Y rhagdybiaeth paleocontact: Tarddiad damcaniaeth gofodwr hynafol

Y rhagdybiaeth paleocontact: Tarddiad damcaniaeth gofodwr hynafol 1

Mae'r ddamcaniaeth paleocontact, a elwir hefyd yn ddamcaniaeth gofodwr hynafol, yn gysyniad a gynigiwyd yn wreiddiol gan Mathest M. Agrest, Henri Lhote ac eraill ar lefel academaidd ddifrifol ac a gyflwynir yn aml mewn llenyddiaeth ffugwyddonol a ffug-hanesyddol ers y 1960au bod estroniaid datblygedig wedi chwarae dylanwadol. rôl mewn materion dynol yn y gorffennol.

Sky People: Mae'r ffigwr carreg hynafol hwn, a ddarganfuwyd yn adfeilion Maya yn Tikal, Guatemala, yn debyg i ofodwr modern mewn helmed ofod.
Sky People: Mae'r ffigwr carreg hynafol hwn, a ddarganfuwyd yn adfeilion Maya yn Tikal, Guatemala, yn debyg i ofodwr modern mewn helmed ofod. © Credyd Delwedd: Pinterest

Ei amddiffynwr mwyaf di-flewyn-ar-dafod a llwyddiannus yn fasnachol oedd yr awdur Erich von Däniken. Er nad yw'r syniad yn afresymol mewn egwyddor (gweler y Rhagdybiaeth gwarcheidwad ac arteffactau estron), nid oes digon o dystiolaeth sylweddol i’w gadarnhau. Serch hynny, wrth archwilio datganiadau penodol yn fanwl, fel arfer mae'n bosibl dod o hyd i esboniadau eraill, mwy egsotig. Yn yr achos hwn, rydym yn siarad am llwyth y Dogon a'u gwybodaeth ryfeddol am y seren Sirius.

Matest M. Agrest (1915-2005)

Y rhagdybiaeth paleocontact: Tarddiad damcaniaeth gofodwr hynafol 2
Roedd Mates Mendelevich Agrest yn fathemategydd a aned yn yr Ymerodraeth Rwsiaidd ac yn gefnogwr i'r ddamcaniaeth gofodwr hynafol. © Credyd Delwedd: Babelio

Roedd Mathest Mendelevich Agrest yn ethnolegydd a mathemategydd o darddiad Rwsiaidd, a awgrymodd ym 1959 fod rhai henebion o ddiwylliannau'r gorffennol ar y Ddaear wedi codi o ganlyniad i gysylltiad â hil allfydol. Darparodd ei ysgrifau ef, ynghyd â rhai nifer o wyddonwyr eraill, megis yr archeolegydd Ffrengig Henri Lhote, lwyfan ar gyfer y ddamcaniaeth paleocontact, a boblogeiddiwyd yn ddiweddarach a'i chyhoeddi'n syfrdanol yn llyfrau Erich von Däniken a'i efelychwyr.

Yn enedigol o Mogilev, Belarus, graddiodd Agrest o Brifysgol Leningrad yn 1938 a derbyniodd ei Ph.D. yn 1946. Daeth yn bennaeth labordy'r brifysgol yn 1970. Ymddeolodd yn 1992 ac ymfudodd i'r Unol Daleithiau. Syfrdanodd Agrest ei gydweithwyr ym 1959 gyda’i honiad bod y teras anferth yn Baalbek yn Libanus yn cael ei ddefnyddio fel pad lansio ar gyfer llongau gofod a bod dinistr y Sodom a Gomorra (gefeilliaid ym Mhalestina hynafol ar wastatir yr Iorddonen) wedi’i achosi gan a ffrwydrad niwclear. Amddiffynnodd ei fab, Mikhail Agrest, safbwyntiau yr un mor anghonfensiynol.

Yn Libanus, ar uchder o tua 1,170 metr yn nyffryn Beqaa saif y Baalbek enwog neu a adnabyddir yn oes y Rhufeiniaid fel Heliopolis. Mae Baalbek yn safle hynafol sydd wedi cael ei ddefnyddio ers yr Oes Efydd gyda hanes o o leiaf 9,000 o flynyddoedd, yn ôl tystiolaeth a ddarganfuwyd yn ystod alldaith archeolegol yr Almaen yn 1898. Roedd Baalbek yn ddinas hynafol Phoenician a gafodd ei henwi gan yr enw Duw yr awyr Baal. Yn ôl y chwedl, Baalbek oedd y man lle cyrhaeddodd Baal y Ddaear am y tro cyntaf ac felly mae damcaniaethwyr estron hynafol yn awgrymu bod yr adeilad cychwynnol yn ôl pob tebyg wedi'i adeiladu fel llwyfan i'w ddefnyddio gan Dduw awyr Baal i 'lanio' a 'chymryd oddi arno'. Os edrychwch ar y llun daw'n amlwg bod gwahanol wareiddiadau wedi adeiladu gwahanol rannau o'r hyn a elwir bellach yn Heliopolis. Fodd bynnag, y tu hwnt i ddamcaniaethau, mae pwrpas gwirioneddol y strwythur hwn yn ogystal â phwy sydd wedi ei adeiladu yn gwbl anhysbys. Defnyddiwyd blociau cerrig anferth gyda'r mwyaf o'r cerrig tua 1,500 tunnell. Dyna'r blociau adeiladu mwyaf sydd erioed wedi bodoli yn y byd i gyd.
Yn Libanus, ar uchder o tua 1,170 metr yn nyffryn Beqaa saif y Baalbek enwog neu a adnabyddir yn oes y Rhufeiniaid fel Heliopolis. Mae Baalbek yn safle hynafol sydd wedi cael ei ddefnyddio ers yr Oes Efydd gyda hanes o o leiaf 9,000 o flynyddoedd, yn ôl tystiolaeth a ddarganfuwyd yn ystod alldaith archeolegol yr Almaen yn 1898. Roedd Baalbek yn ddinas hynafol Phoenician a gafodd ei henwi gan yr enw Duw yr awyr Baal. Yn ôl y chwedl, Baalbek oedd y man lle cyrhaeddodd Baal y Ddaear am y tro cyntaf ac felly mae damcaniaethwyr estron hynafol yn awgrymu bod yr adeilad cychwynnol yn ôl pob tebyg wedi'i adeiladu fel llwyfan i'w ddefnyddio gan Dduw awyr Baal i 'lanio' a 'chymryd oddi arno'. Os edrychwch ar y llun daw'n amlwg bod gwahanol wareiddiadau wedi adeiladu gwahanol rannau o'r hyn a elwir bellach yn Heliopolis. Fodd bynnag, y tu hwnt i ddamcaniaethau, mae pwrpas gwirioneddol y strwythur hwn yn ogystal â phwy sydd wedi ei adeiladu yn gwbl anhysbys. Defnyddiwyd blociau cerrig anferth gyda'r mwyaf o'r cerrig tua 1,500 tunnell. Dyna'r blociau adeiladu mwyaf sydd erioed wedi bodoli yn y byd i gyd. © Credyd Delwedd: Hiddenincatour.com

Roedd Mikhail Agrest yn ddarlithydd yn Adran Ffiseg a Seryddiaeth Coleg Charleston, De Carolina, ac yn fab i Matesta Agrest. Gan ddilyn traddodiad ei dad i geisio esboniadau am rai digwyddiadau daearol anarferol o safbwynt deallusrwydd allfydol, dehonglodd y Ffenomen Tunguska fel ffrwydrad o long ofod estron. Cefnogwyd y syniad hwn gan Felix Siegel o Sefydliad Hedfan Moscow, a awgrymodd fod y gwrthrych yn gwneud symudiadau rheoledig cyn cwympo.

Erich von Däniken (1935–)

Y rhagdybiaeth paleocontact: Tarddiad damcaniaeth gofodwr hynafol 3
Mae Erich Anton Paul von Däniken yn awdur o'r Swistir ar nifer o lyfrau sy'n gwneud honiadau am ddylanwadau allfydol ar ddiwylliant dynol cynnar, gan gynnwys y mwyaf poblogaidd Chariots of the Gods?, a gyhoeddwyd ym 1968. © Image Credit: Wikimedia Commons

Mae Erich von Däniken yn awdur o nifer o werthwyr gorau o’r Swistir, gan ddechrau gyda “Erinnerungen an die Zukunft” (1968, a gyfieithwyd ym 1969 fel “Chariots of the Gods?”), sy'n hyrwyddo damcaniaeth paleocontact. I wyddonwyr prif ffrwd, er nad yw'r traethawd ymchwil sylfaenol am ymweliadau estron yn y gorffennol yn annhebygol, mae'r dystiolaeth y mae ef ac eraill wedi'i chasglu i gefnogi eu hachos yn amheus ac yn ddiddisgyblaeth. Serch hynny, mae gweithiau von Däniken wedi gwerthu miliynau o gopïau ac yn tystio i awydd diffuant llawer o bobl frwdfrydig i gredu mewn bywyd deallus y tu hwnt i'r Ddaear.

Yn union fel yr atebodd llyfrau poblogaidd Adamski, yn ogystal â llyfrau ffeithiol y tybir, anghenion miliynau o bobl i gredu mewn rhagdybiaeth allfydol ar adeg pan roedd rhyfel niwclear yn ymddangos yn anochel (Gweler y “Rhyfel Oer” yn ymwneud ag UFO adroddiadau), felly roedd von Däniken, fwy na degawd yn ddiweddarach, yn gallu llenwi'r gwactod ysbrydol dros dro gyda'u straeon am ofodwyr hynafol ac ymwelwyr doethineb duwiol yn dod o'r sêr.

Henri Lhote (1903-1991)

Y rhagdybiaeth paleocontact: Tarddiad damcaniaeth gofodwr hynafol 4
Roedd Henri Lhote yn fforiwr Ffrengig, ethnograffydd, a darganfyddwr celf ogof cynhanesyddol. Mae'n cael y clod am ddarganfod cynulliad o 800 neu fwy o weithiau celf cyntefig mewn rhanbarth anghysbell yn Algeria ar gyrion anialwch y Sahara. © Credyd Delwedd: Comin Wikimedia

Ethnolegydd ac ymchwilydd Ffrengig oedd Henri Lhote a ddarganfu gerfiadau roc pwysig yn Tassili-n-Ajera yng nghanol y Sahara ac ysgrifennodd amdanynt yn Search of Tassili frescoes , a gyhoeddwyd gyntaf yn Ffrainc yn 1958. Enw'r ffigwr chwilfrydig a atgynhyrchwyd yn y llyfr hwn oedd Lot Jabbaren , “y duw mawr Marsaidd.”

Y rhagdybiaeth paleocontact: Tarddiad damcaniaeth gofodwr hynafol 5
Mae'r hynaf ymhlith y darluniau o bennau crwn mawr gorliwiedig ac maent yn ymddangos yn sgematig iawn. Gelwir arddull y darluniau hyn yn “bennau crwn”. Ar ôl peth amser, esblygodd y delweddau - daeth cyrff yn hirach, disodlwyd paent porffor gan goch a melyn, fodd bynnag, roedd ffurf y pennau'n dal yn grwn. Roedd fel petai’r artistiaid wedi gweld rhywbeth a ddaliodd eu sylw. © Credyd Delwedd: Comin Wikimedia
Y rhagdybiaeth paleocontact: Tarddiad damcaniaeth gofodwr hynafol 6
Roedd y “Duw” hwn yn debyg iawn i ofodwr paleo mewn siwt ofod. © Credyd Delwedd: Comin Wikimedia

Er ei bod yn troi allan bod y ffotograff hwn a delweddau eraill o ymddangosiad rhyfedd mewn gwirionedd yn darlunio pobl gyffredin mewn masgiau a gwisgoedd defodol, ysgrifennodd y wasg boblogaidd lawer am y rhagdybiaeth gynnar hon o paleocontact, ac yn ddiweddarach fe'i benthycwyd gan Erich von Däniken fel rhan o'i syfrdanol. datganiadau am “gofodwyr hynafol”.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Mae safle cyndynastig yn dod allan o'r tywod: Nekhen, dinas yr Hawk 7

Mae safle cyndynastig yn dod allan o'r tywod: Nekhen, dinas yr Hebog

Erthygl nesaf
Necropolis Phoenician

Mae Necropolis Phoenician prin a ddarganfuwyd yn Andalucia, Sbaen yn rhyfeddol, meddai gwyddonwyr