A gafodd María Orsic dechnoleg allfydol i'r Almaenwyr mewn gwirionedd?

Vril

Roedd Maria Orsitsch, a elwir hefyd yn Maria Orsic, yn gyfrwng enwog a ddaeth yn arweinydd Cymdeithas Vril yn ddiweddarach. Ganed hi ar 31. Hydref 1895 yn Zagreb. Croateg oedd ei thad a Almaenwr o Fienna oedd ei mam.

María Orsic
Roedd María Orsic yn harddach nag unrhyw seren Hollywood bryd hynny. © Twitter / TheRealShillbo

Crybwyllwyd Maria Orsitsch am y tro cyntaf ym 1967 gan Bergier a Pauwels yn eu llyfr: “Aufbruch ins dritte Jahrtausend: von der Zukunft der phantastischen Vernunft.” Yn fuan, dilynodd Maria fudiad cenedlaethol yr Almaen a oedd yn weithredol ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, mudiad yr oedd ei amcan yn esgyniad tiriogaethol a gwleidyddol i'r Almaen. Yn 1919 symudodd i Munich gyda'i chariad a'i dyweddi. Nid yw'n hysbys a oeddent yn briod ai peidio, ers i'r ddau ddiflannu ym 1945.

Ym Munich, roedd Maria mewn cysylltiad â Chymdeithas Thule o'r dechrau ac yn fuan fe greodd ei chylch mewnol ei hun gyda Traute A, cyfrwng Munich arall, a ffrindiau eraill. Galwyd y grŵp hwn “Alldeutsche Gesellschaft für Metaphysik”, enw swyddogol Cymdeithas Vril.

Roedd pob un ohonynt yn ferched ifanc, er braidd yn rhyfedd gan eu bod yn wrthwynebwyr pybyr i'r ffasiwn newydd ar gyfer gwallt byr ymhlith merched. Roedd gan Maria a Traute wallt hir iawn, un melyn a'r llall yn frown. Roeddent yn gwisgo pigtails hir iawn, steil gwallt prin iawn ar ddechrau'r 20fed ganrif.

Yn ôl y disgwyl, buan iawn y daeth hyn yn nodweddiadol o'r holl fenywod a oedd yn rhan o'r Gymdeithas Vril fel y'i gelwir, y dywedir iddi fodoli hyd 1945. Ac nid trwy fympwy llwyr, gan eu bod yn credu'n gryf bod eu manes hir yn gweithredu'n gosmig. modd antena i dderbyn cyfathrebiadau y tu allan i'n byd.

Y Merched Vril
Y Merched Vril

Ar y llaw arall, yn gyhoeddus, ni wnaethant arddangos eu gwallt mewn ponytail ond roedd yn well ganddynt ei wisgo i lawr i ddenu llai o sylw. Fel adnabod, galwodd aelodau Cymdeithas Vril hefyd “Vrilerinnen” roedd ganddi ddisg a oedd yn cynrychioli dau o gyfryngau pwysicaf y grŵp: Maria Orsic a Sigrun.

Ym mis Rhagfyr 1919, rhentodd grŵp bach o bobl o Gymdeithasau Thule, Vril a DHvSS (acronym for Men of the Black Stone), gan gynnwys Maria a Sigrun, gaban bach ger Berchtesgaden (yr Almaen).

Mae Maria, felly, yn cadarnhau ei bod wedi derbyn cyfres o drosglwyddiadau canolig mewn math o ysgrifennu y mae'n ei alw “Templar-Germanaidd”, mewn iaith y mae'n honni nad yw'n ei hadnabod, ond eu bod yn cynnwys gwybodaeth o natur dechnegol ar gyfer adeiladu peiriant yn hedfan. Mae dogfennau tybiedig sy’n perthyn i Gymdeithas Vril yn sôn bod negeseuon telepathig yn dod o Aldebaran, 68 o flynyddoedd goleuni i ffwrdd, yng nghytser Taurus.

Merched Vril
Honnir bod y Gymdeithas wedi dysgu ymarferion canolbwyntio a ddyluniwyd i ddeffro egni Vril, cryfaf mewn menywod â gwallt hir a oedd yn bwydo egni magnetig o'r ddaear i'r ymennydd. Roeddent yn credu bod eu gwallt hir yn gweithredu fel antenau cosmig i dderbyn cyfathrebu estron o'r tu hwnt

O ran y dogfennau, dywedir bod gan Maria ddau bentwr o bapurau yn deillio o'r trances telepathig hyn: un gyda'r llawysgrifen anhysbys a'r llall yn berffaith ddarllenadwy. O ran yr olaf, roedd Maria yn amau ​​y gallai gael ei hysgrifennu ar ffurf hynafol o'r hyn a allai fod yn iaith y Dwyrain Agos.

Gyda chymorth grŵp agos i Gymdeithas Thule a elwir yn y “Pan-Babilonaiddwyr”, yn cynnwys Hugo Winckler, Peter Jensen a Friedrich Delitzsch ymhlith eraill, roeddent yn gallu darganfod na fyddai'r iaith hon yn neb llai na Sumerian hynafol, iaith sylfaenwyr Babilon hynafol. Helpodd Sigrun i gyfieithu'r neges ac yn y broses i ddehongli'r delweddau rhyfedd o'r arteffact hedfan crwn a ymddangosodd yn y pentwr arall o bapurau.

Cysyniad y llu o bethau sy'n cael eu rhoi yn y “Gwyddoniaeth amgen” drôr, aeddfedu yn y blynyddoedd hyn ac yn y rhai a oedd i ddod yn syth wedi hynny. Y gwir yw, oherwydd anawsterau cyllido, cymerodd y prosiect ar gyfer adeiladu cyfarpar hedfan dywededig dair blynedd i gychwyn. Yn ôl pob tebyg, erbyn 1922, roedd gwahanol rannau o'r prototeip wedi'u cynhyrchu'n annibynnol mewn amryw o ffatrïoedd a ariannwyd gan Gymdeithas Thule a Chymdeithas Vril.

Cynllun Vril VII
Cynllun Vril VII © Flickr

Ddiwedd mis Tachwedd 1924, ymwelodd Maria â Rudolf Hess yn ei fflat ym Munich ynghyd â Rudolf von Sebottendorf, sylfaenydd Cymdeithas Thule. Roedd Sebottendorf eisiau cysylltu â Dietrich Eckart, a fu farw'r flwyddyn flaenorol. Roedd Eckart wedi cyfieithu dramâu Ibsen i'r Almaeneg ac wedi cyhoeddi'r cylchgrawn “Deufch perfedd Auf”; roedd hefyd yn aelod o Gymdeithas Thule. Er mwyn cysylltu ag Eckart, fe wnaeth Sebottendorf, Maria, Rudolf Hess, ac aelodau eraill Thule wrthdaro eu dwylo o amgylch bwrdd wedi'i orchuddio â lliain du.

Dechreuodd Hess deimlo'n anghyfforddus yn gorfod gweld sut aeth Maria i mewn i berarogli a symudodd orbitau ei llygaid yn ôl, gan ddatgelu dim ond gwyn y rhain a gorfod dwyn ei gweld yn bwyta mewn sbasmau yn eistedd yn y gadair â grimace annymunol yn ei cheg. Yn lle, roedd Sebottendorf yn fodlon gweld sut y dechreuodd llais Eckart ddod allan o wefusau'r cyfrwng. Ond digwyddodd rhywbeth annisgwyl. Cyhoeddodd Eckart ei fod yn cael ei orfodi gan rywun neu rywbeth i adael lle i lais arall amlygu drwy’r cyfrwng gyda neges bwysig.

Diflannodd llais Eckart i arwain at lais annifyr ac annymunol a nododd ei hun fel “Y Sumi, trigolion byd pell sy’n cylchdroi’r seren Aldebaran yn y cytser rydych yn ei alw’n Taurus, y Tarw.” Ni allai unrhyw un helpu ond edrych ar y cymdeithion eraill â llygaid llydan oherwydd syndod yr hyn oedd yn digwydd. Yn ôl pob tebyg, yn ôl y llais rhyfedd, roedd y Sumi yn hil humanoid a fyddai wedi cytrefu’r ddaear 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Byddai adfeilion Larsa, Shurrupak a Nippur yn Irac wedi cael eu hadeiladu ganddyn nhw.

Byddai'r rhai a oroesodd llifogydd mawr Ut-napishtim wedi dod yn hynafiaid y ras Aryan. Roedd Sebottendorf, yn amheugar o wybodaeth o'r fath, yn mynnu tystiolaeth. Tra roedd Maria yn dal mewn perlewyg, ysgrifennodd sgriblo cyfres o linellau y gellir gweld rhai cymeriadau Sumeriaidd arnyn nhw.

Ym mis Rhagfyr 1943, mynychodd Maria a Sigrun gyfarfod a drefnwyd gan Gymdeithas Vril ar lan y môr yn Kolberg. Yn ôl pob tebyg, prif amcan y cyfarfod hwn oedd trafod y “Prosiect Aldebaran”. Byddai cyfryngau'r Gymdeithas Vril wedi derbyn gwybodaeth delepathig am blanedau cyfanheddol o amgylch Aldebaran ac wedi bwriadu teithio yno.

Yn ôl pob tebyg, trafodwyd y prosiect hwn eto ar Ionawr 22, 1944, mewn cyfarfod rhwng Hitler, Himmler, Dr W. Schumann (gwyddonydd ac athro ym Mhrifysgol Dechnegol Munich) a Kunkel o Gymdeithas Vril. Penderfynwyd bod prototeip Vril 7 “Jäger” (heliwr yn Almaeneg) yn cael ei anfon trwy sianel ddimensiwn tybiedig y tu allan i gyflymder y golau i gyfeiriad Aldebaran.

Yn ôl yr ysgrifennwr N. Ratthofer, digwyddodd y prawf cyntaf yn ôl ar y sianel ddimensiwn hon ddiwedd 1944. Bu bron i’r prawf ddod i ben mewn gwarth oherwydd, ar ôl yr hediad, roedd y Vril 7 yn edrych fel petai wedi bod yn hedfan am gannoedd o flynyddoedd. , ac nid yn unig oherwydd ei ymddangosiad ond hefyd oherwydd iddo hefyd niweidio llawer o'i gydrannau.

Collodd Maria Orsic drac ohoni ym 1945. Ar Fawrth 11, 1945, anfonwyd dogfen fewnol dybiedig Cymdeithas Vril at ei holl aelodau; llythyr a ysgrifennwyd gan Maria Orsic.

Daw'r llythyr i ben trwy ddweud: “Hier bleibt niemand” (does neb yma). Dyma fyddai'r cyfathrebiad olaf a anfonwyd gan Gymdeithas Vril ac ers hynny nid oes unrhyw un wedi clywed gan Maria Orsic nac unrhyw un o'i haelodau eraill. Mae llawer yn parhau i gredu iddynt ffoi i Aldebaran.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Tabled Tărtăria

Y tabledi hynafol dirgel a fyddai'n ailysgrifennu hanes dynol

Erthygl nesaf
Mwgwd euraidd

Mae mwgwd aur 3,000 oed a ddarganfuwyd yn Tsieina yn taflu goleuni ar wareiddiad dirgel