Holltodd y ferch lofrudd o Japan, Nevada-Tan, wddf ei chyd-ddisgybl

Holltodd y ferch lofrudd o Japan Nevada-Tan wddf ei chyd-ddisgybl 1

Mae gan Japan un o'r cyfraddau troseddu isaf yn y byd. Mae llawer o'r farn ei bod yn un o'r gwledydd mwyaf diogel i fyw ynddi. Mae adroddiadau’n sôn ei bod yn bosibl gweld pobl sy’n gadael drysau eu cartrefi ar agor, plant sy’n cerdded i’r ysgol ar eu pennau eu hunain heb y risg o gael eu herwgipio neu hyd yn oed eu dwyn, yn ymarferol nid yw troseddau o’r fath yn bodoli yng Ngwlad yr Haul sy’n Codi.

Gwlad yr Haul sy'n Codi.
Gwlad yr Haul sy'n Codi. © PassionConnect

Ond nid yw hynny'n golygu nad yw trosedd farbaraidd yn digwydd o bryd i'w gilydd. Yn Japan, bu rhai troseddau sydd wedi dychryn poblogaeth Japan a'r byd i'r craidd. Un enghraifft o'r fath yw achos Nevada-Tan.

Stori ysgytwol Nevada-Tan

Nevada-Tan yw'r enw a ddefnyddir yn gyffredin i ddisgrifio merch ysgol Siapaneaidd 11 oed o'r enw Natsumi Tsuji a gyhuddwyd o lofruddio ei chyd-ddisgybl Satomi Mitarai. Digwyddodd y llofruddiaeth ar 1 Mehefin, 2004 mewn ysgol elfennol yn Sasebo, Japan ac roedd yn cynnwys hollti gwddf a breichiau Mitarai gyda thorrwr bocs.

nevada-tan
Natsumi Tsuji aka Nevada-tan. © ️ Gwybod Eich Meme

Ganwyd Natsumi Tsuji ar Dachwedd 21, 1992, ac yn 11 oed roedd hi eisoes yn ymddangos yn Ysgol Elfennol Okubo yn Sasebo, yn Nagasaki Prefecture diolch i'w graddau uchel a'i IQ o 140.

Mae dau ffrind anwahanadwy yn mynd yn chwerw tuag at ei gilydd

Roedd gan Natsumi ffrind anwahanadwy o'r enw Satomi Mitarai, a oedd yn 12 oed. Roedd y ddau wedi bod yn ffrindiau ers sawl blwyddyn ac roeddent bob amser yn cael eu gweld gyda'i gilydd, ond roedd ffawd eisiau i'w cyfeillgarwch droi at gasineb, oherwydd dadl dros boblogrwydd.

Erbyn i gyfeillgarwch y ddwy ferch ddod i ben, roedd Natsumi eisoes yn cymryd rhan mewn ffilmiau treisgar o Japan. Ei hoff waith oedd “Battle Royale”, ffilm a ystyriwyd yn ddiwylliedig, sy'n adrodd sefyllfa anghynaliadwy o drais ieuenctid. Yn y stori hir mae llywodraeth Japan yn cael ei gorfodi i ollwng grŵp o fyfyrwyr ar ynys, mae'n rhaid i'r bobl ifanc ladd ei gilydd.

Nid yw’n hysbys yn sicr faint o straeon ffuglennol a ddylanwadodd ar Natsumi, ond roedd y ferch yn ymbellhau fwyfwy o’i hastudiaethau ac yn tynnu’n ôl o’i hastudiaethau. Wedi creu tudalen we wedi'i chysegru'n benodol i fyd terfysgaeth, trais eithafol, hentai treisgar a gore sydd â hawl i lurgunio, gwaed ac eschatoleg. Cofio mai dim ond 11 oed oedd hi.

Llofruddiaeth Satomi Mitarai

nevada-tan
Satomi Mitarai. © ️ BBC

Ar 1 Mehefin, 2004, aeth Natsumi Tsuji â’i chyd-ddisgybl Satomi Mitarai i ystafell ddosbarth wag. Fe wnaeth hi fwgwd â'r esgus ei bod am chwarae gêm gyda hi. Gyda’i hen ffrind â mwgwd arno, a heb air arall, torrodd Natsumi wddf Satomi gyda’i thorrwr bocs mewn gwaed oer.

Yn anfodlon, roedd y ferch 11 oed yn dal i achosi sawl toriad arall ar freichiau'r dioddefwr. Ar ôl hynny, gyda dillad a dwylo gwaedlyd, dychwelodd i'r dosbarth fel pe na bai dim wedi digwydd. Cododd ei hathro, wrth ei gweld wedi'i gorchuddio â gwaed a chyda'r torrwr bocs yn ei llaw, y larwm. Yn fuan byddai'r gwirionedd dychrynllyd yn datgelu ei hun, gan adael pawb yn ddryslyd.

nevada-tan
Ar ôl llofruddio Satomi, dychwelodd Natsumi i'w hystafell ddosbarth yn ei dillad gwaed a chyda'r torrwr bocs (ei harf llofruddiaeth) yn ei phoced. © ️ Lurkomorye.net

Galwyd parafeddygon, ond pan gyrhaeddon nhw'r lleoliad, fe ddaethon nhw o hyd i gorff Satomi yn farw. Yn y cyfamser, roedd yr heddlu eisoes ym meddiant y llofrudd ifanc, a ddywedodd yn syml: “Fe wnes i rywbeth o'i le, iawn? Mae'n ddrwg gen i."

Cyffes: Fe wnaeth Natsumi gyfleu ei rheswm y tu ôl i ladd ei ffrind gorau ar un adeg

Yn y pen draw, aethpwyd â Natsumi i orsaf yr heddlu, lle treuliodd y noson. Yn y datganiadau cyntaf, roedd hi wedi cuddio’r rheswm pam ei bod wedi ymosod ar Satomi, ond ar ôl peth amser fe ddatgelodd ei bod wedi llofruddio Satomi Mitarai oherwydd sylwadau roedd y dioddefwr wedi’u gwneud ar y rhyngrwyd am ei phwysau.

Merch A.

Profwyd y mân lofrudd ar Fedi 15, 2004 a'i ddedfrydu i 9 mlynedd yn y diwygiad prefecture Tochigi. Mae llywodraeth Japan yn ddisylw iawn ynglŷn â phreifatrwydd troseddau a gyflawnir gan blant dan oed, ac wedi gwahardd y cyfryngau rhag datgelu enw'r ferch ar y pryd. Galwodd y newyddion hi yn “Girl A.” Fodd bynnag, datgelodd newyddiadurwr Fuji TV, p'un ai at bwrpas neu'n ddiofal, ei henw iawn: Natsumi.

Nevada-Tan

Yn y llun isod, gallwch weld Natsumi (y llofrudd) ar y chwith a Satomi (dioddefwr) ar y dde, y ddau wedi'u nodi â saeth goch. Yn y llun hwn, roedd y ferch yn gwisgo crys chwys glas y gellir adnabod y gair “NEVADA” (o'r brifysgol o'r un enw yn Reno) mewn llythrennau gwyn. Dyna o ble y daeth y llysenw Nevada-Tan, sydd yn Japaneaidd yn golygu rhywbeth fel “Nevada bach”, gan gyfeirio at yr arysgrif ar ei dilledyn. Mewn lleoedd eraill maen nhw hefyd yn ei hadnabod fel Nevada-Chan. (SYLWCH: tynnwyd y llun hwn ychydig oriau cyn y llofruddiaeth, a dyma'r llun olaf o Satomi yn fyw).

nevada-tan
Roedd Natsumi (y ferch yn y chwith) y diwrnod hwnnw yn gwisgo pants a chrys chwys. Ychydig oriau cyn y drosedd, tynnwyd llun grŵp lle gellir gweld Natsumi (y llofrudd) eisoes yn y chwith. Ac yn ochr dde'r ffotograff Satomi (dioddefwr) yn gwneud V am fuddugoliaeth gyda'i bysedd. © ️ Wikimedia Commons

Mae'r llofrudd 11 oed yn dod yn chwedl. Daw llawer o unigolion i addoli'r llofrudd bach yn y crys chwys nevada ar y rhyngrwyd.

Memes Nevada-Tan

Dechreuodd ffigur bach Nevada (mewn memes) ddod yn boblogaidd ar fforymau Japaneaidd fel 2chan. Yn ddiweddarach, byddai fforymau anhysbys eraill yn dechrau siarad am y pwnc, a thrwy hynny greu ffenomen wych yn cynnwys sawl grŵp ar y rhyngrwyd.

Meme Nevada-Tan
Nevada-tan meme. © ️ Gwybod-eich-meme

Byddai'r meme Nevada-Tan yn cylchredeg ledled y byd yn y pen draw. Mae'r ferch wedi cael ei dyrchafu i statws enwogrwydd rhithwir, gan ddod yn eicon hyfryd ar gyfer pobl ifanc yr un mor sâl ar draws y rhyngrwyd.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Y stori wir y tu ôl i'r cleddyf chwedlonol hwn o'r 12fed ganrif yng Ngherrig San Galgano 2

Y stori wir y tu ôl i'r cleddyf chwedlonol hwn o'r 12fed ganrif yng Ngherrig San Galgano

Erthygl nesaf
A allai'r beddrod 4,600-mlwydd-oed hwn o frenhines yr Aifft fod yn dystiolaeth bod newid yn yr hinsawdd wedi dod â theyrnasiad y pharaohiaid i ben? 3

A allai'r beddrod 4,600-mlwydd-oed hwn o frenhines yr Aifft fod yn dystiolaeth bod newid yn yr hinsawdd wedi dod â theyrnasiad y pharaohiaid i ben?