant y brenin yn fwriadol—ac felly llinach ei fab, Childeric—yn amwys oherwydd, fel yr ysgrifennodd Ian Wood o Brydain mewn erthygl, “Doedd dim byd arbennig am enedigaeth Childeric.”

Erthygl flaenorol
Symbolau a cherfiadau dirgel yn Ogof Royston 5 o waith dyn

Symbolau dirgel a cherfiadau yn Ogof Royston o waith dyn

Erthygl nesaf
Doggerland Cynhanesyddol: Cyfrinachau Atlantis Prydain 6

Doggerland Cynhanesyddol: Cyfrinachau Atlantis Prydain