Gil Pérez - y dyn dirgel yr honnir iddo teleportio o Manila i Fecsico!

Gil Pérez - y dyn dirgel yr honnir iddo teleportio o Manila i Fecsico! 1

Milwr Sbaenaidd o'r Filipino Guardia Civil oedd Gil Pérez a ymddangosodd yn annisgwyl yn Plaza Mayor Dinas Mecsico ar Hydref 24, 1593 (bron i 9,000 o filltiroedd morol ar draws y Môr Tawel o Manila). Roedd wedi'i wisgo yn iwnifform gwarchodwyr Palacio Del Gobernador o Ynysoedd y Philipinau a dywedodd nad oedd ganddo unrhyw syniad sut y cyrhaeddodd Mecsico.

Gil Pérez - y dyn dirgel yr honnir iddo teleportio o Manila i Fecsico! 2
Maer Plaza, lle honnir i'r milwr ymddangos ym 1593, yn y llun ym 1836. © Credyd Delwedd: Wikimedia Commons

Dywedodd Pérez ei fod wedi bod ar ddyletswydd gwylio ym mhlasty’r llywodraethwr ym Manila eiliadau’n unig cyn cyrraedd Mecsico. Dywedodd hefyd (pan ddaeth i wybod nad oedd bellach yn Ynysoedd y Philipinau) nad oedd ganddo unrhyw syniad lle'r oedd na sut y cyrhaeddodd yno.

Yn ôl Pérez, fe wnaeth môr-ladron Tsieineaidd lofruddio ei Ardderchogrwydd Llywodraethwr Ynysoedd y Philipinau, Gomez Perez Dasmarias, eiliadau yn unig cyn iddo gyrraedd. Dywedodd ymhellach ei fod yn teimlo'n benysgafn ar ôl oriau hir o ddyletswydd ym Manila ac yn pwyso yn erbyn wal, gan gau ei lygaid; yna agorodd ei lygaid eiliad yn ddiweddarach i ganfod ei hun yn rhywle arall.

Gil Pérez
Gil Pérez. © Credyd Delwedd: Parth Cyhoeddus

Pan ofynnodd Pérez i wyliwr lle'r oedd, cafodd wybod ei fod yn Plaza Mayor Dinas Mecsico (a elwir bellach yn Zocalo). Pan glywodd Pérez ei fod bellach yn Ninas Mecsico, gwrthododd Pérez ei dderbyn ar y dechrau, gan honni ei fod wedi cael ei gyfarwyddiadau ym Manila ar fore Hydref 23 a'i bod felly'n amhosibl iddo fod yn Ninas Mecsico gyda'r nos. Hydref 24.

Sylweddolodd gwarchodwyr yn Sbaen Newydd yn gyflym am Pérez oherwydd ei honiadau a'i ddillad Manila anarferol. Cludwyd ef o flaen yr awdurdodau, yn enwedig Is-ri Sbaen Newydd, Luis de Velasco, y cymerwyd ef i'w gartref.

Carcharodd yr awdurdodau Pérez fel ffoadur ac am y siawns ei fod yn gweithio i Satan. Holwyd y milwr gan Dribiwnlys Mwyaf Sanctaidd yr Inquisition, ond y cyfan a allai ddweud yn ei amddiffyniad oedd ei fod wedi teithio o Manila i Fecsico “Mewn llai o amser nag y mae’n cymryd ceiliog i frân.”

Cymerodd Pérez, milwr selog ac addurnedig, bopeth mewn cam a gweithio gyda'r awdurdodau. Darganfuwyd yn y pen draw ei fod yn Gristion selog, ac oherwydd ei ymddygiad rhagorol, ni chyhuddwyd ef o unrhyw drosedd. Fodd bynnag, roedd yr awdurdodau yn ansicr beth i'w wneud â'r senario anarferol ac yn ei gadw yn y carchar nes iddynt ddod i gasgliad cadarn.

Gil Pérez - y dyn dirgel yr honnir iddo teleportio o Manila i Fecsico! 3
Llwybr olrhain Manila Galleon. © Credyd Delwedd: Amuraworld

Dau fis yn ddiweddarach, cyrhaeddodd newyddion o Ynysoedd y Philipinau trwy Manila Galleon, gan gadarnhau'r ffaith bod Dasmarias wedi'i ddileu'n llythrennol ar Hydref 23 mewn gwrthryfel o rwyfwyr Tsieineaidd, yn ogystal â manylion eraill am gyfrif anhygoel y milwr rhyfedd. Cadarnhaodd tystion fod Gil Pérez wedi bod ar ddyletswydd ym Manila cyn iddo gyrraedd Mecsico.

Ymhellach, roedd un o deithwyr y llong yn adnabod Pérez ac yn honni ei fod wedi ei weld yn Ynysoedd y Philipinau ar Hydref 23. Wedi hynny dychwelodd Gil Pérez i Ynysoedd y Philipinau ac ailddechreuodd ei gyflogaeth flaenorol fel gwarchodwr palas, gan arwain at fodolaeth arferol.

Mae sawl awdur wedi cynnig dehongliadau goruwchnaturiol ar gyfer y naratif. Cynigiwyd cipio estron gan Morris K. Jessup a Brinsley Le Poer Trench, 8fed Iarll Clancarty, a chynigiwyd y ddamcaniaeth teleportation gan Colin Wilson a Gary Blackwood.

Waeth beth fo'r astudiaethau gwyddonol ar deleportation, mae hanes Gil Pérez braidd yn frawychus, yn enwedig gan nad oedd ganddo reolaeth dros ei drawsnewidiad o un lleoliad i'r llall. P’un a yw’r stori’n wir ai peidio, mae bob amser yn stori hynod ddiddorol sydd wedi aros yn ddigyfnewid ers cannoedd o flynyddoedd.

Gadael ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Erthygl flaenorol
Darn arian Natsïaidd

Prawf o'r bydysawd cyfochrog? Mae darn arian Natsïaidd o 2039 ym Mecsico yn tanio damcaniaethau rhyfedd

Erthygl nesaf
Papyrus Tulli: A wnaeth yr hen Eifftiaid Gyfarwyddo UFO Anferthol?

Disgrifiodd papyrws hynafol o'r Aifft gyfarfyddiad UFO enfawr!