Ar un adeg roedd pobl yn byw ar blaned Mawrth, yna beth ddigwyddodd iddo?

A ddechreuodd bywyd ar y blaned Mawrth ac yna teithio i'r Ddaear i'w blodeuo? Ychydig flynyddoedd yn ôl, cafodd damcaniaeth ddadleuol hir o'r enw “panspermia” fywyd newydd, wrth i ddau wyddonydd gynnig ar wahân nad oedd gan y Ddaear gynnar rai cemegolion sy'n hanfodol i ffurfio bywyd, tra bod Mars gynnar yn debygol o'u cael. Felly, beth yw'r gwir y tu ôl i'r bywyd ar y blaned Mawrth?
Ar un adeg roedd pobl yn byw ar blaned Mawrth, yna beth ddigwyddodd iddo? 1

Ar ôl astudio Mars am ddegawdau, mae gwyddonwyr yn cyfaddef bod siawns dda bod effaith asteroid neu gomed wedi newid tynged y Blaned Goch. O'i gymharu â'r Ddaear, mae Mars yn llawn craterau effaith, nad yw'n syndod o ystyried safle anffafriol Mars yn ein cysawd yr haul, wrth ymyl y gwregys asteroid.

Bywyd ar mars
Mars - y blaned goch. Arwyneb Martian a llwch yn yr atmosffer. Darlun 3D. © Credyd Delwedd: Pitris | Trwyddedig o Dreamstime Inc. (Llun Stoc Defnydd Golygyddol / Masnachol)

O ganlyniad, mae Mars yn pwmpio’n barhaus gan asteroidau, ac yn wahanol i’r Ddaear, nid oes gan Mars leuad fwy i’w hamddiffyn rhag asteroidau sy’n dod i mewn.

Wrth edrych yn ôl trwy amser, rydym yn gwybod bod creigiau gofod mawr wedi effeithio ar y Ddaear yn y gorffennol, ac efallai bod rhai o'r effeithiau hynny wedi newid cwrs hanes ein planed.

Ar un adeg roedd pobl yn byw ar blaned Mawrth, yna beth ddigwyddodd iddo? 2
Mae delweddu o Genhadaeth Topograffi Radar Shuttle NASA STS-99 yn datgelu rhan o gylch diamedr 180 km (110 milltir) y crater. Mae'r cenotes niferus (tyllau sinc) wedi'u clystyru o amgylch cafn y crater yn awgrymu basn cefnforol cynhanesyddol yn yr iselder a adawyd gan yr effaith. © Credyd Delwedd: Wikimedia Commons

Mae crater effaith Chicxulub, sydd wedi'i leoli ar benrhyn Yucatan ym Mecsico (gweler y ddelwedd uchod), yn un o'r enghreifftiau gorau rydyn ni'n gwybod amdanyn nhw, ac mae rhai arbenigwyr yn credu mai hwn oedd prif achos difodiant deinosoriaid.

A yw'n ymarferol y gallai rhywbeth tebyg ddigwydd ar y blaned Mawrth pe bai rhywbeth tebyg yn digwydd ar y Ddaear? Ar y blaned Mawrth, fe wnaethon ni ddarganfod crater effaith hynod ddiddorol yn ardal Lyot sydd oddeutu 125 milltir mewn diamedr.

Ar un adeg roedd pobl yn byw ar blaned Mawrth, yna beth ddigwyddodd iddo? 3
Mae Lyot yn grater cylch brig mawr yn rhanbarth Vastitas Borealis ym Mars, wedi'i leoli ar lledred 50.8 ° i'r gogledd a hydred 330.7 ° gorllewinol o fewn pedrongl Ismenius Lacus. Mae'n 236 km mewn diamedr. Mae ei enw yn cyfeirio at Bernard Lyot, seryddwr o Ffrainc (1897–1952). © Credyd Delwedd: Wikimedia Commons

Mae maint y crater effaith hwn yn nodi pa mor bwerus oedd yr effaith, a gallai fod yn un o'r prif resymau mae Mars bellach yn “anialwch.”

Gallai effaith y gomed hon fod wedi difetha llanast ar system blanedol Mars. Byddai wedi bod yn ddigwyddiad cwbl drychinebus o ran newid hinsawdd byd-eang. A yw'n ymarferol bod Mars wedi cael bywyd ymhell cyn iddi golli ei awyrgylch?

Mae hyd yn oed gwareiddiadau a arferai gael eu galw'n “gartref” Mars bellach wedi diflannu. Os yw hynny'n wir, i ble aeth y Martiaid? A wnaethant ei wneud yn fyw? A lwyddon nhw i ffoi cyn y drychineb? A yw Mars wedi'i chysylltu â'r Ddaear mewn unrhyw ffordd? Dim ond ychydig o'r cwestiynau niferus y mae angen eu hateb yw'r rhain.

Ar un adeg roedd pobl yn byw ar blaned Mawrth, yna beth ddigwyddodd iddo? 4
Cefndir sci-fi planed estron, darlun 3D wedi'i rendro'n ddigidol. © Credyd Delwedd: Cobalt88 | Trwyddedig o Dreamstime Inc. (Llun Stoc Defnydd Golygyddol / Masnachol)

Llychlynnaidd Cyrhaeddais ei amcan, Mars, ar Orffennaf 20, 1976, ar ôl mordaith ddeng mis o'r Ddaear. Roedd y ffotograffau a ddychwelais Viking I i'r Ddaear yn ysblennydd, a datgelodd rhai ohonynt nad oedd Mars mor annhebyg â'r Ddaear.

Mae rhai ardaloedd ar y blaned Mawrth, fel Death Valley, yn debyg i leoedd ar y Ddaear. Ar ôl perfformio profion amrywiol i chwilio am fywyd ar y blaned Mawrth, daw stori Viking I yn fwy cyffrous. Llychlynnaidd Dychwelais ganlyniadau dadleuol.

Creodd Dr. Gil Levin un o brofion chwiliedydd y Llychlynwyr, a oedd yn brawf eithaf “hawdd”. Esboniodd fod micro-organebau, fel chi a fi a phopeth arall, yn anadlu ac yna'n anadlu carbon deuocsid.

Casglodd NASA sampl fach o bridd Martian a’i osod y tu mewn i gynhwysydd bach, a archwiliwyd am wythnos am arwyddion o “swigod” y tu mewn i’r tiwb, ac yna digwyddodd rhywbeth annisgwyl ar ôl saith diwrnod.

Yn ôl safonau NASA, roedd y prawf am fywyd ar y blaned Mawrth yn bositif gan fod “swigod” i’w gweld o fewn cynhwysydd y Llychlynwyr I. Daeth profion eraill â meini prawf gwahanol yn ôl yn negyddol, ond daeth un prawf yn ôl yn bositif am oes.

Dewisodd NASA fod yn wyliadwrus yn yr achos hwn, gan nodi, “Nid oes cadarnhad o fywyd ar y blaned Mawrth.” Yn ôl rhai gwyddonwyr, roedd gan Mars awyrgylch tebyg i Ddaear yn flaenorol, ond cafodd ei ddileu 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Gan ychwanegu at y theori hon, bu dyfalu yn y gorffennol y gallai'r gwareiddiad a arferai fod yn byw yn y blaned Mawrth fod wedi ffoi i'r Ddaear i fynd ar drywydd hafan ddiogel. Felly, ydyn ni nawr yn gymwys fel y “Martiaid” rydyn ni wedi bod yn chwilio amdanyn nhw?

Ar un adeg roedd pobl yn byw ar blaned Mawrth, yna beth ddigwyddodd iddo? 5
Prawf arf niwclear Castle Bravo ar Fawrth 1, 1954. © Credyd Delwedd: Adran Ynni'r UD

Mae rhai gwyddonwyr yn honni eu bod wedi darganfod tystiolaeth gref o wareiddiadau diflanedig ar y blaned Mawrth, ac y gallent fod wedi canfod signal niwclear yn awyrgylch Martian sy'n cyd-fynd â'r Ddaear ar ôl prawf niwclear.

Yn ôl gwyddonwyr, gellir dod o hyd i dystiolaeth o Xenon-129 mewn symiau enfawr ar y blaned Mawrth, a’r unig broses hysbys sy’n gwneud Xenon-129 yw ffrwydrad niwclear. Ai dim ond enghraifft arall yw hon o ba mor debyg yw Mars a'r Ddaear? Neu a yw'n profi bod Mars ar un adeg yn lle gwahanol iawn?

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Cyfrinachau Tiwanaku: Beth yw'r gwir y tu ôl i wynebau "estroniaid" ac esblygiad? 6

Cyfrinachau Tiwanaku: Beth yw'r gwir y tu ôl i wynebau "estroniaid" ac esblygiad?

Erthygl nesaf
Carreg redeg Kensington

Carreg redeg Kensington Minnesota: Cyfrinach Llychlynnaidd hynafol neu artiffact ffug?