Neidr anferth y Congo

Neidr anferth y Congo 1

Ym 1959, gwasanaethodd Remy Van Lierde fel Cyrnol yn Awyrlu Gwlad Belg yng nghanolfan awyr Kamina yn y Congo a feddiannwyd gan Wlad Belg. Yn Rhanbarth Katanga o Weriniaeth Ddemocrataidd y Congo, gan ddychwelyd o genhadaeth mewn hofrennydd, adroddodd iddo weld neidr enfawr wrth iddo hedfan dros y coedwigoedd.

Dirgelwch neidr enfawr y Congo

Neidr anferth y Congo 2
Tynnwyd y llun uchod ym 1959 gan beilot hofrennydd o Wlad Belg, Col. Remy Van Lierde, tra ar batrôl dros y congo. Roedd y neidr a welodd yn mesur oddeutu 50 troedfedd o hyd, yn frown / gwyrdd tywyll gyda bol gwyn. Mae ganddo ên siâp triongl a phen tua 3 troedfedd wrth 2 droedfedd o faint. Yn ddiweddarach, dadansoddwyd a gwiriwyd y llun i fod yn ddilys.

Disgrifiodd Cyrnol Van Lierde y neidr fel un oedd yn agos at 50 troedfedd o hyd, gyda phen trionglog 2 droedfedd o led a 3 throedfedd o hyd, a fyddai (pe bai ei amcangyfrif yn gywir) yn ennill lle i'r creadur ymhlith y nadroedd mwyaf erioed. Disgrifiodd Cyrnol Lierde y neidr fel un â graddfeydd uchaf gwyrdd a brown tywyll ac ochr isaf lliw gwyn-ish.

Ar ôl gweld yr ymlusgiad, dywedodd wrth y peilot i droi rownd a gwneud pasyn arall. Yn y fan honno, cododd y sarff ddeg troedfedd blaen ei chorff fel pe bai i daro, gan roi cyfle iddo arsylwi ar ei bol gwyn. Fodd bynnag, ar ôl hedfan mor isel nes bod Van Lierde wedi meddwl ei fod o fewn pellter trawiadol i'w hofrennydd. Gorchmynnodd i'r peilot ailddechrau ei daith, felly ni chafodd y creadur ei gofnodi'n gywir, er bod rhai adroddiadau'n awgrymu bod ffotograffydd ar y llong wedi llwyddo i dynnu'r llun hwn ohono.

Beth allai fod mewn gwirionedd?

Neidr y Congo Giant
Neidr y Congo Giant

Credir bod y creadur rhyfedd naill ai'n or-fawr Python roc Affrica, rhywogaeth hollol newydd o neidr, neu efallai un o ddisgynyddion y neidr Eocene anferth Gigantophis.

Ynglŷn â Remy Van Lierde

Ganwyd Van Lierde ar Awst 14eg o 1915, yn Gorboelare, Gwlad Belg. Dechreuodd ei yrfa yn Llu Awyr Gwlad Belg ar Fedi 16, 1935, fel peilot ymladdwr a wasanaethodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn Lluoedd Awyr Gwlad Belg a Phrydain, gan saethu i lawr chwe awyren y gelyn a 44 bom hedfan V-1, a chyflawni rheng yr RAF o Arweinydd Sgwadron.

Neidr anferth y Congo 3
Cyrnol Remy Van Lierde

Gwnaethpwyd Van Lierde yn Ddirprwy Bennaeth Staff i'r Gweinidog Amddiffyn ym 1954. Ym 1958 daeth yn un o'r Belgiaid cyntaf i dorri'r rhwystr sain wrth brawf hedfan a Heliwr Hawker at Erodrom Dunsfold yn Lloegr. Dychwelodd i Llu Awyr Gwlad Belg ar ôl y rhyfel ac aeth ymlaen i ddal sawl gorchymyn pwysig cyn ymddeol ym 1968. Bu farw ar Fehefin 8fed 1990.

Erthygl flaenorol
Dyn Maree

Marree Man dirgel Awstralia: Gellir gweld geoglyff mwyaf y byd o'r gofod

Erthygl nesaf
Catacombs: Ymerodraeth y meirw o dan strydoedd Paris 4

Catacombs: Ymerodraeth y meirw o dan strydoedd Paris