Achos Utsuro-bune: Y cyfarfyddiad allfydol cynharaf â “llong wag” ac ymwelydd estron ??

Pwy oedd y ddynes ddirgel oedd yn siarad iaith nad oedd neb yn gallu ei deall? Beth oedd y tu mewn i'r bocs oedd yn ei dwylo? Beth oedd ystyr y marciau ar y gwrthrych metel crwn y cyrhaeddodd hi?

Mae chwedl Japaneaidd am yr Utsuro-bune (“llong wag”) yn cael ei honni gan ufolegwyr fel un o’r cyfarfyddiadau agos cynharaf o’r trydydd math sydd mewn bodolaeth.

Achos Utsuro-bune: Y cyfarfyddiad allfydol cynharaf â "llong wag" ac ymwelydd estron ?? 1
Chwedl Utsuro-bune a ddisgrifir mewn testun hynafol Japaneaidd. © Delwedd Trwy garedigrwydd: Nagahashi Matajirou/Wikimedia Commons

Manylir ar y chwedl hon mewn dogfen o ddechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg o’r enw “Hyouryuukishuu” (wedi’i chyfieithu “Tales of the Castaways”), casgliad o straeon a chwedlau yn disgrifio anturiaethau pysgotwyr amrywiol o Japan a honnodd iddynt ymweld â thiroedd anhysbys tra ar goll yn môr.

Yr hanes mwyaf tarawiadol a geir yn mysg y chwedlau hyn yw y Utsuro bune, gan ei fod yn croniclo cyfarfyddiad estronol hynod yr adroddwyd iddo gymmeryd lie yn Chwefror, 1803.

Yn ôl y chwedl, mae crefft rhyfedd yn golchi i fyny ar lan pentref bach o'r enw Harashagahama (a leolir ar arfordir dwyreiniol Japan). Roedd y gwrthrych tua 10 troedfedd o uchder a 17 troedfedd o led, ac roedd ei siâp yn grwn.

Roedd yn ymddangos bod rhan uchaf y bad yn cynnwys deunydd cochlyd fel rhoswydd neu sandalwood, ac roedd y rhan isaf yn cynnwys sawl panel metelaidd. Roedd gan y grefft hefyd byrth neu agoriadau a oedd yn ymddangos fel pe baent wedi'u gwneud o ddeunydd tryloyw fel grisial neu wydr.

Roedd y gwrthrych rhyfedd hwn yn naturiol yn denu llawer o sylw gan y pentrefwyr lleol, a nifer o wylwyr yn heidio i'r lan i weld beth oedd y ffwdan. Daeth y gwrthrych i gael ei adnabod fel yr Utsuro-bune (“llong wag”) oherwydd yr adroddiadau cyffredin am ei du mewn pant, fel y disgrifiwyd gan sawl pentrefwr.

Achos Utsuro-bune: Y cyfarfyddiad allfydol cynharaf â "llong wag" ac ymwelydd estron ?? 2
O Ōshuku zakki (Ōshuku Notes; tua 1815) gan Komai Norimura, vassal o'r pwerus daimyō Matsudaira Sadanobu. © Trwy garedigrwydd Llyfrgell Genedlaethol Diet

Disgrifiwyd waliau mewnol y grefft gan dystion fel rhai oedd wedi'u haddurno ag arysgrifau wedi'u hysgrifennu mewn iaith anhysbys. Ar ôl arsylwi rhai o'r agweddau eraill ar du mewn y grefft (fel dillad gwely a bwydydd), daeth menyw i'r amlwg o'r tu mewn i'r grefft.

Chwedl Utsuro-bune

Mae'r chwedl yn ei disgrifio fel bod yn ifanc (tua 18-20 oed), yn ddeniadol iawn, ac o ymarweddiad cyfeillgar. Roedd ei gwallt a'i aeliau yn goch eu lliw, a'i chroen yn lliw pinc golau iawn.

Gwisgodd ddillad hir, llifeiriol y disgrifiwyd eu bod wedi'u gwneud o ddeunyddiau o ansawdd uchel iawn nad oeddent yn hysbys. Ceisiodd gyfathrebu â'r pysgotwyr, ond siaradodd mewn iaith anhysbys (ac efallai arallfydol).

Mae un o agweddau mwyaf dirgel y cyfarfyddiad hwn yn troi o amgylch bocs siâp hirsgwar yr oedd y wraig yn ei gadw o fewn ei gafael. Roedd y bocs tua dwy droedfedd o hyd, ac roedd yn cynnwys defnydd lliw golau anghyfarwydd.

Er na allai gyfathrebu'n llwyddiannus ar lafar gyda'r pysgotwyr na'r pentrefwyr, gwnaeth hi'n glir trwy ei hystyriaethau na fyddai'n caniatáu i unrhyw un gyffwrdd na dal y blwch, hyd yn oed pan ofynnwyd yn garedig iddi.

Achos Utsuro-bune: Y cyfarfyddiad allfydol cynharaf â "llong wag" ac ymwelydd estron ?? 3
O Hirokata zuihitsu (Traethodau gan Hirokata; 1825) gan shogunate cadw a chaligraffydd Yashiro Hirokata, a oedd hefyd yn aelod o'r cylch Toenkai. © Trwy garedigrwydd Archifau Cenedlaethol Japan

Mae llawer o ufologists yn dyfalu mai rhyw fath o wrthrych neu ddyfais allfydol oedd y blwch hwn a allai fod â phŵer ei hun, neu a allai fod wedi cynnwys rhyw fath o dechnoleg estron arwyddocaol.

Gan fod pob fersiwn o'r chwedl yn cadarnhau na fyddai'r ferch ifanc yn gadael y blwch allan o'i gafael, ni all neb ond dyfalu beth yn union ydoedd, a beth allai ei bwrpas fod.

Cyhoeddwyd dau lyfr poblogaidd yn disgrifio'r digwyddiad yn gynnar i ganol y 1800au. Y llyfr cyntaf yw Toen Shousetsu (cyhoeddwyd tua 1825) a'r ail lyfr yw Ume no Chiri (cyhoeddwyd tua 1844).

Mae mwyafrif y straeon yn y llyfrau hyn yn cael eu hystyried yn lên gwerin neu'n “ffuglen mwydion”, ond maent yn parhau i fod yn arwyddocaol oherwydd cadarnhawyd bod y ddau lyfr wedi'u hysgrifennu ymhell cyn i'r oes UFO fodern ddod i'r amlwg.

Achos Utsuro-bune: Y cyfarfyddiad allfydol cynharaf â "llong wag" ac ymwelydd estron ?? 4
O Hyōryūki-shū (Records of Castaways) gan awdur anhysbys. Mae'r testun yn disgrifio'r fenyw fel un tua 18 i 20 oed, wedi'i gwisgo'n dda, ac yn hardd. Mae ei hwyneb yn welw, a'i aeliau a'i gwallt yn goch. Mae'n amhosib cyfathrebu â hi, felly nid yw'n glir o ble mae hi'n dod. Mae hi'n dal blwch pren plaen fel petai'n bwysig iawn iddi ac yn cadw ei phellter. Mae sgript dirgel wedi'i ysgrifennu yn y cwch. (Trwy garedigrwydd Llyfrgell Iwase Bunko yn Nishio, Aichi Prefecture)

Yn bendant mae gan y digwyddiad Utsuro-bune ei amheuwyr a'i amharu, y mae llawer ohonynt yn honni nad bod allfydol oedd y fenyw, ond yn hytrach yn dywysoges dramor a oedd wedi'i halltudio o'i mamwlad ar gwch siâp crwn arbennig.

Mae cefnogwyr y persbectif allfydol yn aml yn nodi bod y darluniau niferus sy'n manylu ar y digwyddiad yn darlunio crefft o darddiad goruwchnaturiol amlwg, sy'n fwy tebyg i soser hedfan na chwch yn unig. Cyfeirir yn aml at y lluniadau hyn yn y gymuned UFO fel rhai o'r darluniau gweledol cynharaf o UFOs a gofnodwyd.

Er bod cryn dipyn o lyfrau a dogfennau sy'n sôn am yr Utsuro-bune, nid yw'r digwyddiad wedi'i gydnabod gan unrhyw ddogfennau Japaneaidd swyddogol. Yn anffodus, ar hyn o bryd mae mwy o gwestiynau nag atebion ynghylch dilysrwydd y digwyddiad Utsuro-bune.

Ai UFO oedd y grefft mewn gwirionedd, neu ai fersiwn addurnedig o gwch ydoedd? A yw'n bosibl bod y llên gwerin sy'n ymwneud â'r digwyddiad yn wir wedi'i seilio ar wirionedd, neu a ellir ei esbonio i ffwrdd fel dim mwy na menyw a oedd ar goll ar y môr? Efallai na fyddwn byth yn gwybod yn sicr, ond beth bynnag, ni all neb wadu bod y digwyddiad Utsuro byne wedi cerfio lle arbennig mewn hanes paranormal.