Y tabledi hynafol dirgel a fyddai'n ailysgrifennu hanes dynol

Tabled Tărtăria

Byddai gwareiddiad datblygedig, llewyrchus a phwerus wedi bodoli ychydig filoedd o flynyddoedd cyn y pwerau hynafol mwyaf yn y byd: Sumer a'r Aifft. Efallai bod y gronoleg hanesyddol a dderbynnir yn gyffredin yn hollol anghywir oherwydd tair tabled clai a geir yn Tartaria, Rwmania. Er bod y darganfyddiad yn parhau i fod o dan ddiogelwch agos, mae sawl arbenigwr wedi dweud hyd yn hyn nad oes unrhyw reswm i'w ddifrïo.

Pam achosodd y tabledi hyn gynnwrf o'r fath?

Y tabledi hynafol dirgel a fyddai'n ailysgrifennu hanes dynol 1
Cofeb ar gyfer tabledi Neolithig Tărtăria, dyddiedig i 5500-5300 CC ac a ddarganfuwyd ym 1961 yn Tărtăria, Sir Alba, Rwmania gan yr archeolegydd Nicolae Vlassa. Mae'r tablau clai yn gysylltiedig â diwylliant Turdaş-Vinča ac mae'r symbolau Vinča arnynt yn rhagddyddio'r sgript pictograffig proto-Sumerian. Mae'r heneb wedi'i chreu ger y lleoliad darganfod © Țetcu Mircea Rareș / Wikimedia Commons

Cyn siarad am Dabledi dirgel Tărtăria a'u cynnwys rhyfedd, mae'n dda nodi'n glir cyn lleied rydyn ni'n ei wybod am ddinas Tartaria. Mewn gwirionedd, mae Tartary yn cael ei hystyried yn wlad a hyd yn oed wedi ei rhestru gan rai fel ymerodraeth fawr a phwerus. Roedd ei diriogaeth yn ymestyn o Fôr Caspia a'r Mynyddoedd Ural i lannau'r Cefnfor Tawel.

Credir bod pŵer a dylanwad Tartary wedi cael eu 'malurio' yn sylweddol gan sawl trychineb naturiol, yn benodol llifogydd mwd mawr. Yn sydyn, collodd y gwareiddiad datblygedig hwn ei sefydlogrwydd a diflannodd yn gyflym o hanes y byd modern - mae'n debyg ei fod wedi'i ddileu oddi ar y map.

Mae'r stori gyfochrog yn nodi bod cenhedloedd pwerus eraill a oedd yn dymuno eu pŵer wedi ymosod ar y Tatars a'u hymerodraeth. Er mwyn creu gorchymyn newydd ar raddfa pŵer y byd, fe wnaethant rywsut (ddim yn hysbys) achosi cyfres o lifogydd artiffisial a ddaeth i ben gan ddinistrio cenedl gyfan Tartary.

Un o'r prif resymau pam yr oedd cenfigen gyfagos yn cenfigennu Tartari oedd ei ddatblygiad mewn gwybodaeth wyddonol a thechnolegol, gan adael blaen llawer o leoedd. Dywedwyd hyd yn oed bod gan y Tatars gyflenwad o ynni glân yn eu dinasoedd, wedi'i dynnu o'r awyrgylch.

Roedd y pentrefi yn cynnwys polion trefol a oedd yn bwynt trosglwyddo'r ynni diwifr yr oeddent yn ei ddefnyddio. Gellir gweld y sôn diweddaraf am Tartary mewn cofnodion a mapiau swyddogol cyn y 19eg ganrif. Nodir bod y genedl wedi meddiannu ardal gyfan Siberia a chyfeirir at ddata sylfaenol arall.

Dirgelwch y Tabúas

Tabledi Tărtăria
Gall y tabledi Tărtăria a geir yn Rwmania gynnwys symbolau sy'n cynrychioli'r ffurf gynharaf o ysgrifennu yn y byd.

Ym 1961, daeth yr archeolegydd Nicolae Vlassa o hyd i dair tabled clai 30 cilomedr o ddinas Alba Iulia, yn nhiriogaeth yr hen Tartary. Mae'r tabledi wedi'u hysgythru â symbolau amrywiol gyda neges anodd ei dehongli wedi'i hysgrifennu mewn cymeriadau Sumerian. Ond yr hyn sy'n wirioneddol ddiddorol yw oedran y cofnodion cynnar hynny, mae hyn yn arwyddocaol iawn yn yr achos hwn.

Mae profion dyddio carbon-14 yn taflu goleuni bod tabledi Tartary yn dyddio'n ôl i 5,300 CC. Yn yr achos hwn, byddai'r theori bod ysgrifennu yn tarddu o Mesopotamia â llaw y Sumerians yn colli ei holl gywirdeb. Yn lle hynny, byddai'n rhaid i grud gwareiddiad symud i galon gwastadedd anesmwyth Dwyrain Ewrop.

Credir mai'r arysgrifau yw symbolau Vinča, yn perthyn i ddiwylliant Vinča a oedd yn gyffredin yng Nghanolbarth a De-ddwyrain Ewrop yn ystod y 6ed i'r 5ed mileniwm CC
Credir mai'r arysgrifau yw symbolau Vinča, yn perthyn i ddiwylliant Vinča a oedd yn gyffredin yng Nghanolbarth a De-ddwyrain Ewrop yn ystod y 6ed i'r 5ed mileniwm CC

Mae'r hyn a ymddangosai'n un o'r darganfyddiadau archeolegol mwyaf wedi dod yn bwnc trafod a thrafod. Byddai dyddio'r arteffactau yn gohirio dyfeisio ysgrifennu gan fwy na mileniwm a byddai hefyd yn newid man geni ysgrifennu, o Mesopotamia i fasn Danube. Felly, a yw'n bosibl bod gwareiddiad llewyrchus a phwerus yn bodoli ychydig filoedd o flynyddoedd cyn y pwerau hynafol mwyaf yn y byd: Sumer a'r Aifft?

Mae rhai archeolegwyr wedi ceisio datgymalu’r myth hwn trwy honni bod y tabledi Tartary wedi ymddangos oherwydd dylanwad Sumerian oherwydd bod y symbolau ar y tabledi yn debyg i’r rhai a ddefnyddiodd y Sumeriaid ar adeg ysgrifennu’r llyfr hwn.

Un o'r dabled yn dangos dau anifail (geifr?) A choeden, yn awgrymu aberth i ddathlu dychweliad bywyd newydd, diwedd y chweched mileniwm i c. 5300-5000
Un o'r dabled yn dangos dau anifail (geifr?) A choeden, yn awgrymu aberth i ddathlu dychweliad bywyd newydd, diwedd y chweched mileniwm i c. 5300-5000

Oherwydd hyn, tybiwyd bod y symbolau wedi'u cymryd oddi arnyn nhw, ac roedd y trigolion hynafol yn eu defnyddio heb wybod eu hystyr. Ond mae gwyddonwyr yn groes i'w syniad eu hunain o hanes, ers tua 5,500 CC, nid oedd ysgrifennu Sumerian yn bodoli, ac nid oes tystiolaeth i gefnogi'r honiadau hyn hyd heddiw.

Cafodd haneswyr eu swyno unwaith eto wrth geisio cyfieithu’r tabledi yn seiliedig ar dafodiaith Sumerian, gan ddarganfod ynddynt yr enw ‘Saue’, sy’n cyfateb i’r duw Usmu a elwir yn niwylliant Sumerian.

Mae ymchwilwyr yn dadlau sut yr oedd yn bosibl i drigolion hynafol Tartaria ysgrifennu yn Sumerian pan nad oedd yr enw Sumeria yn hysbys ar yr adeg honno.

Cred y gwyddonydd o Rwseg, Boris Perlov, fod y Sumeriaid a'r Babiloniaid yn gyfiawn “Myfyrwyr galluog”, a fenthycodd y sgript bictograffig o ddiwylliannau'r Dwyrain a'i thrawsnewid yn sgript cuneiform yn ddiweddarach. Yn ôl Perlov, gwir ddyfeiswyr ysgrifennu oedd pobl y Balcanau ac nid y Sumeriaid.

Ni all llawer o haneswyr gredu bod y gronoleg ddynol gyfan a dderbynnir yn eang gan haneswyr traddodiadol yn dadfeilio oherwydd y tri Thabl Tartary.

Byddai'n rhaid dileu ac ailysgrifennu cofnodion a dehongliadau miloedd o flynyddoedd. Byddai'n rhaid ail-ddehongli gwybodaeth gyfredol, fel y gwnaethom ei dysgu, gan gynnwys tarddiad dynoliaeth.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Gall Côr y Cewri America fod yn 4,000 o flynyddoedd oed – Ai Celtiaid a'i hadeiladodd? 2

Gall Côr y Cewri America fod yn 4,000 o flynyddoedd oed – Ai Celtiaid a'i hadeiladodd?

Erthygl nesaf
Vril

A gafodd María Orsic dechnoleg allfydol i'r Almaenwyr mewn gwirionedd?