Algol: Daeth yr Eifftiaid Hynafol o hyd i rywbeth rhyfedd yn awyr y nos y daeth gwyddonwyr o hyd iddo yn 1669 yn unig

Papyrws algol seryddiaeth Eifftaidd

Roedd seryddwyr cynnar yn cysylltu'r seren Algol â llygad gwingo Medusa. Mewn gwirionedd mae Algol yn system serol luosog 3-mewn-1. System serol neu system seren yw nifer fach o sêr sy'n cylchdroi o amgylch ei gilydd, wedi'u rhwymo gan atyniad disgyrchiant.

Algol seren
Mae Algol mewn gwirionedd yn dair seren mewn un - Beta Persei Aa1, Aa2 ac Ab - ac wrth i'r sêr hyn basio o flaen a thu ôl i'w gilydd, mae'n ymddangos bod eu disgleirdeb yn amrywio o'r Ddaear. Nid yw'r tair seren yn y system seren yn weladwy ar wahân i lygaid noeth. © Ffynhonnell Delwedd: Wikisky.org, Comin Wikimedia (CC BY-SA 4.0)

Wedi ei ddarganfod yn swyddogol yn 1669, mae tri haul Algol yn symud o gwmpas ei gilydd, gan achosi'r “seren” i bylu a bywiogi. Mae dogfen papyrws 3,200-mlwydd-oed a astudiwyd yn 2015 yn awgrymu bod yr Eifftiaid hynafol wedi ei ddarganfod gyntaf.

O'r enw Calendr Cairo, mae'r ddogfen yn arwain bob dydd o'r flwyddyn, gan roi dyddiadau addawol ar gyfer seremonïau, rhagolygon, rhybuddion, a hyd yn oed gweithgareddau'r duwiau. Yn flaenorol, roedd ymchwilwyr yn teimlo bod gan y calendr hynafol gysylltiad â'r nefoedd, ond ni chawsant erioed unrhyw brawf.

Algol: Daeth yr Eifftiaid hynafol o hyd i rywbeth rhyfedd yn awyr y nos y daeth gwyddonwyr o hyd iddo yn 1669 yn unig 1
Mae'r calendr a ysgrifennwyd ar bapyrws yn cwmpasu pob diwrnod o'r flwyddyn, ac yn nodi gwleddoedd crefyddol, straeon mytholegol, dyddiau ffafriol neu anffafriol, rhagolygon, a rhybuddion i bobl yr Aifft. Mae cyfnodau disgleiriaf Algol a'r Lleuad yn cyd-fynd â dyddiau cadarnhaol yn y calendr ar gyfer yr hen Eifftiaid. © Ffynhonnell Delwedd: Parth Cyhoeddus

Canfu'r astudiaeth fod dyddiau cadarnhaol y calendr yn cyfateb i ddyddiau disgleiriaf Algol yn ogystal â dyddiau'r Lleuad. Ymddengys nid yn unig y gallai'r Eifftiaid weld y seren heb gymorth telesgop, ond dylanwadodd ei chylch yn ddwfn ar eu calendrau crefyddol.

Trwy gymhwyso dadansoddiad ystadegol i'r Calendrau o Ddiwrnodau Lwcus ac Anlwcus a gofnodwyd ar y papyrws, roedd ymchwilwyr o Brifysgol Helsinki yn y Ffindir yn gallu paru gweithgareddau dwyfoldeb hynafol yr Aifft Horus â chylch 2.867 diwrnod Algol. Mae'r canfyddiad hwn yn awgrymu'n gryf bod yr Eifftiaid yn ymwybodol iawn o Algol ac wedi addasu eu calendrau i gyd-fynd â'r seren newidiol tua 3,200 o flynyddoedd yn ôl.

Set (Seth) a Horus yn addoli Ramesses. Mae'r astudiaeth gyfredol yn dangos y gallai'r lleuad fod wedi'i chynrychioli gan Seth a'r seren newidiol Algol gan Horus yng Nghalendr Cairo.
Y duwiau Seth (chwith) a Horus (dde) yn addoli Ramesses yn y deml fechan yn Abu Simbel. Mae'r astudiaeth gyfredol yn dangos y gallai'r lleuad fod wedi'i chynrychioli gan Seth a'r seren newidiol Algol gan Horus yng Nghalendr Cairo. © Ffynhonnell Delwedd: Wikimedia Commons (Parth Cyhoeddus)

Felly'r cwestiynau sy'n dal heb eu hateb yw: Sut y cafodd yr hen Eifftiaid wybodaeth mor fanwl am system sêr Algol? Pam wnaethon nhw gysylltu'r system sêr hon ag un o'u duwiau mwyaf arwyddocaol, Horus? Yn fwy rhyfeddol, sut wnaethon nhw hyd yn oed arsylwi ar y system seren heb delesgop er ei bod bron i 92.25 o flynyddoedd golau i ffwrdd o'r Ddaear?

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
A oedd Madoc eisoes wedi darganfod America cyn Columbus?

A ddarganfu Madoc America cyn Columbus mewn gwirionedd?

Erthygl nesaf
Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia 2

Penglogau Bolshoi Tjach – y ddau benglog dirgel a ddarganfuwyd mewn ogof fynydd hynafol yn Rwsia