Gallai gwareiddiad datblygedig fod wedi rheoli’r ddaear filiynau o flynyddoedd yn ôl, meddai’r rhagdybiaeth Silwraidd

Gallai gwareiddiad datblygedig fod wedi rheoli’r ddaear filiynau o flynyddoedd yn ôl, meddai rhagdybiaeth 1 Silwraidd

Ydych chi erioed wedi meddwl a fyddai rhywogaeth arall yn esblygu i fod â deallusrwydd ar lefel ddynol ymhell ar ôl i fodau dynol adael y blaned hon? Nid ydym yn siŵr amdanoch chi, ond rydym bob amser yn dychmygu raccoons yn y rôl honno.

Gallai gwareiddiad datblygedig fod wedi rheoli’r ddaear filiynau o flynyddoedd yn ôl, meddai rhagdybiaeth 2 Silwraidd
Gwareiddiad datblygedig sy'n byw ar y ddaear o flaen bodau dynol. © Credyd Delwedd: Zishan Liu | Trwyddedig o Dreamstime.Com (Llun Stoc Defnydd Golygyddol / Masnachol)

Efallai 70 miliwn o flynyddoedd o nawr, bydd teulu o bêl fuzz wedi'i fasgio yn ymgynnull o flaen Mt. Rushmore, gan gynnau tân â'u bodiau na ellir eu torri a meddwl tybed pa greaduriaid a gerfiodd y mynydd hwn. Ond, arhoswch funud, a fyddai Mt. Rushmore yn para cyhyd? A beth os ydyn ni'n troi allan i fod y raccoons?

Mewn geiriau eraill, pe bai rhywogaeth ddatblygedig yn dechnolegol yn dominyddu'r ddaear tua adeg y deinosoriaid, a fyddem hyd yn oed yn gwybod amdani? Ac os na wnaeth, sut ydyn ni'n gwybod na ddigwyddodd?

Y tir cyn amser

Fe'i gelwir yn Rhagdybiaeth Silwraidd (ac, rhag i chi feddwl nad yw gwyddonwyr yn nerds, fe'i enwir ar ôl lladd nifer o greaduriaid Doctor Who). Yn y bôn, mae'n honni nad bodau dynol yw'r ffurfiau bywyd ymdeimladol cyntaf i esblygu ar ein planed ac, pe bai cyn-filwyr 100 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn ymarferol byddai'r holl dystiolaeth ohonynt wedi cael ei cholli erbyn hyn.

Er mwyn egluro, nododd y ffisegydd a'r cyd-awdur ymchwil Adam Frank mewn darn o'r Iwerydd, “Nid yn aml y byddwch chi'n cyhoeddi papur sy'n cynnig rhagdybiaeth nad ydych chi'n ei chefnogi.” Mewn geiriau eraill, nid ydynt yn credu yn y bodolaeth gwareiddiad hynafol Arglwyddi Amser a Phobl Madfallod. Yn lle, eu nod yw darganfod sut y gallem ddod o hyd i dystiolaeth o hen wareiddiadau ar blanedau pell.

Efallai ei bod yn ymddangos yn rhesymegol y byddem yn dyst i dystiolaeth o wareiddiad o’r fath - wedi’r cyfan, roedd deinosoriaid yn bodoli 100 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ac rydym yn gwybod hyn oherwydd bod eu ffosiliau wedi’u darganfod. Er hynny, buont o gwmpas am fwy na 150 miliwn o flynyddoedd.

Mae hynny'n arwyddocaol oherwydd nid yw'n ymwneud yn unig â pha mor hen neu eang fyddai adfeilion y gwareiddiad dychmygol hwn. Mae hefyd yn ymwneud â pha mor hir y mae wedi bodoli. Mae'r ddynoliaeth wedi ehangu ledled y byd mewn cyfnod rhyfeddol o fyr - tua 100,000 o flynyddoedd yn fras.

Pe bai rhywogaeth arall yn gwneud yr un peth, byddai ein siawns o ddod o hyd iddo yn y cofnod daearegol yn llawer main. Nod yr ymchwil gan Frank a'i gyd-awdur hinsoddegydd Gavin Schmidt yw nodi ffyrdd ar gyfer canfod gwareiddiadau amser dwfn.

Nodwydd mewn tas wair

Gallai gwareiddiad datblygedig fod wedi rheoli’r ddaear filiynau o flynyddoedd yn ôl, meddai rhagdybiaeth 3 Silwraidd
Mynyddoedd Sbwriel ger y Ddinas fawr. © Credyd Delwedd: Lasse Behnke | Trwyddedig o Dreamstime.Com (Llun Stoc Defnydd Golygyddol / Masnachol)

Mae'n debyg nad oes angen i ni eich hysbysu bod bodau dynol eisoes yn cael effaith hirdymor ar yr amgylchedd. Bydd plastig yn dadelfennu i ficropartynnau a fydd yn cael ei ymgorffori yn y gwaddod am filenia wrth iddo ddiraddio.

Fodd bynnag, hyd yn oed os ydynt yn aros am gyfnod hir, gall fod yn anodd dod o hyd i'r stratwm microsgopig hwnnw o ddarnau plastig. Yn lle, gallai chwilio am amseroedd o fwy o garbon yn yr atmosffer fod yn fwy ffrwythlon.

Ar hyn o bryd mae'r Ddaear yn y cyfnod Anthropocene, a ddiffinnir gan oruchafiaeth ddynol. Mae hefyd yn cael ei wahaniaethu gan gynnydd anarferol o garbonau yn yr awyr.

Nid yw hynny'n awgrymu bod mwy o garbon yn yr awyr nag erioed o'r blaen. Digwyddodd yr Uchafswm Thermol Paleocene-Eocene (PETM), cyfnod o dymheredd eithriadol o uchel dros y byd, 56 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Yn y pegynau, cyrhaeddodd y tymheredd 70 gradd Fahrenheit (21 gradd Celsius). Ar yr un pryd, mae tystiolaeth o lefelau uwch o garbonau ffosil yn yr atmosffer—nid yw’r union resymau dros hynny’n hysbys. Digwyddodd y croniad carbon hwn dros gyfnod o rai cannoedd o filoedd o flynyddoedd. Ai dyma'r dystiolaeth a adawyd ar ôl gan wareiddiad datblygedig yn y cyfnod cynhanesyddol? A welodd y ddaear rywbeth fel hyn y tu hwnt i'n dychymyg mewn gwirionedd?

Neges yr astudiaeth hynod ddiddorol yw bod yna dechneg, mewn gwirionedd, i geisio gwareiddiadau hynafol. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cribo trwy greiddiau iâ ar gyfer pyliau byr, cyflym o garbon deuocsid - ond byddai'n hawdd colli'r “nodwydd” y byddent yn edrych amdani yn y tas wair hon pe na bai'r ymchwilwyr yn gwybod am yr hyn yr oeddent yn edrych amdano .

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
A allai fod gwareiddiad datblygedig arall o dan ein traed? 4

A allai fod gwareiddiad datblygedig arall o dan ein traed?

Erthygl nesaf
Dirgelion coler wen y 'we dywyll' 5

Dirgelion coler wen y 'we dywyll'