Mae dogfen FBI dad-ddosbarthedig yn awgrymu bod “bodau o ddimensiynau eraill” wedi ymweld â'r ddaear

Yn ôl dogfen FBI heb ei dosbarthu, mae bodau estron o fydoedd eraill wedi ymweld â ni nid yn unig ond hefyd gan “bodau o ddimensiynau eraill.”

Mae dogfen FBI dad-ddosbarthedig yn awgrymu bod “bodau o ddimensiynau eraill” wedi ymweld â daear 1
Darlun o fodau o ddimensiynau eraill. © Credyd Delwedd: DreamsTime | 118277102

Gellir cyrchu'r ddolen swyddogol i gladdgell yr FBI yn y cyfeiriad canlynol: UFO

A ddylai fod yn syndod bod y Swyddfa Ymchwilio Ffederal wedi mynegi diddordeb mewn ymchwilio i UFOs? Ydych chi'n meddwl ei bod hi'n ymarferol bod llawer o ffilmiau ffuglen wyddonol yn seiliedig ar ddigwyddiadau gwirioneddol, neu'n well eu rhoi, “gollyngiadau” a ddarperir gan y llywodraeth er mwyn codi ymwybyddiaeth yn bwrpasol ymhlith y cyhoedd?

Yn dilyn y “dad-ddosbarthu” o rai dogfennau yn 2011, roedd adroddiad 1947 a ysgrifennwyd gan asiant arbennig o'r FBI ar gael i'r cyhoedd. Ar ôl blynyddoedd o gyfweld ac astudio ffenomen UFO, mae asiant arbennig yr FBI, is-gyrnol y cafodd ei hunaniaeth ei atal er mwyn “diogelwch cenedlaethol,” casglu llawer iawn o wybodaeth am y ffenomen.

Yn ol adroddiadau a “Dad-ddosbarthedig” dogfennau, mae nifer o rywogaethau allfydol wedi ymweld â ni, rhai ohonynt nid yn unig o blanedau eraill ond hefyd o wahanol ddimensiynau. Daw rhai o'r bodau hyn o awyren ethereal sy'n bodoli ochr yn ochr â'n bydysawd corfforol.

Mae'r rhain yn “Endidau” oedd â'r gallu i “sylweddoli” ar ein planed yn ymddangos fel ffigurau tryloyw enfawr.

Dogfen FBI dad-ddosbarthedig Yn Awgrymu “Bod o Dimensiynau Eraill” Wedi Ymweld â'r Ddaear
© FBI

Mae’r canlynol yn drawsgrifiad o rai o fanylion pwysicaf yr adroddiad:

  1. Mae rhan o'r disgiau'n cario criwiau; mae eraill o dan reolaeth bell.
  2. Mae eu cenhadaeth yn heddychlon. Mae'r ymwelwyr yn ystyried setlo ar yr awyren hon.
  3. Mae'r ymwelwyr hyn yn debyg i bobl ond yn llawer mwy o ran maint.
  4. Nid pobl Ddaear excarnate ydyn nhw ond yn dod o'u byd eu hunain.
  5. NID ydynt yn dod o blaned wrth i ni ddefnyddio'r gair, ond o blaned etherig sy'n cyd-dreiddio â'n planed ni ac nad yw'n ganfyddadwy i ni.
  6. Daw cyrff yr ymwelwyr, a'r grefft, yn awtomatig wrth fynd i mewn i gyfradd ddirgrynol ein mater trwchus.
  7. Mae'r disgiau'n meddu ar fath o egni radiant neu belydr, a fydd yn hawdd dadelfennu unrhyw long ymosod. Maent yn dychwelyd i'r etherig wrth ewyllys, ac felly'n diflannu o'n gweledigaeth, heb unrhyw olion.
  8. Nid yw y rhanbarth o ba un y maent yn dyfod y "awyren astral", ond yn cyfateb i'r Lokas neu Talas. Bydd myfyrwyr materion esoterig yn deall y termau hyn.
  9. Mae'n debyg na ellir eu cyrraedd ar y radio, ond mae'n debyg y gallant fod ar radar. os gellir dyfeisio system signal ar gyfer hynny (offer).

Adendwm: Mae'r Lokas yn hirgrwn siâp, hirgrwn hyd rhychiog gyda metel sy'n gallu gwrthsefyll gwres neu aloi nid yw'n hysbys eto y cawell blaen yn cynnwys y rheolaethau, y rhan ganol labordy; mae'r cefn yn cynnwys arfogaeth, sy'n cynnwys yn ei hanfod offer egni pwerus, pelydryn efallai.

Beth yw eich barn bersonol ar y mater hwn? A yw'n bosibl bod yr un bodau sydd wedi ymweld â ni yn y 50 i 60 mlynedd diwethaf hefyd wedi ymweld â'r Ddaear gannoedd ar filoedd o flynyddoedd yn ôl?

Ydy'r bodau hyn wedi dylanwadu ar ein gwareiddiad fel rydyn ni'n ei adnabod heddiw? Ac a yw'n bosibl eu bod yn dal i ddylanwadu ar y ffordd o fyw ar y Ddaear?