Dirgelwch Orion: Pam mae cymaint o strwythurau hynafol wedi'u gogwyddo tuag at Orion ??

Dirgelwch Orion: Pam mae cymaint o strwythurau hynafol wedi'u gogwyddo tuag at Orion ?? 1

Yn y 19eg ganrif, pan ddechreuodd seryddwyr arsylwi ar yr awyr trwy eu telesgopau cyntefig, cawsant eu drysu gan y ffaith bod bron pob heneb, cerrig megalithig, a safleoedd archeolegol yn pwyntio at un man penodol ar yr awyr - Orion.

Cytser Orion
cytser Orion © Wikimedia Commons

Arweiniodd y canfyddiad rhyfedd hwn iddynt gredu bod yn rhaid bod gan y strwythurau hyn ryw fath o gysylltiad â'r sêr; fod yn rhaid fod y rhai hyn wedi eu gogwyddo tuag at Orion am reswm. Dechreuodd ymchwilwyr a haneswyr, na allent wneud synnwyr o'r darganfyddiadau hyn, feddwl bod yn rhaid bod pobl hynafol wedi cael eu dylanwadu gan y sêr a bod yn rhaid eu bod wedi'u haddoli.

Felly, yn y gorffennol pell, beth geisiodd ein hynafiaid mawr ei gyfleu trwy eu gweithiau anghredadwy o anhygoel? Pam mae cymaint o henebion a strwythurau archeolegol yn gogwyddo tuag at Orion? Ai o ble y daeth ein Duwiau ni? —Mae'r cwestiynau hyn wedi bod yn ceisio atebion dros y degawdau diwethaf.

Yr Orion a'i gysylltiadau hynafol

Creodd ein cyndeidiau dyfeisgar henebion, calendrau ac “arsyllfeydd” unigryw a oedd yn caniatáu iddynt olrhain lleoliad cyrff nefol agos a phell. Un o'r cytserau hynafiaeth a astudiwyd fwyaf yw Orion. Daethpwyd o hyd i'w ddelwedd hyd yn oed yn y ffrwyn mamoth o 32,500 o flynyddoedd yn ôl.

Mae'r ddelwedd hynaf o batrwm seren, sef cytser enwog Orion, wedi'i chydnabod ar lechen ifori tua 32,500 oed. Mae'r llithrydd bach o ffrwyn mamoth yn cynnwys cerfiad o ffigwr tebyg i ddyn gyda breichiau a choesau wedi'u hymestyn yn yr un ystum â sêr Orion.
Mae'r ddelwedd hynaf o batrwm seren, sef cytser enwog Orion, wedi'i chydnabod ar dabled ifori tua 32,500 o flynyddoedd oed. Mae'r llithriad bach o ysgithryn mamoth yn cynnwys cerfiad o ffigwr tebyg i ddyn gyda breichiau a choesau wedi'u hymestyn yn yr un ystum â sêr Orion. © Comin Wikimedia

Cysylltodd gwyddonwyr a astudiodd warchodfeydd hyperborean hynafol ar Benrhyn Kola yn y Môr Gwyn, eu canfyddiadau â llinellau confensiynol. Ar y map a ddeilliodd o hynny, ymddangosodd cytser Orion.

Piler Mynachlog Tatev "Wand"
Piler Mynachlog Tatev “Wand” © Wikimedia Commons

Mae 'piler oscillaidd Tatev' (a adeiladwyd tua 893-895), a leolir yn nhiriogaeth Armenia, wedi'i gyfeiriadu tuag at wregys Orion, offeryn seryddol unigryw, “Sentinel tragwyddol o'r cyfrif mwyaf cywir o amser-gofod.”

Mae llawer o wahanol leoedd ar y Ddaear yn gysylltiedig â'r cytser hon. Mae'r rhestr ond yn tyfu fwy a mwy bob blwyddyn gyda darganfyddiadau newydd.

Mae'n ymddangos bod pob gwlad yn gysylltiedig â'r cytser, gan geisio dangos ei rhan yn y pŵer cosmig mawr. Yn hanesyddol, mae wedi digwydd i'r byd cyfan - i'r Aifft, i Fecsico, i Hen Babilon ac i'r Hen Rwsia - y cytser hon oedd canolbwynt y nefoedd.

Fe'i galwyd yn Orion ers yr hen amser yng Ngwlad Groeg. Galwodd y Rusichi ef yn Kruzhilia neu Kolo, gan ei gysylltu ag yarila, yr arfogwyr - Hayk (gan gredu mai dyma olau enaid eu hynafiad wedi'i rewi yn yr awyr). Yr Incas oedd yr enw Orion Chakra arno.

Ond pam mae Orion mor bwysig? Pam mae cymaint o henebion a strwythurau archeolegol wedi'u gogwyddo tuag ato ac yn gysylltiedig â'i symudiad?

Mae henebion wedi'u gwasgaru ar draws y blaned Ddaear, yn cael aliniad anhygoel, manwl gywir â thair seren Orions; Alnitak, Alnilam, a Mintaka
Mae henebion wedi'u gwasgaru ar draws y blaned Ddaear, mae ganddynt aliniad anhygoel, manwl gywir â thair seren Orions; Alnitak, Alnilam, a Mintaka © MRU

“Mae'r hyn sydd uchod yn debyg i'r hyn sydd isod,” dangosir yr egwyddor hon gan y pyramidiau Aifft, sef copïau daearol, map tri dimensiwn, dynwarediad o'r sêr disgleiriaf yn Orion. Ac nid y strwythurau hynny yn unig. Mae dau byramid Teotihuacán, ynghyd â'r deml Quetzalcoatl, wedi'u lleoli yn yr un modd.

Credwch neu beidio, mae rhai ymchwilwyr wedi nodi tebygrwydd rhwng gwregys Orion a thri llosgfynydd Martian mawr. Cyd-ddigwyddiad yn unig? Neu ydyn nhw'n artiffisial ac nid llosgfynyddoedd?… Nid ydym yn siŵr. Efallai y gadawyd yr “arwyddion” hyn ar yr holl blanedau yng nghysawd yr haul, ac mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Ond nid dyma'r prif bwynt. Beth oedd ystyr yr adeiladwyr pyramid hynafol? Pa syniad wnaethon nhw geisio ei gyfleu i'w disgynyddion pell?

Cysylltiad dirgel

Credai cynrychiolwyr gwareiddiad hynafol yr Aifft fod eu duwiau yn dod o'r nefoedd, ar ôl hedfan o Orion a Sirius ar ffurf ddynol. Roedd Orion (yn benodol, y seren Rigel) ar eu cyfer yn gysylltiedig â Sah, brenin y sêr a nawddsant y meirw, ac yn ddiweddarach gyda'r duw Osiris. Roedd Sirius yn symbol o'r dduwies Isis. Credwyd bod y ddwy dduwdod hyn wedi creu dynoliaeth a bod eneidiau'r pharaohiaid marw wedi dychwelyd i Orion i gael eu haileni yn ddiweddarach: “Rydych chi'n cysgu, felly gallwch chi ddeffro. Rydych chi'n marw i fyw. ”

Fel y mae llawer o wyddonwyr eu hunain yn ysgrifennu, nid yw'r cysylltiadau ag Osiris yn ddamweiniol yma. Yr heliwr pwerus Orion yw'r ddelwedd gyntaf o Dduw mewn ymwybyddiaeth ddynol, sy'n gyffredin i bob daearyddiaeth. Duw sy'n marw ac yn cael ei aileni. Ymgnawdoliad o ddirgelwch bywyd a marwolaeth.

Cysylltiad Hopi

Mae'r tri Hopi Mesas yn alinio'n “berffaith” â chytser Orion
Mae'r tri Hopi Mesas yn cyd-fynd yn berffaith â chytser Orion © History.com

Mae Indiaid Hopi yn byw yng Nghanol America, yr oedd eu pentrefi cerrig yn debyg i dafluniad o gytser Orion yn heuldro'r haf a'r gaeaf.

Credir hefyd fod cytser Orion yn borth i'r bydysawd tri dimensiwn cyfochrog, sy'n hŷn na'n un ni ac sydd ar lefel uwch o ddatblygiad. Efallai mai oddi yno y daeth ein rhagflaenwyr i gysawd yr haul?

Sylwadau ar gau.

Erthygl flaenorol
Tesla

Yn gyfrinachol darganfu Nikola Tesla iaith allfydol nad oedd yn ei deall, datgelodd cofiannydd Tesla

Erthygl nesaf
Chwedl y bobl morgrugyn

Chwedl Ant People am lwyth Hopi a chysylltiadau â'r Anunnaki