Pwy oedd Valiant Thor – y dieithryn yn y Pentagon?

Valiant Thor, yr allfydol a fu'n byw ac yn cynghori yn y Pentagon am dair blynedd yn y 1950au. Cyfarfu â'r Arlywydd Eisenhower, yn ogystal â'r is-lywydd ar y pryd, Richard Nixon, i rybuddio rhywbeth.
Valiant Thor
Valiant Thor

Ymddangosodd y cyfeiriad cyntaf am Valiant Thor yn y llyfr "Stranger in the Pentagon" gan Dr. Frank Strange, a gyflwynwyd i ddarllenwyr ym 1967. Honnodd yr awdur-bregethwr, a oedd yn ymwneud ag astudio UFOs, mai yn 1958 y cafodd ei ddwylo ar luniau o an estron, hedfanodd honedig o Venus. Cyflwynodd hwy fel prawf gwirioneddol o fodolaeth gwareiddiadau eraill mewn pregethau mewn canolfannau efengylaidd.

Valiant Thor
Valiant Thor, yr ymwelydd estron o'r blaned Venus. © Credyd Delwedd: ATS

Yn un o'r cyfarfodydd, daeth gweithiwr o'r Pentagon at Dr. Strange a chynigiodd gwrdd â Thor yn bersonol. Ai o Venus oedd Valiant Thor mewn gwirionedd? Pam y daeth i'r Ddaear?

Dyfodiad Valiant Thor

Pwy oedd Valiant Thor – y dieithryn yn y Pentagon? 1
Mae Valiant Thor, neu Val Thor, fel y'i gelwir hefyd, wedi cael ei gyfeirio ychydig o weithiau, ynghyd â'i frodyr a chwiorydd tybiedig sy'n fwy nodedig o'r Howard Menger achos cyswllt o High Bridge, NJ ar ddiwedd y 1950au. Dyma un o'r lluniau a dynnwyd o'r cyfarfod hwnnw gan Awst C. Roberts. Val Thor yn y blaendir, ynghyd â'i frodyr a chwiorydd, Donn a Jill yn eistedd wrth ei ymyl, yn ôl y stori. © Credyd Delwedd: Rense

Cyrhaeddodd Valiant Thor blaned y Ddaear ar Fawrth 15, 1957. Swyddogion heddlu oedd yn patrolio'r ardal oedd y rhai cyntaf i ddod o hyd iddo. Yn gyntaf, gwelsant long estron a laniodd yn araf mewn cae ger dinas Alexandria, Virginia. Yna camodd dyn tal allan. Stopiodd i aros i'r heddlu gyrraedd. Gofynnodd yr estron i swyddogion gorfodi'r gyfraith drefnu cyfarfod ag Arlywydd yr UD Dwight Eisenhower. Cysylltodd yr heddlu ar unwaith â'u swyddog uwch, a anfonodd gais y dieithryn i'r Pentagon.

Yn fuan, cyrhaeddodd asiantau'r Gwasanaeth diogelwch cenedlaethol safle glanio'r llong estron. Aethant â'r dyn i'r Pentagon. Cyflwynodd ei hun fel Valiant Thor. Y diwrnod hwnnw, gwnaeth yr estron hwyl ar system ddiogelwch gyfan y Pentagon. Roedd yn hawdd ei osgoi, gan ddefnyddio telekinesis yn unig. Defnyddiodd Thor delepathi i gyfathrebu â rheolwr Llynges yr UD. Yna fe'i cyflwynwyd i'r Ysgrifennydd Amddiffyn, Charles Wilson.

Valiant Thor yn y Pentagon

Dywedodd Valiant ei fod yn hedfan i'r blaned Ddaear o Venus ar y llong "Victor-1". Gartref, mae'n aelod o'r “Council-12”. Mae cynrychiolwyr bydoedd eraill yn aml yn troi ato am gymorth. Mae'n helpu i ddod o hyd i atebion i'w problemau. Felly, weithiau mae Thor yn cael ei anfon i wahanol rannau o'r Bydysawd, ond ei brif dasg yw cadw trefn ar y Llwybr Llaethog. Daeth i'r Ddaear er mwyn delio â'r broblem o gynyddu'r stociau o arfau niwclear, a all yn achos rhyfel arwain at drychineb ar raddfa gyffredinol.

Ceisiodd staff y Pentagon ddarganfod mwy o wybodaeth am wareiddiadau estron gan Thor mewn gwahanol ffyrdd, ond ni allent gyflawni eu nod. Fe wnaethon nhw geisio chwistrellu Valiant â sylwedd arbennig a oedd i fod i ddod ag ef i'r wyneb. Ond yn ystod y pigiad, torrodd y nodwydd. Wedi hynny, gwylltiodd Thor yn fawr. Dywedodd pe bai rhywun arall yn penderfynu mynd ato gydag arbrofion o'r fath, byddai'n difaru'n fawr iawn. Wedi hynny, diflannodd yr estron.

Cyfarfod gyda'r Llywydd

Cyflwynodd Thor recordiad o anerchiad arweinwyr yr Uchel Gyngor i'r Llywydd Eisenhower. Roeddent yn cynnig mynediad i dechnolegau newydd a chymorth mewn datblygiad ysbrydol i bobl y ddaear yn gyfnewid am atal cynhyrchu arfau niwclear. Ni allai'r arlywydd berswadio'r cadfridogion oedd â gofal am yr amddiffyniad i roi'r gorau i ddatblygu arfau newydd.

Yna rhoddodd pennaeth y wladwriaeth statws VIP arbennig i Thor am gyfnod o 3 blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, gallai gyfarfod a chyfathrebu ag amrywiol unigolion uchel eu statws i atal rhyfel niwclear. Credir bod Valiant hefyd yn ymwneud â sawl un prosiectau cyfrinachol, ac un ohonynt oedd adeiladu canolfannau milwrol tanddaearol, gan gynnwys Area 51.

Nodweddion y dieithryn

O'r chwith i'r dde. Gwragedd a dyn nesaf ati, oedd y rhai a roddodd Howard Menger, a'i wraig a gyfododd, yr ysgwyd llaw wyth. Dyn ar y chwith, yw'r dyn yr honnai Howard ei fod yn ddyn gofod o'r blaned Venus.
O'r chwith i'r dde. Gwragedd a dyn nesaf ati, oedd y rhai a roddodd Howard Menger, a'i wraig a gyfododd, yr ysgwyd llaw wyth. Dyn ar y chwith, yw'r dyn yr honnai Howard ei fod yn ddyn gofod o'r blaned Venus. © Credyd Delwedd: Rense

Yn ôl Dr Strange, roedd Thor tua 180 cm o daldra a thua 85 kg o bwysau. Yr oedd ei groen wedi ei lliwio, a'i wallt brown wedi cyrlio ychydig. Roedd ei lygaid yn frown. Nid oedd unrhyw brintiau ar fysedd na chledrau'r estron. Doedd gan Thor ddim bogail. Dywedodd Valiant ei fod yn 490 mlwydd oed. Roedd yn rhugl mewn 100 o ieithoedd. Ei lefel IQ oedd 1200 pwynt, sydd gannoedd o weithiau'n uwch na lefel deallusrwydd y person ar gyfartaledd. Roedd ganddo'r gallu i ymddangos a diflannu ar ewyllys.

Gallai Thor wahanu strwythur ei gorff ar y lefel foleciwlaidd a'i gydosod yn rhywle arall. Yn allanol, nid oedd yr estron fawr yn wahanol i fodau dynol, ac eithrio bod ganddo chwe bys ar ei ddwylo. Roedd ganddo hefyd galon enfawr ond ysgafn, ac yn lle gwaed, copr ocsid.

Tystiolaeth o bresenoldeb UFOs

Mae bodolaeth y llong estron siâp torus yn cael ei gadarnhau gan y ffilm a ddangoswyd yn 1995 gan yr ymchwilydd UFO Phil Schneider. Roedd hyd yn oed yn honni bod ganddo'n bersonol cwrdd ag ymwelydd o Venus a oedd yn gweithio i lywodraeth yr Unol Daleithiau. Dangosodd Schneider luniau o'r estron yn ei ddarlithoedd i edrych yn fwy argyhoeddiadol. Fe'i galwyd hyd yn oed yn "dyst UFO". Ond, mewn gwirionedd, ychydig iawn o bobl oedd yn credu yng ngeiriau Phil. Roedd y llun a gyflwynodd yn dyddio o 1943, a dim ond ym 1957 y daeth y Pentagon i wybod am Valiant Thor.

Dyma'r llun a gyflwynodd Phil Schneider yn dangos estron humanoid gyda'i dad. © Credyd Delwedd: ATS
Dyma'r llun a gyflwynodd Phil Schneider yn dangos estron humanoid gyda'i dad. © Credyd Delwedd: ATS

Yn ogystal, dangosodd ddyn gwallt gwyn nad yw'n edrych fel Thor o'r ffilm a ddatgelwyd i'r cyfryngau ym 1958. Ond sicrhaodd Phil ei gynulleidfa ei fod yn gyfarwydd iawn â llawer o brosiectau cyfrinachol y llywodraeth. Dywedodd fod awdurdodau’r Unol Daleithiau wedi arwyddo “Cytundeb Grenada” gyda’r estroniaid yn 1954.

Gwyddai Phil hefyd fod gan y llywodraeth ddyfais arbennig a allai achosi daeargryn, ac roedd y bodau estron hynny ar fin goresgyn y Ddaear. Honnodd Schneider ei fod yn un o'r rheini a lwyddodd i oroesi'r saethu gyda'r estroniaid.

Flwyddyn ar ôl i'r wybodaeth gael ei chyhoeddi, daethpwyd o hyd i'r gwyddonydd yn farw yn ei fflat ei hun. Achos swyddogol marwolaeth yw hunanladdiad. Ond yn ôl rhai ffynonellau, darganfuwyd olion artaith ar gorff Phil. Cyn marwolaeth y gwyddonydd, bu farw 11 o'i ffrindiau o dan yr un amgylchiadau dirgel. Felly, mae llawer o ymchwilwyr UFO yn siŵr bod Schneider a'i gymrodyr wedi'u dileu gan wasanaethau arbennig America oherwydd eu bod yn gwybod gormod ac yn siarad yn agored amdano.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Mae 'Cheddar Man' 9,000 oed yn rhannu'r un DNA ag athro hanes Saesneg! 2

Mae 'Cheddar Man' 9,000 oed yn rhannu'r un DNA ag athro hanes Saesneg!

Erthygl nesaf
Mae dogfen FBI dad-ddosbarthedig yn awgrymu bod “bodau o ddimensiynau eraill” wedi ymweld â daear 3

Mae dogfen FBI dad-ddosbarthedig yn awgrymu bod “bodau o ddimensiynau eraill” wedi ymweld â'r ddaear